Wyniki wyszukiwania dla: zinterpretuj

Zinterpretuj drugą strofę zwróć uwagę na to kto jest sprawcą poruszającym

3 Zinterpretuj drugą strofę. Zwróć uwagę na to, kto jest sprawcą poruszającym "wicher międzyplanetarny", oraz skutki działania tej siły. 5 Jak, myślenie o śmierci wpływa na życie człowieka i podejmowane przez niego decyzje?Analiza i interpretacja wiersza Analiza i interpretacja wiersza jest jednym z najtrudniejszych zadań maturalnych. Wymaga umiejętności napisania eseju interpretacyjnego, znajomości teorii liryki. Podjęcie się tego zadania wymaga wyobraźni, oczytania, swego rodzaju wrażliwości na język poetycki.Analiza i interpretacja utworu poetyckiego Analiza - badanie i opis kompozycji utworu; podmiot liryczny, zabiegi poetyckie, motyw utworu, sytuacja liryczna, zasady, którymi kierował się poeta. Interpretacja - odpowiedź na pytanie, czemu służy powyższa konstrukcja, utworu, sens wyni…

Czytaj więcej

Zinterpretuj podany utwór postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją spojrzenie

Zinterpretuj utwór Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. "Pokolenie [2]". Postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją zadanie dodane 7 lutego 2017 w Język polski przez użytkownika niezalogowany [Szkoła średnia]Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: PILNE! Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją. Twoja praca powinna liczyć min 250 słow. pieśń 14 lub pieśń o spustoszeniu podolaZinterpretuj podany utwór.Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów. Poniżej tekst utworu „Dałem słowo" -.Postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją. Odnaleźć samego siebie - interpretacja Tadeusz Różewicz, jako wnikliwy obserwator rzeczywistości go otaczającej, świadek swojej epoki, często podejmuje w twórczości próby diagnozy sytuacji społecznej.B. U…

Czytaj więcej

Zinterpretuj podany utwór. postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją pieśń ix

W świeci poddanym nieuchronnym prawom przemijalności tylko cnota ma naprawdę trwałą wartość i nakazuje "w równej fuście" płynąć "przez morskie rozruchy". Utwór ten posiada wiele środków stylistycznych, lecz według mnie najważniejszą jest przenośnia zawarta w dwóch ostatnich strofach tej pieśni.Temat 1. Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów. [POZIOM PODSTAWOWY] Jan Kochanowski Pieśń XII [1][2] Nie masz, i po drugi raz nie masz wątpliwości, Żeby cnota miała być kiedy bez zazdrości: Jako cień nieodstępny ciała naszladuje[3],Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów. Ernest Bryll, [Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają] W swej twór…

Czytaj więcej

Zinterpretuj dwa ostatnie wersy i nazwij środek stylistyczny tworzący obraz poetycki

Kazimierz Wierzyński, lekcja konwersacji, Miedzy Nami kl 3 podręcznik str 54, potrzebuję zadania 5,6,7 ! Liczę na Was. Daję jan - od tyłu ; D "Nie mów o Polakach i Żydach to pole minowe Nie mów o Polakach i Ukraińcach to pole minowe Nie mów o Polakach i Czechach to pole minowe Nie mów o Polakach i Litwinach to pole minowe Nie wstępuj na pole minowe Wylecisz w powietrze Są jeszcze .b) objaśnij jak rozumiesz metaforę " to pole minowe" i jaką funkcję to pelni w 1 cześci utworu. zinterpretuj 2 ostatnie wersy i nazwij środek stylistyczny tworzący obraz .Nuju. Środki stylistyczne: apostrofa, pytanie retoryczne.zinterpretuj dwa ostatnie wersy i nazwij środek stylistyczny tworzący obraz poetycki. Określ problematykę utworu. Wyjaśnij związek tytułu z treścią wiersza.Co to jest obraz poetycki? Nie …

Czytaj więcej

Zinterpretuj słowa hekate na temat

Zinterpretuj słowa Hekate na temat obracania sytuacji na swoją korzyść przez Makbeta, mimo iż jest on "pełen złości" 5. Podsumowując poprzednie ustalenia, wyjaśnij, na czym w świetle tego fragmentu dramatu polega różnica pomiędzy "złością" a "złem" 6.Co to znaczy zinterpretuj. Mam Zinterpretowac obraz układ zamknięty Andrzeja Dudzińskiego i niewiem jak to zrobic pomóżcie proszę to pilneProblem ten ukazany został przez Szekspira w sposób wieloaspektowy. Zło ujawnia się w działaniu na dwóch płaszczyznach: realistycznej i fantastycznej. W pierwszej sferze znajdują się ludzie, którzy są prowokowani do dokonywania zła przez fantastyczne wiedźmy i postać Hekate. Wiedźmy jako personifikacje zła1.Przypomnij, jaki warunek - według Hekate - musi spełnić Makbet,. Tu dodasz ZA DARMO zadanie! Wejdź i …

Czytaj więcej

Zinterpretuj wiersz jako symboliczny obraz tęsknoty za utraconą bliską osobą

Scharakteryzuj postać Orfeusza ukazanego w wierszu; znajdź w nim elementy archetypu poety. Wyjaśnij sens 2 ostatnich linijek wiersza. Zinterpretuj wiersz jako symboliczny obraz tęskonoty za utraconą bliską osobą.5. podziw czy współczucie - jaki storunek do Orfeusza wyraża utwór? uzasadnij odpowiedz.Zaintepretuj wiersz jako symboliczny obraz tęsknoty za utraconą bliską osobą. jest to utwór jacka Kaczmarskiego "Przechadzka z Orfeuszem"Proszę o pomoc 1 Wyjaśni sens dwu ostatnich wersów wiersza Jacka Kaczmarskiego "Przechadzka z Orfeuszem" 2. Zinterpretuj wiersz jako symboliczny obrazek tęsknoty za utraconą bliską osobąPodmiot liryczny tęskni również za bliską osobą. Jest to kobieta, z którą utracił kontakt i nie wie co się z nią dzieje. Czuje się osamotniony. Nie ma przy sobie nikogo bliskie…

Czytaj więcej

Zinterpretuj cytaty zwróć uwagę na obecność czarów

A to Polska właśnie Postać Poeta do Panny Młodej akt III scena A tu pospolitość skrzeczy Inne wersje często przekręcane na a tu rzeczywistość13. Zwróć uwagę na polski strój Wernyhory, jego ukraińskie pozdrowienia, powołanie się na przymierze i zapowiedź powrotu z Archaniołem. Czy te elementy dadzą się połączyć w wspólną znaczeniową całość. Wernyhora przybywając w polskim stroju podkreśla swoje podwójne obywatelstwo polsko-ukraińskie.Kiedy weszliśmy na lodowiec Khumbu, zaszokował nas widok ilości śmieci, które tam leżały, na lodzie i pod lodem. Torby foliowe, opakowania po lekach, stary sprzęt wspinaczkowy… Podczas wypraw w góry musimy zwracać uwagę na to, by nie zostawiać po sobie niczego.1) Nauczyciel zapisuje na tablicy cytat pochodzący z filmu na podstawie powieści "Tajemniczy ogród". …

Czytaj więcej

Zinterpretuj wiersz jako utwór o konflikcie między kulturą

Zinterpretuj wiersz jako utwór o konflikcie między kulturą (cywilizacją) a naturą. Mickiewicz "Bakczysaraj" Jeszcze wielka, już pusta Girajów dziedzina! Zmiatane czoła baszów ganki i przedsienia, Sofy, trony potęgi, miłości schronienia. Przeskakuje sarańcza, obwija gadzina. Skroś okien różnofarbnych powoju roślina,Wy macie trwać na wieki, źródło szybko płynie, O hańbo! wyście przeszły, a źródło zostało". Zinterpretuj wiersz jako utwór historiozoficzny, pisany z perspektywy przedstawiciela zniewolonego narodu. Zinterpretuj wiersz jako utwór o konflikcie między kulturą (cywilizacją) a naturą. 3.Zinterpretuj sonet Bakczysaraj - A. Mickiewicza jako utwór historiozoficzny pisany z perspektywy zniewolonego narodu. bardzo proszę o pomoc. daje naj -Zinterpretuj wiersz jako utwór historiozoficzny,…

Czytaj więcej

Zinterpretuj znaczenie haseł partii w świecie przedstawionym powieści

Partia Zew. - nie korzystali z żadnych przywilejów, są szpiegowani, indoktrynowani, ale zdeklarowali się po stronie sys. prole - stoją na uboczu, nie uwikłani w gry, żyją wg pradawnych zasad i obyczajów, nie wyrzekli się ich, nie ulegli sys.; tania siła robocza, traktowani jak zwierzęta, podludzie obywatel nie może okazywać uczuć .Świat przedstawiony jest składnikiem dzieła literackiego, jest jakby całokształtem zaprezentowanych zjawisk w utworze (najczęściej powieści). Elementami świata przedstawionego są np.: - czas akcji, - miejsce akcji, - bohaterowi (główni, drugoplanowi, epizodyczni), - zdarzenia, - problematyka.Struktura "Zbrodni i kary" wyrażą się w podziale na sześć dużych, niezatytułowanych rozdziałów i niepokaźny, lecz niezwykle ważny Epilog. Pierwsza część to wprowadzenie w św…

Czytaj więcej

Zinterpretuj utwor jako refleksje nad sensem swietosci

Znasz odpowiedź na pytanie: Zinterpretuj utwór Jana Kochanowskiego "Malowani Święci" jako refleksję nad sensem świętości we współcesnym świecie? Kliknij i odpowiedz.1.Zinterpretuj wiersz jako polemikę poety z kulturą (religijnością) masową: a)Wyjaśnij sens metafory "szminka świętości",zestaw ją z określeniami z wersów 3 i 4., d)Wyjaśnij,czego naprawdę "wstydzą się" święci opisani w wierszu. 2.Zinterpretuj utwór jako refleksję nad sensem świętości we współczesnym świecie:Ksiądz Jan Twardowski jest wybitnym przedstawicielem .1.Zinterpretuj wiersz jako polemikę poety z kulturą (religijnością) masową: a)Wyjaśnij sens metafory "szminka świętości",zestaw ją z określeniami z wersów 3 i 4., d)Wyjaśnij,czego naprawdę "wstydzą się" święci opisani w wierszu. 2.Zinterpretuj utwór jako refleksję nad s…

Czytaj więcej

Zinterpretuj zawarte w akapicie 7 metafory obrazujace role klasztorow

Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: 7.wskaz i zinterpretuj zawarte w akapicie 7 metafory obrazujace role klasztorow zenskich w regulowaniu kwestii majaktowych z zachodniej europy 8.opisz jaki sposob kobiety z nizszych warstw spolecznych mogly wowczas osiagnac samorelizacje w klasztorach 9Kobieta Renesansu. 7.Wskaz i zinterpretuj zawarte w akapicie 7 metafory obrazujace role klasztorow zenskich w regulowaniu kwestii majaktowych w zachodniej Europie XVI w. 8.Opisz jaki sposob kobiety z nizszych warstw spolecznych mogly wowczas osiagnac samorealizacje w klasztorach 9.Wymien te elementy zyciorysu sw. katarzyny ze Sieny ktore byly niedostepne kobietom zyjacym w XVIw poza zakonami .🎓 Zawarte w akapicie 7. metafory odnoszące się do roli klasztorów żeńskich w Odpowiedź na zadanie z Nowe ZROZUMIEĆ TEKS…

Czytaj więcej

Zinterpretuj wiersz evviva l'arte

Utwór „Evviva l'arte" jest swoistym rodzajem manifestu, określa on program wartości, które są dla artystów najważniejsze, a które mniej ważne. W wierszu została wykorzystana liryka bezpośrednia, a zbiorowy podmiot liryczny stanowi grupę artystów, .Kliknij i odpowiedz.Kazimierz Przerwa-Tetmajer - Evviva l'arte - interpretacja i analiza Dominika Grabowska Marzec 11, 2013 język polski , Młoda Polska No Comments Wiersz Kazimierza Przerwy-Tetmajera Evviva l'arte (niech żyje sztuka) jest odezwą poety o roli sztuki i artysty w społeczeństwie.Evviva l'arte!Wiersz „Eviva l'arte!" opublikowany w 1894 roku w II serii Poezji Tetmajera, stal się u schyłku XIX wieku swoistym hymnem wszystkich młodych, nonkonformistycznych artystów. Utwór był tak popularny, że tytułowe wykrzyknienie - „Eviva l'arte!", c…

Czytaj więcej

Zinterpretuj koncowe zdanie wiersza lwow jest wszedzie

Analiza i interpretacja utworu poetyckiego Analiza - badanie i opis kompozycji utworu; podmiot liryczny, zabiegi poetyckie, motyw utworu, sytuacja liryczna, zasady, którymi kierował się poeta. Interpretacja - odpowiedź na pytanie, czemu służy powyższa konstrukcja, utworu, sens wynikający z niego, jak utwór mieści się w historii i filozofii, jest to działanie badawcze .Pomożecie określić kilka rzeczy z tekstu Joanny Kulmowej "Kwitną Gawrony" ? Oto ten tekst: Joanna Kulmowa Kwitną Gawrony A czym drzewa kwitną w styczniu? Wróblami. Żeby ćwierkać, a nie szumieć nad nami.Utwór kończy się opisem pola bitwy, które rysuje przed nami obraz leżących, martwych ciał, zarówno powstańców jak i napastników. Pomimo iż został zawarty pokój, straty poniesione przez obydwie strony były duże. Zakończenie wie…

Czytaj więcej

Zinterpretuj na podstawie przytoczonego fragmentu metaforyczny sens tytulu ksiazki

W tym podejściu do tytułu oznacza on, że ludzi bogatych i biednych dzieli granica nie do przebycia. Przykładem tego może być kamienica Kolichowskiej - na górze żyją bogatsi, na dole biedota - w rodzaju Justyny. - w świetle odporności moralnej może to być granica ludzkiej krzywdy.GRANICA SPOŁECZNA Społeczeństwo polskie dzieliły w tym okresie m. duże różnice majątkowe. Tworzyły one granice warstw i klas społecznych. Granice te są trudne do pokonania, zaś przełamanie ich kończy się zwykle nieszczęściem: Justyna usiłująca zdobyć Zenona i awansować społecznie nie tylko nie osiąga swego celu, ale traci też swoje dziecko i zdrowie psychiczne.Tytuł utworu Gustaw Herling-Grudziński zaczerpnął z książki Fiodora Dostojewskiego: „Zapiski z martwego domu", którą czytał, przebywając w sowieckim obozie …

Czytaj więcej

Zinterpretuj puente jaka prawde o alkoholizmie zawiera

" Pijaństwo " J. Krasickiego. Scharakteryzuj krótko osoby występujące w tekście. Zinterpretuj puentę utworu. Jaką prawdę o alkoholizmie zawiera.Mity - to nieprawdziwe przekonania na jakiś temat. Mit - Alkoholizm jest chorobą uleczalną. Prawda - Alkoholizm jest chorobą, którą można tylko powstrzymać. Mit - Alkoholik to menel (brudny, śmierdzący, bez pracy, bezdomny) Prawda - Alkoholik to ta osoba, która ma objawy uzależnienia i straciła kontrolę nad swoim piciem.Wiedziała o losie Rodiona znacznie więcej, niż przypuszczano. Sonia dba o regularną wymianę informacji z rodziną Rodiona, pisząc do Petersburga raz w miesiącu listy zawierające szczegółowe fakty z życia na Syberii. O śmierci matki powiadamia Rodiona z opóźnieniem, ale on wydaje się tym nie przejmować.85% Jak ten sam temat potraktow…

Czytaj więcej

Zinterpretuj tytuł quo vadis

Tytuł powieści nawiązuje do spotkania Chrystusa z apostołem Piotrem uciekającym z Rzymu przed prześladowaniami. Piotr zapytał wówczas Jezusa: „Dokąd idziesz, Panie" („Quo vadis, Domine"), na co Chrystus odpowiedział, że idzie do Rzymu go zastąpić („Gdy ty opuszczasz lud mój, do Rzymu idę, by mnie ukrzyżowano raz wtóry").Quo vadis z łaciny oznacza dokąd zmierzasz?, dokąd dążysz? W kontekscie powieści oznacza to opowieść o poszukiwaniu sensu swego istnienia. Dlatego właśnie Winicjusz odnalazł Boga. Jego przeżycia nakłoniły go do przemyśleń na temat ,,Quo vadis" ,,dokąd zmierzam". Wynikiem przemysleń było właśnie przejęcie chrześcijaństwa.Recenzja "Quo Vadis". „Quo Vadis" książka Henryka Sienkiewicz jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich ukazuje sytuację chrześcijan w starożytnym Rzymi…

Czytaj więcej

Zinterpretuj co to znaczy

Co to znaczy zinterpretuj. Mam Zinterpretowac obraz układ zamknięty Andrzeja Dudzińskiego i niewiem jak to zrobic pomóżcie proszę to pilneCo to znaczy zinterpretować? To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćTę stronę ostatnio zmodyfikowano o 07:53, 6 lip 2019. Statystyki oglądalności strony; Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń.Pomoc do słownika synonimów » Co to znaczy wyraz bliskoznaczny » Definicja synonim » Słownik synonimów języka polskiego online » Internetowy słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego » Synonimy przykłady » Wyrazy bliskoznaczne przykłady » Regulamin » KontaktPod względem budowy jest frazą (stałym związkiem frazeologiczny…

Czytaj więcej

Zinterpretuj gest odwrócenia się orfeusza

Znasz odpowiedź na pytanie: Zinterpretuj gest odwrócenia się orfeusza na chwilę przed opuszczeniem zaświatów? Kliknij i odpowiedz.Gest odwrócenia się Orfeusza przed opuszczeniem zaświatów może oznaczać, że Odpowiedź na zadanie z Ponad słowami 1.Część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Po gimnazjum. Zinterpretuj gest odwrócenia się. Przed przeczytaniemMit o Orfeuszu. zinterpretuj gest odwrócenia się Orfeusza na chwilę przed opuszczeniem zaświatów. 2 jaką moc przypisywali grecy muzyce?(orfeusz) 3 jak sądzisz dlaczego twórcy późniejszych epok tak często odwoływali się do mitu? jakie uniwerslane wartości odnaleźli w jego historii 4 wskaż podstawy i sytuacje egzystencjalne których archetypami są Syzyf, prometeusz i Orfeusz.Opowieść o Orfeuszu i Eurydyce pokazuje, że chwilowe zachwianie może s…

Czytaj więcej

Zinterpretuj hymn dies irae

Dies irae (Ecclesiastical Latin: [ˈdi.es ˈire]; "the Day of Wrath") is a Latin sequence attributed to either Thomas of Celano of the Franciscans (1200 - c. 1265) or to Latino Malabranca Orsini (d. 1294), lector at the Dominican studium at Santa Sabina, the forerunner of the Pontifical University of Saint Thomas Aquinas, Angelicum in Rome.Dies irae, (English: "Day of Wrath"), the opening words of a Latin hymn on the Last Judgment, ascribed to Thomas of Celano (d. 1256) and once forming part of the office for the dead and .This is the beautiful hymn known as the Dies Irae. Included in the video are the original latin lyrics along with an approximate direct English Translation and rhyming translation by William .The Dies Irae was retained only in part by the "Consilium for the Implementation…

Czytaj więcej

Zinterpretuj fragment ja z nizin

Chciałem dać wszystkie kody do opisu, ale niestety opis .Post na samej górze strony jest o tym samym i chyba na poprzednich stronach też były podawane nie potrzebnie się wysilałeś. podalem tylko info ze te 4 kody sa dawane wraz z oryginalem, i wiem ze sa na samej goreze strony bo z tamtad je skopiowalem ^^Kody Subnautica.Bądź dumna z moich zasług i delfickim laurem Melpomeno łaskawie opleć moje włosy. 1.zacytuj fragment tekstu,w którym widoczna jest aluzja autobiograficzna? 2.zinterpretuj fragment : ja z nizin wyrosły pierwszy doprowadziłem nurt eolskiej pieśni do Italów. 3.jaki środek stylistyczny pojawia się w ostatnim dwuwieszu tekstu: a. apostrofęNo, cóż, zakładam, że mimo wszystko obaj panowie jednak trochę trenują w prawdziwych górach, ale wygląda na to że naprawdę nie powinnam się …

Czytaj więcej