Interpretacje

Zinterpretuj metafore a ja przespie

A ja prześpię czas wielkiej rzeźby Z głową ciężką na karabinie. Czasem wielkiej rzeźby był czas zmian, czas tworzenia, tworzenia wolnej Polski - z karabinem w dłoni, z krwią i ryzykiem śmierci. Poeta pisze o patriotach, którzy z wielkiej miłości do ojczyzny gotowi byli iść na śmierć: Umrzeć przyjdzie, gdy się kochałoPodmiot przekonany o swej rychłej śmierci postanawia walczyć, bronić ojczyzny. Potwierdzenie faktu, iż podmiot bierze udział w wojnie znajdujemy w słowach - „a ja prześpię czas wiel…

Czytaj więcej

Interpretacja komornik vat 2019

Zdaniem KRK, biorąc pod uwagę, iż w stanie prawnym obowiązującym od początku roku komornicy nie mogą być uznani za podatników VAT, pobierane przez komorników po 1 stycznia 2019 r. opłaty, niezależnie od tego, czy zostały one prawomocnie ustane przed wejściem w życie nowej ustawy, czy też są to opłaty za czynności .Komornicy sądowi nie wykonują samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, a co za tym idzie nie są podatnikami podatku od towarów i usług. Tym sam…

Czytaj więcej

Zinterpretuj utwór ta jedna sztuka

[MATURA2018] Zinterpretuj podany utwór Elizabeth Bishop "Ta jedna sztuka". Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.Jestem ciekawa, czy ktoś zinterpretował tytuł tak jak ja: stwierdziłam,że wiersz jest odpowiedzią na niego. "ta jedna sztuka"- może mówić ktoś, kto jest przywiązany do danej rzeczy, miejsca, pojęcia, itd. I ten ktoś uważa ją za wyjątkową, bo to "tylko ta jedna sztuka".Znasz odpowiedź na pytanie: Elizabeth Bishop " Ta jedna sztuka …

Czytaj więcej

Zinterpretuj cytaty zwróć uwagę na obecność czarów

A to Polska właśnie Postać Poeta do Panny Młodej akt III scena A tu pospolitość skrzeczy Inne wersje często przekręcane na a tu rzeczywistość13. Zwróć uwagę na polski strój Wernyhory, jego ukraińskie pozdrowienia, powołanie się na przymierze i zapowiedź powrotu z Archaniołem. Czy te elementy dadzą się połączyć w wspólną znaczeniową całość. Wernyhora przybywając w polskim stroju podkreśla swoje podwójne obywatelstwo polsko-ukraińskie.Kiedy weszliśmy na lodowiec Khumbu, zaszokował nas widok ilośc…

Czytaj więcej

Interpretacja zus opłata

W razie braku opłaty ZUS nie rozpatrzy wniosku. Za datę opłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy ZUS. Opłata za wydanie interpretacji stanowi dochód budżetu państwa a nie ZUS. Wniesiona opłata podlega zwrotowi w przypadku: wycofania wniosku przed jego rozpatrzeniem - w całości;Jeżeli przedsiębiorca przedstawi jedno zdarzenie lub jeden stan faktyczny opłata za wniosek o wydanie interpretacji ZUS wynosi 40 zł. Opłaty należy dokonać w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku. Na potwier…

Czytaj więcej

Interpretacja kis

/KIS/wnioski • wzory wniosków o wydanie interpretacji - nowe wzory określone rozporządzeniami są dostępne na stronach internetowych KIS oraz KAS. • zasady wnoszenia opłat od wniosków - opłaty te należy wnosić na konto Krajowej Informacji Skarbowej: NBP O/O Katowice. 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000Access to this private computer system is restricted to authorized users only. Unauthorized individuals attempting to access this computer system may be subject to prosecution or other legal action.Wy…

Czytaj więcej

Interpretacja ogólna ministra finansów usługi budowlane

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanychZgodnie z omawianą interpretacją w przypadku, gdy umowa przewiduje wykonanie usługi o charakterze ciągłym (w opinii ministra finansów pod tym pojęciem należy rozumieć usługę, dla .Wyrok TSUE w zakresie usług …

Czytaj więcej

Interpretacja trenu xix

Tren XIX stanowi zamknięcie całego cyklu, jego podsumowanie. Ujmując go w kategoriach kompozycji epicedium, można powiedzieć, że przynosi pocieszenie (consolatio) oraz napomnienie (exhortatio).Dotyczy przede wszystkim spraw ziemskich oraz problemu przywrócenia pierwotnego ładu i spokoju związanych z przeżyciami człowieka.Interpretacja "Trenu XIX" Jana Kochanowskiego. "Tren XIX" jest ostatnim z trenów Kochanowskiego poświęconych zmarłej córce. Zgodnie ze schematem budowy całego cyklu znajdujemy …

Czytaj więcej

Interpretacja wyników krwi p-lcr

Badanie P-LCR to analiza krwi mająca na celu ocenić odsetek dużych płytek krwi.Jeżeli wynik jest podwyższony, oznacza to, że w układzie krwiotwórczym badanego występują nieprawidłowości. Wtedy trzeba szukać przyczyny takiego stanu rzeczy.Badanie płytek krwi wiąże się z koniecznością określenia liczby płytek wraz z MPV, PDW i P-LCR łącznie. Są to parametry określające objętość, odsetek dużych płytek, wskaźnik anizocytozy. Podwyższone płytki, czyli nadpłytkowość i obniżone płytki, czyli małopłytk…

Czytaj więcej

Interpretacja i nadinterpretacja opracowanie

Marność - interpretacja utworu Daniela Naborowskiego. Znajdziesz tutaj niezbędne informacje o autorze, genezę i treść utworu, analizę środków stylistycznych wykorzystanych w wierszu, charakterystykę podmiotu lirycznego, omówienie najważniejszych motywów literackich pojawiających się w utworze, a także dokładny opis sytuacji lirycznej, czyli okoliczności wypowiedzi, nastroju .Tytuł wiersza nawiązuje do biblijnej wieży Babel. Według Pisma Świętego wieża, wznoszona przez budowniczych, miała sięgać…

Czytaj więcej