Interpretacje

Interpretacja obrazu syna marnotrawnego

Rembrandt, Powrót syna marnotrawnego Opis i analiza Obraz „Powrót syna marnotrawnego" powstał w drugiej połowie XVII w. Rembrandt van Rijn namalował scenę z biblijnej przypowieści, kiedy to młody mężczyzna po roztrwonieniu rodzinnego majątku wraca skruszony do swojego ojca.Opis obrazu "Powrot syna marnotrawnego autorstwa" Rembrandt van Rijn. Mój opis dotyczy obrazu "Powrot syna marnotrawnego" autorstwa holenderskiego malarza Rembrandta van Rijn. Dokładna data powstania nie jest znana, ale może …

Czytaj więcej

Interpretacja tren vi

Tren VI jest wyrazem bólu i żalu poety. Składa się z dwóch kontrastowo zestawionych części. Część pierwsza to apostrofa do Urszulki, pełna pasji i dramatyzmu, a potem coraz bardziej zrezygnowane wezwania do zmarłej córki. Panuje tu atmosfera rozmowy ze zmarłą. Tren rozpoczyna się zwrotem: „Ucieszna moja śpiewaczko!W cyklu dziewiętnastu trenów poświęconych pamięci przedwcześnie zmarłej córki Urszulki, Jan Kochanowski przedstawił ją jako postać szczególnie utalentowaną, uroczą, niesprawiedliwie z…

Czytaj więcej

Zinterpretuj porównanie lektury utworów schulza do walki z aniołem

Tak jak biblijny Jakub stoczył walkę z aniołem, tak Jakub Schulz walczy z Bogiem, przekonany, że nie tylko On ma zdolność tworzenia. Od czasu kłótni Ojca z Bogiem zaczyna się coraz większe oddalenie tego człowieka od rzeczywistości, wkraczanie w sferę dziwacznych fascynacji i znikanie z oczu rodziny na całe dnie.Rembrandt przez całe swoje artystyczne życie czerpał tematy dla swoich obrazów z Biblii.W 1659 roku stworzył dwa dzieła, w których opowiada historię ze Starego Testamentu.Pierwszym obra…

Czytaj więcej

Interpretacja wyniku usg tarczycy

Interpretacja USG tarczycy 20-latki - odpowiada Lek. Paweł Baljon; Opis wyniku USG badania tarczycy - odpowiada Lek. Tomasz Budlewski; Interpretacja USG tarczycy i TSH na poziomie 4,76 - odpowiada Dr n. Andrzej Sawicki; Miąższ tarczycy o prawidłowej echogeniczności i zachowanej echo strukturze - odpowiada Lek. Tomasz StawskiWidoczne zmiany w badaniu USG tarczycy raczej sugerują guzki typu zwyrodnieniowego (wole wieloguzkowe tarczycy).Są to zmiany łagodne i raczej nie budzą niepokoju (bez cech a…

Czytaj więcej

Interpretacja kwartyli statystyka

Interpretacja otrzymanego wyniku: Cztery z badanych 16 osób (czyli 25% zbiorowości) dojeżdża do dworca w czasie równym lub krótszym niż 1,6 minuty, pozostałe osoby w czasie dłuższym. 2.Wyodrębnione w ten sposób podzbiory są w stosunku do siebie w określonych proporcjach. Spośród kwantyli do obliczeń najczęściej wykorzystywane są kwartyle.Wyróżniamy kwartyl pierwszy Q 1, kwartyl drugi Q 2 (zwany również medianą Me), kwartyl trzeci Q 3. Punktem wyjścia przy wyznaczaniu kwartyli jest rosnące lub m…

Czytaj więcej

Napisz interpretacje fraszki na zdrowie

Fraszka „Na zdrowie" to bodaj najpowszechniej znany utwór Jana Kochanowskiego. Tekst składa się z szeregu pochwał na cześć zdrowia, określanego jako: „szlachetne", „lepsze" i „droższe". Poeta wychwala je więc i wymienia jego zalety. Już w pierwszym wersie zwraca się bezpośrednio do zdrowia nazywając je .Fraszka Na zdrowie - interpretacja Zdrowie to cenny klejnot, przewyższający większość dóbr na tej ziemi, które bez niego zupełnie tracą na wartość. Na co dzień zaś ciężko zauważyć wartość zdrowi…

Czytaj więcej

Interpretacja tytułu powieści lalka

Interpretacja tytułu. Tytuł powieści można interpretować wieloznacznie, metaforycznie lub dosłownie: metaforyczność: pusta choć piękna Izabela Łęcka jako salonowa lalka, S. Wokulski w rękach Łęckiej jako bezwolna marionetka,W powieści Lalka znajduje się rozdział poświęcony procesowi o kradzież lalki, rzeczywistej lalki dziecinnej. Otóż taki proces miał miejsce w Wiedniu. A ponieważ fakt ten wywołał w moim umyśle skrystalizowanie się, sklejenie się całej powieści, więc przez wdzięczność użyłem w…

Czytaj więcej

Interpretacja wyników boreliozy

Diagnostyka boreliozy - badania mikrobiologiczne i serologiczne, metoda PCR • Borelioza IgM i IgG • Badania na boreliozę • Trudności w diagnostyce boreliozy • Borelioza - objawy, diagnostyka, leczenie boreliozy • Na zdiagnozowanie boreliozy trzeba czekać nawet 2 lata.Interpretacja wyników badań na boreliozę Mam objawy związane z bólem stawu kolanowego (lewy), zaczerwienione oczy, częste bóle głowy (zwłaszcza przy zmianie pogody), częste infekcje górnych dróg oddechowych, ogólne przemęczenie i s…

Czytaj więcej

Interpretacja geometryczna iloczynu wektorowego

Iloczyn wektorowy można opisać za pomocą kwaternionów. Wektory jednostkowe ,, odpowiadają obrotom o 180° względem odpowiednich osi, tzn. obrotom reprezentowanym przez kwaterniony czyste (tzn. z zerową częścią skalarną) o normach jednostkowych. W ten sposób zależności między ,, w iloczynie skalarnym zgadzają się z multiplikatywnymi zależnościami między kwaternionami ,,.Zmiana kolejności nakładania wektorów oznacza zmianę znaku iloczynu wektorowego. Wynika stąd ważna własność iloczynu wektorowego…

Czytaj więcej

Interpretacja kosmogramu

Pełna interpretacja to mapa naszego życia, która zawiera wartości, pragnienia, talenty, sposoby działania, wzorce, blokady, lęki. Pokazuje braki i miejsca, nad którymi warto popracować. Z kosmogramu możemy też określić jakie wydarzenia spotkają nas w życiu, i czego możemy się spodziewać - to swego rodzaj prognoza na życie.Sesja Interpretacji Kosmogramu zazwyczaj jest odbierana przez klientów jako wyjątkowe wydarzenie i wywołuje wiele, często daleko idących zmian w ich życiu. Przede wszystkim je…

Czytaj więcej