Charakterystyka klasy sprawozdanie wychowawcy przykład

8 grudnia 2019 22:55


Pobierz: charakterystyka klasy sprawozdanie wychowawcy przykład.pdf
Charakterystyka klasy pod względem dydaktyczno - wychowawczym:. SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY Author: PPP Last modified by: Zespół Szkół w Klonowej Created Date: 6/19/2010 5:05:00 PM Other titles: SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY .STAN KLASY Oceny zachowania. Wzorowe Bardzo dobre Dobre Poprawne Nieodpowiednie naganne Wykaz imienny uczniów z ocenami nieodpowiednimi i nagannymi. Imię i nazwisko Ocena Uzasadnienie FREKWENCJA. Zestawianie godzin uczęszczania uczniów. Stan klasy Suma godzin nieobecnych Razem Frekwencja % Uspraw. Nieuspraw.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015. Klasa III liczy 10 uczniów. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY Z KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ UCZNIÓW. Charakterystyka klasy:. sprawozdanie wychowawcy klasy z klasyfikacji śródrocznej uczniów wzór Author: eko-tur Created Date: 1/9/2014 9:33:33 AMPrzykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 Autor: Jolanta Oskwarek 21 Sty 2010, 16:09 Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej. Należy zwrócić uwagę, że sprawozdanie to jest bogate i rozbudowane. .mocne i słabe strony to ja bardzo dobrze znam swojej klasy chodziło mi bardziej o forme tego sprawozdania ,o jakiś konkretny przykład ale dzięki za odpowiedz czekam jeszcze na inne WASZE podpowiedzi i propozycje :) Dokładny temat teo sprawozdania to : "Analiza wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej klasy (z opisem mocnych iPo drugie - nawet takie całościowe ujęcie funkcji wychowawcy klasy wymaga dostrzeżenia w niej wyraźnego i znacznego zróżnicowania zdań zarówno pod względem treści, zakresu, jak i przewidywanych, a także osiąganych efektów.

W całości zadań i działań wychowawcy klasy można wyodrębnić dwie kategorie subfunkcji.1) stopień i sposób.

Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska. Ilość uczniów1. Frekwencja 92,86. Informacja o realizacji programu nauczania. Program został zrealizowany z godnie z podstawą .Sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej w klasie I gimnazjum. Plan pracy wychowawczej został zrealizowany. Praca wychowawcza w klasie pierwszej objęta została następującymi standardami: 1.Organizacja zespołu klasowego. e) integracja zespołu klasowego, f) wypracowanie i przestrzeganie zasad panujących w zespole klasowym, g) budowanie wzajemnego zaufania, h) kształtowanie .SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.

Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.Plik sprawozdanie.

Oddział przedszkolny i klasa I - wychowawca mgr Justyna Grabowska Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym i klasie I w I półroczu roku szkolnego 2012/2013.Klasa 6 jako całość jest dość zżyta ze sobą co bardzo było widać w czasie zorganizowanej wycieczki do Warszawy. Były bardzo odpowiedzialne za siebie i pomocne. Jest grono uczniów na których pomoc zawsze można liczyć np. Marysia a, Natalka, Wiktoria czy Emilka. To są osoby, które trzymają trzon klasy.Wnioski do pracy z klasą w następnym semestrze/ roku 15. Współpraca z rodzicami (podać nazwiska rodziców, którzy aktywnie współpracują ze szkołą oraz nazwiska tych rodziców, z którymi kontakt jest znacznie utrudniony)Ustna i pisemna wychowawcy Dyrektora szkoły Dyrektora szkoły z ostrzeżeniem Tylko imię i nazwisko.

Tylko imię i nazwisko.

Tylko imię i nazwisko. FREKWENCJA. Frekwencja indywidualna uczniów. Wynik procentowy Imię i nazwisko Poniżej 50% powyżej 95% Miesiące wg frekwencji. IX X XI XII I II III IV V VI Inne działania wychowawcze:Wychowawca:Marta Klich. Klasa I a Klasa I a jest zespołem koleżeńskim, zgranym, z przewagą energicznych, żywiołowych chłopców, którzy dominują w klasie. Dziewczynki zaś są bardzo miłe, sympatyczne, kulturalne, zawsze służą pomocą i dobrą radą. Razem tworzą znakomitą grupę .Sprawozdanie wychowawcy klasy za semestr I roku szkolnego 2012/2013. Wychowawca: Klasa: Rok szkolny: Uczniów zapisanych: Uczniów klasyfikowanych: Frekwencja:. Ogólna charakterystyka klasy: informacja o zespole klasowym: sukcesy uczniów:sprawozdanie wychowawcy klasy nauczania zintegrowanego doc jak sie przyjmuje obraz (…) Zobacz wpis »Plik sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji klasy za pierwszy okres roku szkolnego.doc na koncie użytkownika Karol66 • folder Dokumenty • Data dodania: 23 sty 2013Informacje wychowawców klas na radę podsumowującą 2 6. Działania podjęte przez wychowawcę 7. Imprezy klasowe 8. Konkursy, w których klasa brała udział, zdobyte miejsca Konkursy Miejsce 9. Uczniowie uczęszczający na zajęcia specjalistyczne (zdw, rewalidacyjne, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, terapeutyczne): Imię i nazwisko .SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (edukacja wczesnoszkolna) Rok szkolny 2014/2015, semestr I.

Mocne i słabe strony zespołu klasowego - ogólna charakterystyka: Udział uczniów w konkursach, zawodach.

Dzień to był zwykły, piekny w całej swej prostocie, Czerwcowy wieczór sprawił, ze ludzie czuli sie lepiej, a blaski zachodzącego słońca umilały im codzienne obowiązki.Wyniki dla: sprawozdanie wychowawcy o klasie. SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY(1).doc - 3. dokumenty w. Plik SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY(1).doc na koncie użytkownika jaaga1 • folder 3. dokumenty w szkole • Data dodania: 3 kwi 2010dane ucznia, charakterystyka zachowania, podjęte przez wychowawcę środki zmierzające do poprawy zachowania ucznia/. SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY IV-VI .Sprawozdanie wychowawcy klasy Author: ZSE Last modified by: Work Created Date: 5/28/2009 10:41:00 AM Company: ZSE Other titles: Sprawozdanie wychowawcy klasy .Sprawozdanie z działalno. W klasach IV-VI klasyfikacja dokonana została przy u życiu ocen z zaj ęć edukacyjnych (w skali od 1 do 6) oraz obowi ązuj ących ocen z zachowania oraz jedna ocena opisowa dla uczennicy klasy VIa.SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ. W KLASACH I-III. Informacje ogólne. Tabela nr 1. Rok szkolny Okres Klasa Wychowawca 2010 / 2011. I Tabela nr 2. Frekwencja % w okresie roczna Tabela nr 3. CHARAKTERYSTYKA KLASY.Charakterystyka klasy VI„a" Uczniowie klasy VI„a" tworzą zgrany zespół składający się z sześciu dziewczynek i jedenastu chłopców. Uczniowie uzyskali bardzo dobry wynik ze sprawdzianu w klasie VI (śr. 27, 8 punktu), co uplasowało ich na siódmym stopniu staninowej skali dziewięciopunktowej, a to odpowiada poziomowi wysokiemu.Znamy się krótko, chyba codziennie uczymy się siebie po trosze. Nasza przygoda rozpoczęła się całkiem niedawno… Moi Uczniowie są dla mnie tymi pierwszymi wychowankami, wierzę w teorię ..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz