• szkolnasciaga.pl

Charakterystyka klasy sprawozdanie wychowawcy liceum

27 września 2019 14:04


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.III. Klasa III - koniec roku szkolnego (20 osób) W klasie III nastąpiła zmiana: odszedł jeden uczeń, a na jego miejsce doszła dziewczynka z innej szkoły. Klasa nadal doskonale funkcjonuje jako zespół mimo, że zauważalne są indywidualne preferencje oraz antypatie. Dzieci wspierają się, pomagają sobie i wzajemnie motywują.Sprawozdanie wychowawcy klasy za semestr I roku szkolnego 2012/2013. Wychowawca: Klasa: Rok szkolny: Uczniów zapisanych: Uczniów klasyfikowanych: Frekwencja:. Ogólna charakterystyka klasy: informacja o zespole klasowym: sukcesy uczniów:Ustna i pisemna wychowawcy Dyrektora szkoły Dyrektora szkoły z ostrzeżeniem Tylko imię i nazwisko. Tylko imię i nazwisko. Tylko imię i nazwisko. FREKWENCJA. Frekwencja indywidualna uczniów. Wynik procentowy Imię i nazwisko Poniżej 50% powyżej 95% Miesiące wg frekwencji. IX X XI XII I II III IV V VI Inne działania wychowawcze:12.Krótka charakterystyka klasy ( problemy wychowawcze, uczniowie realizujący program „s" poziom intelektualny klasy, aktywność, uczniowie najsłabsi, mający rewalidację, ewentualnie zespoły wyrównawcze).SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY.

Liceum Ogólnokształcącego Jedwabnem.

Zasadniczej Szkoły Zawodowej. w Jedwabnem * właściwe podkreślić. semestr roku szkolnego. termin wypełnienia - do dnia rady pedagogicznej (klasyfikacyjnej) STAN KLASY. Liczba uczniów. Zapisanych w danej klasie klasyfikowanychkrótkie sprawozdanie na temat : "mocne i słabe strony mojej klasy - wnioski do dalszej pracy" troszkę nie za bardzo wiem jak za to sie zabrać może ktoś już cościk takiego pisał i będzie umiał mi pomóc czekam na wasze wskazówki i podpowiedzi :) pozdrawiam i z góry dziękujęCharakterystyka klasy liceum sprawozdanie Sprawozdanie Zespołu wychowawczego szkoły: Temat: Edukacja obywatelska młodzieży przyznaniu stypendiów uczniowskich decydowały przede wszystkim dochody przypadające na jednego członka rodziny - podkreśla wicestarosta Andrzej Skupień Do Starostwa Powiatowego w Zakopanem wpłynęły 174Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015. Klasa III liczy 10 uczniów. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.Po drugie - nawet takie całościowe ujęcie funkcji wychowawcy klasy wymaga dostrzeżenia w niej wyraźnego i znacznego zróżnicowania zdań zarówno pod względem treści, zakresu, jak i przewidywanych, a także osiąganych efektów. W całości zadań i działań wychowawcy klasy można wyodrębnić dwie kategorie subfunkcji.Uczniowie stali się bardziej aktywni w pracach na rzecz klasy ( m.in.

wymienili zepsute zamki w szafkach, w klasie i założyli nowe, przygotowali oświetlenie , które.

SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY IV-VI .dane ucznia, charakterystyka zachowania, podjęte przez wychowawcę środki zmierzające do poprawy zachowania ucznia/. SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY I-III GIMNAZJUM .Sprawozdanie półroczne wychowawcy klas 0 - I. Oddział przedszkolny i klasa I - wychowawca mgr Justyna Grabowska Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym i klasie I w I półroczu roku szkolnego 2012/2013.Klasa 6 jako całość jest dość zżyta ze sobą co bardzo było widać w czasie zorganizowanej wycieczki do Warszawy. Były bardzo odpowiedzialne za siebie i pomocne. Jest grono uczniów na których pomoc zawsze można liczyć np. Marysia a, Natalka, Wiktoria czy Emilka. To są osoby, które trzymają trzon klasy.1) stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy wychowawczej klasy; realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły (wychowanie patriotyczne, zdrowotne, ekologiczne.), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole, sprawozdanie z .Plik sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji klasy za pierwszy okres roku szkolnego.doc na koncie użytkownika Karol66 • folder Dokumenty • Data dodania: 23 sty 2013Nadzor-pedagogiczny.pl Nadzór pedagogiczny Dokumenty Sprawozdania z realizacji planu nadzoru Sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji klasy za pierwszy okres roku szkolnego Sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji okresowej klasy, zawierające szczegółową charakterystykę klasy z uwzględnieniem współpracy z rodzicami.Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im.

Matki Bożej Jasnogórskiej w CzęstochowieWychowawca:Marta Klich.

Klasa I a Klasa I a jest zespołem koleżeńskim, zgranym, z przewagą energicznych, żywiołowych chłopców, którzy dominują w klasie. Dziewczynki zaś są bardzo miłe, sympatyczne, kulturalne, zawsze służą pomocą i dobrą radą. Razem tworzą znakomitą grupę .1) stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy wychowawczej klasy; realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły (wychowanie patriotyczne, zdrowotne, ekologiczne.), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole, sprawozdanie z realizacji programu pracy z patronemwychowawcy klas zgodnie z planem pracy wychowawcy klasowego obchody patrona szkoŁy. zespÓŁ ds. obchodÓw dnia patrona wg. osobnego terminarza udziaŁ w uroczystoŚciach szkolnych i religijnych. wychowawcy klasy caŁy rok szkolny wyjŚcia na wystawy i lekcje muzealne w muzeum miedzi w legnicy. wychowawcy klas caŁy rok szkolny 2 .*kształtowanie koleżeństwa i przyjaźni w klasie *przestrzeganie kultury języka w kontaktach międzyludzkich *umiejętność korzystania z internetu jako bazy danych do poszukiwania przyszłej szkoły, pracy, wyboru dalszej drogi życiowej *przygotowanie się do rozmów z pracodawcami i komisjami rekrutacyjnymiSPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III „b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II „b" Szkoły Podstawowej im.

Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.

Ilość uczniów1. Frekwencja 92,86. Informacja o realizacji programu nauczania. Program został zrealizowany z godnie z podstawą .W LXXV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD), który będzie pełnił nad prawidłowym przetwarzaniem Państwa danych osobowych.Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Jasnogórskiej w CzęstochowieSprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej w klasie I gimnazjum. Plan pracy wychowawczej został zrealizowany. Praca wychowawcza w klasie pierwszej objęta została następującymi standardami: 1.Organizacja zespołu klasowego. e) integracja zespołu klasowego, f) wypracowanie i przestrzeganie zasad panujących w zespole klasowym, g) budowanie wzajemnego zaufania, h) kształtowanie .Charakterystyka klasy pod względem dydaktyczno - wychowawczym:. SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY Author: PPP Last modified by: Zespół Szkół w Klonowej Created Date: 6/19/2010 5:05:00 PM Other titles: SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY .Sprawozdanie wychowawcy klasy Author: ZSE Last modified by: Work Created Date: 5/28/2009 10:41:00 AM Company: ZSE Other titles: Sprawozdanie wychowawcy klasy .SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY Z KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ UCZNIÓW. Charakterystyka klasy:. sprawozdanie wychowawcy klasy z klasyfikacji śródrocznej uczniów wzór Author: eko-tur Created Date: 1/9/2014 9:33:33 AM.


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz