Charakterystyka klasy sprawozdanie wychowawcy klasy 4

1 stycznia 2020 16:55


Pobierz: charakterystyka klasy sprawozdanie wychowawcy klasy 4.pdf
Wykaz uczniów mających trudności dydaktyczne (imię i nazwisko, średnia ocen, motywacja ocen niedostatecznych z ich podaniem oraz krótka charakterystyka pracy ucznia - podanie metod i form pracy, jakie efekty przyniosły, wnioski do dalszej pracy)SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.Sprawozdanie wychowawcy - klasa 2 gimnazjum. Klasa - 2xy 2. Wychowawca - XY 3. Pedagog wspomagający - YZ 4. Krótka charakterystyka klasy: Uczniowie są mili, zabawni, weseli i koleżeńscy, chętnie sobie pomagają. Klasa niekiedy rozbrykana, ale na l.Charakterystyka klasy:. sprawozdanie wychowawcy klasy z klasyfikacji śródrocznej uczniów wzór Author: eko-tur Created Date: 1/9/2014 9:33:33 AMMinistra Edukacji Narodowej i wpisana do wykazu podręczników szkolnych do nauczania fizyki na poziomie I klasy liceum. Ogólna charakterystyka przekaźnika fotoelektrycznego 4.7.1.2.Liczba ocen uczniów w klasie Średnia klasy ( do 2 miejsc po przecinku) cel. bdb dobrych dst. ndst. Wykaz uczniów uczniów z ocenami niedostatecznymi. Nazwisko i imię Przedmiot(y) Zachowanie Uzasadnienie ( karta ucznia z oceną niedostateczną).

Sprawozdanie wychowawcy klasy .SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY Z KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ UCZNIÓW.

Charakterystyka klasy:. sprawozdanie wychowawcy klasy z klasyfikacji śródrocznej uczniów wzór Author: eko-tur Created Date: 1/9/2014 9:33:33 AMPo drugie - nawet takie całościowe ujęcie funkcji wychowawcy klasy wymaga dostrzeżenia w niej wyraźnego i znacznego zróżnicowania zdań zarówno pod względem treści, zakresu, jak i przewidywanych, a także osiąganych efektów. W całości zadań i działań wychowawcy klasy można wyodrębnić dwie kategorie subfunkcji.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015. Klasa III liczy 10 uczniów. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.Jedenastu uczniów w klasie posiada opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej PP, są to uczniowie: Maria, Emilia, Łukasz a, Julia, Alicja i Natalia, Maciej, Aleksandra, Joanna, Patryk i Krzysztof. Uczniowie uczęszczający do tej klasy są bardzo żywi, spontaniczni, zdarzają się problemy z zachowaniem niektórych uczniów w grupie.krótkie sprawozdanie na temat : "mocne i słabe strony mojej klasy - wnioski do dalszej pracy" troszkę nie za bardzo wiem jak za to sie zabrać może ktoś już cościk takiego pisał i będzie umiał mi pomóc czekam na wasze wskazówki i podpowiedzi :) pozdrawiam i z góry dziękujęSprawozdanie półroczne wychowawcy klas 0 - I Oddział przedszkolny i klasa I - wychowawca mgr Justyna Grabowska Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym i klasie I w I półroczu roku szkolnego 2012/2013.1) stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy wychowawczej klasy; realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły (wychowanie patriotyczne, zdrowotne, ekologiczne.), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole, sprawozdanie z .SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III „b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II „b" Szkoły Podstawowej im.

Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.

Ilość uczniów1. Frekwencja 92,86. Informacja o realizacji programu nauczania. Program został zrealizowany z godnie z podstawą .Oskwarek - Portal dla Nauczycieli. Autor: Jolanta Oskwarek 21 Sty 2010, 16:09 Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej.Plik sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji klasy za pierwszy okres roku szkolnego.doc na koncie użytkownika Karol66 • folder Dokumenty • Data dodania: 23 sty 201317. Charakterystyka klasy pod względem dydaktyczno - wychowawczym:. Wnioski do pracy z klasą w następnym półroczu/ roku. SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY .W roku szkolnym 2003/2004 zostałam wychowawczynią klasy IV. Klasa liczyła 26 uczniów z czego większość stanowiły dziewczynki /16/. Informacji o uczniach, ich sytuacji rodzinnej, problemach i osiągnięciach zasięgnęłam u wychowawczyni, która prowadziła ich w klasie I-III.16. Uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim lub umiarkowanym…………………………………. 17.Title: Sprawozdanie wychowawcy klasy za semestr II Author: SP3 Last modified by: B2 Created Date: 1/17/2013 4:30:00 PM Other titles: Sprawozdanie wychowawcy klasy za semestr IIWychowawca: Renata Hyjek. Klasa I c. Klasa Ic liczy 23 uczniów: 8 chłopów i 15 dziewczynek.

W ciągu minionego półrocza uczyliśmy się współdziałania w grupie, przestrzegania praw i zasad.

Podręcznik dla I klasy liceum Marek Kamiński, Grażyna Pańko, Robert Śniegocki Nowa Era Histria 4 Roman Sztuka pisania wypracowań (opis, charakterystyka, sprawozdanie, opowiadanie) - 4 książeczki. 102) Zdaj mature - sprawdziany i Sprawozdanie z konkursu 2010:Plik Sprawozdanie wychowawcy klasa 3.doc na koncie użytkownika Lezli • folder oceny opisowe • Data dodania: 20 lip 2012. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Praca pedagoga szkolnego : zadania i obowiązki, uregulowania prawne, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, diagnoza,scenariusze zajęć, instytucje współpracująceCharakterystyka klasy V integracyjnej. Szkoła Podstawowa nr 17 z oddziałami integracyjnymi w Częstochowie ma 4 oddziały klas integracyjnych. Klasa liczy siedemnastu uczniów; - czterech uczniów z niedorozwojem umysłowym i jeden uczeń z elementami autyzmu. Są w klasie również uczniowie reprezentujący wysoki poziom intelektualny,SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY. na I semestr 2012/2013. Stan klasy. w tym chłopców. dziewcząt .Ustna i pisemna wychowawcy Dyrektora szkoły Dyrektora szkoły z ostrzeżeniem Tylko imię i nazwisko. Tylko imię i nazwisko. Tylko imię i nazwisko. FREKWENCJA. Frekwencja indywidualna uczniów. Wynik procentowy Imię i nazwisko Poniżej 50% powyżej 95% Miesiące wg frekwencji. IX X XI XII I II III IV V VI Inne działania wychowawcze:Informacje wychowawców klas na radę podsumowującą 2 6. Działania podjęte przez wychowawcę 7. Imprezy klasowe 8. Konkursy, w których klasa brała udział, zdobyte miejsca Konkursy Miejsce 9. Uczniowie uczęszczający na zajęcia specjalistyczne (zdw, rewalidacyjne, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, terapeutyczne): Imię i nazwisko .Sprawozdanie i ewaluacja pracy zespołu. • Wzbogacanie własnego warsztatu pracy przez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem W pierwszym roku współpracy wychowawców klasy IV i V. Uświadomienie słabych stron w zakresie czytania i działań matematycznych w klasie 4. Wyniki .Uczniowie stali się bardziej aktywni w pracach na rzecz klasy ( m.in. wymienili zepsute zamki w szafkach, w klasie i założyli nowe, przygotowali oświetlenie , które wykorzystałam w przedstawieniu teatralnym, dziewczęta zaczęły przygotowywać gazetki tematyczne, zgłosiła się też osoba, która chciała - na stałe- opiekować się .Przedział 6,0 - 5,0 4,99 - 4,75 4,75 - 4,0 3,99 - 3,0 2,99 - 0,0 Ilość uczniów UCZNIOWIE ZE ŚREDNIĄ OCEN. 6,0-4,75. I ZACHOWANIEM (wzorowe lub bardzo dobre) Lp. Nazwisko i imię średnia Zachowanie ŚREDNIE OCENY KLASY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW.


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz