Charakterystyka klasy sprawozdanie wychowawcy gimnazjum

7 stycznia 2020 10:01


Pobierz: charakterystyka klasy sprawozdanie wychowawcy gimnazjum.pdf
Sprawozdanie wychowawcy - klasa 2 gimnazjum. SPRAWOZDANIE semestr I Rok szkolny 2017/2018 1. Klasa - 2xy 2. Wychowawca - XY 3. Pedagog wspomagający - YZ 4. Krótka charakterystyka klasy: Uczniowie są mili, zabawni, weseli i koleżeńscy, chętnie sobie pomagają. Klasa niekiedy .Sprawozdanie wychowawcy - klasa 2 gimnazjum. Klasa - 2xy 2. Wychowawca - XY 3. Pedagog wspomagający - YZ 4. Krótka charakterystyka klasy: Uczniowie są mili, zabawni, weseli i koleżeńscy, chętnie sobie pomagają. Klasa niekiedy rozbrykana, ale na l.12.Krótka charakterystyka klasy ( problemy wychowawcze, uczniowie realizujący program „s" poziom intelektualny klasy, aktywność, uczniowie najsłabsi, mający rewalidację, ewentualnie zespoły wyrównawcze).Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015. Klasa III liczy 10 uczniów. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.Sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej w klasie I gimnazjum. Plan pracy wychowawczej został zrealizowany. Praca wychowawcza w klasie pierwszej objęta została następującymi standardami: 1.Organizacja zespołu klasowego. e) integracja zespołu klasowego, f) wypracowanie i przestrzeganie zasad panujących w zespole klasowym, g) budowanie wzajemnego zaufania, h) kształtowanie .Charakterystyka klasy liceum sprawozdanie Sprawozdanie Zespołu wychowawczego szkoły: Temat: Edukacja obywatelska młodzieży przyznaniu stypendiów uczniowskich decydowały przede wszystkim dochody przypadające na jednego członka rodziny - podkreśla wicestarosta Andrzej Skupień Do Starostwa Powiatowego w Zakopanem wpłynęły 174SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.

Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.

Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.1) stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy wychowawczej klasy; realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły (wychowanie patriotyczne, zdrowotne, ekologiczne.), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole, sprawozdanie z .Charakterystyka klasy: a/atmosfera w klasie/stosunki koleżeńskie, grupy/. Obserwatorów: przedstawiciela samorządu klasowego, pedagoga szkolnego, przedstawiciela Rady Pedagogicznej. Sprawozdanie z pracy wychowawczej-rozliczenie planu wychowawcy klasy, krótka charakterystyka zespołu klasowego, problemy, wsparcie innych osób (pedagog.krótkie sprawozdanie na temat : "mocne i słabe strony mojej klasy - wnioski do dalszej pracy" troszkę nie za bardzo wiem jak za to sie zabrać może ktoś już cościk takiego pisał i będzie umiał mi pomóc czekam na wasze wskazówki i podpowiedzi :) pozdrawiam i z góry dziękujęCharakterystyka pracy wychowawczej Gimnazjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego. Plan działań wychowawczych dla klasy trzeciej Gimnazjum Nr 112 Hasło główne:.

Powinności wychowawcy klasowego.

Wychowawca klasy: dba o dobro uczniów - wychowanków w zakresie nauczania, wychowania .dane ucznia, charakterystyka zachowania, podjęte przez wychowawcę środki zmierzające do poprawy zachowania ucznia/. SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY I-III GIMNAZJUM .SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY. Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Jedwabnem. semestr roku szkolnego. termin wypełnienia - do dnia rady pedagogicznej (klasyfikacyjnej) STAN KLASY. Liczba uczniów. Zapisanych w danej klasie klasyfikowanych nieklasyfikowanych .SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III „b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II „b" Szkoły Podstawowej im. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska. Ilość uczniów1. Frekwencja 92,86. Informacja o realizacji programu nauczania. Program został zrealizowany z godnie z podstawą .Wychowawca:Marta Klich. Klasa I a Klasa I a jest zespołem koleżeńskim, zgranym, z przewagą energicznych, żywiołowych chłopców, którzy dominują w klasie. Dziewczynki zaś są bardzo miłe, sympatyczne, kulturalne, zawsze służą pomocą i dobrą radą. Razem tworzą znakomitą grupę .SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY I-III GIMNAZJUM .Sprawozdanie półroczne wychowawcy klas 0 - I. Oddział przedszkolny i klasa I - wychowawca mgr Justyna Grabowska Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym i klasie I w I półroczu roku szkolnego 2012/2013.Klasa 6 jako całość .Klasa 6 jako całość jest dość zżyta ze sobą co bardzo było widać w czasie zorganizowanej wycieczki do Warszawy.

Były bardzo odpowiedzialne za siebie i pomocne.

Jest grono uczniów na których pomoc zawsze można liczyć np. Marysia a, Natalka, Wiktoria czy Emilka. To są osoby, które trzymają trzon klasy.STAN KLASY Oceny zachowania. Wzorowe Bardzo dobre Dobre Poprawne Nieodpowiednie naganne Wykaz imienny uczniów z ocenami nieodpowiednimi i nagannymi. Imię i nazwisko Ocena Uzasadnienie FREKWENCJA. Zestawianie godzin uczęszczania uczniów. Stan klasy Suma godzin nieobecnych Razem Frekwencja % Uspraw. Nieuspraw.Charakterystyka klasy pod względem dydaktyczno - wychowawczym:. SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY Author: PPP Last modified by: Zespół Szkół w Klonowej Created Date: 6/19/2010 5:05:00 PM Other titles: SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY .Po drugie - nawet takie całościowe ujęcie funkcji wychowawcy klasy wymaga dostrzeżenia w niej wyraźnego i znacznego zróżnicowania zdań zarówno pod względem treści, zakresu, jak i przewidywanych, a także osiąganych efektów. W całości zadań i działań wychowawcy klasy można wyodrębnić dwie kategorie subfunkcji.Plik sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji klasy za pierwszy okres roku szkolnego.doc na koncie użytkownika Karol66 • folder Dokumenty • Data dodania: 23 sty 2013Ustna i pisemna wychowawcy Dyrektora szkoły Dyrektora szkoły z ostrzeżeniem Tylko imię i nazwisko. Tylko imię i nazwisko. Tylko imię i nazwisko.

FREKWENCJA.

Frekwencja indywidualna uczniów. Wynik procentowy Imię i nazwisko Poniżej 50% powyżej 95% Miesiące wg frekwencji. IX X XI XII I II III IV V VI Inne działania wychowawcze:W świetle literatury przedmiotu motywacja to nic innego jak wewnętrzny proces pobudzający jednostkę do działania i ukierunkowujący je.W zdobywaniu wiedzy i w karierze szkolnej dziecka. owa motywacja do nauki odgrywa niezwykle ważną rolę. W dużym uproszczeniu można by było powiedzieć, że uczeń, który ma taką motywację, chce się uczyć, pragnie być lepszy w różnych .1) stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy wychowawczej klasy; realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły (wychowanie patriotyczne, zdrowotne, ekologiczne.), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole, sprawozdanie z realizacji programu pracy z patronemInne informacje o klasie dotyczące realizacji planu wychowawczego klasy i szkoły. Finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych, olimpiad (turniejów sportowych) Lp. Imię, nazwisko ucznia Nazwa konkursu, zawodów Osiągnięcia Spotkania zespołów - wychowawców z nauczycielami uczącymi w danej klasie Lp.Pobierz: Sprawozdanie wychowawcy za 1-szy semestr (Katarzyna Forc) Pobierz: Sprawozdanie nauczyciela za 1-szy semestr (Katarzyna Forc) Pobierz: Sprawozdanie wychowawcy za 1-szy semestr (Małgorzata Klimczak) Przypominam, że w serwisie mamy również opublikowany Kalkulator Średniej Klasy do pobrania. Dodaj Twój komentarz:dane ucznia, charakterystyka zachowania, podjęte przez wychowawcę środki zmierzające do poprawy zachowania ucznia/. SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY IV-VI .16. Uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim lub umiarkowanym…………………………………. 17.Plik Sprawozdanie wychowawcy klasa 3.doc na koncie użytkownika Lezli • folder oceny opisowe • Data dodania: 20 lip 2012. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Moja klasa, bo już chyba mogę ich tak nazywać , jest pełna łobuziaków, których uśmiech sprawia, że dzień jest fajniejszy. Okiem wychowawcy kilka słów o klasie 6d Redakcja 21.11 ..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz