Charakterystyka klasy 7 przez wychowawcę

12 listopada 2019 10:10


Są to teksty gromadzone i porządkowane przez wychowawcę klasy, oraz przez niego samego tworzone. Ważnym zagadnieniem dotyczącym pracy wychowawczej nauczyciela jest współpraca z rodzi-cami. Głównie opiera się ona na korespondencji z nimi przy pomocy dzienniczków uczniowskich. Niestety zawierane są w nich jedynie negatywne informacje.Klasa 6 jako całość jest dość zżyta ze sobą co bardzo było widać w czasie zorganizowanej wycieczki do Warszawy. Były bardzo odpowiedzialne za siebie i pomocne. Jest grono uczniów na których pomoc zawsze można liczyć np. Marysia a, Natalka, Wiktoria czy Emilka. To są osoby, które trzymają trzon klasy.Klasa stała się zespołem zgranym, aktywnym, chętnym do pracy i współpracy. Wyniki ankiet potwierdzają w 100% zadowolenie uczniów z przynależności do tej klasy. Żaden z uczniów nie chciałby zmienić klasy ani wychowawcy. Klasa była postrzegana jako zespół sumienny, wywiązujący się z podejmowanych zadań.Informacje wychowawców klas na radę podsumowującą 2 6. Działania podjęte przez wychowawcę 7. Imprezy klasowe 8. Konkursy, w których klasa brała udział, zdobyte miejsca Konkursy Miejsce 9. Uczniowie uczęszczający na zajęcia specjalistyczne (zdw, rewalidacyjne, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, terapeutyczne): Imię i nazwisko .Jeden z nich nie opanował minimum programowego dla klasy I, ale rodzice nie zgodzili się na pozostawienie go w klasie I.

Uczeń pracował przez wakacje i nadrobił zaległości w stopniu umożliwiającym edukację w klasie II.

W grupie są też uczniowie sprawiający problemy wychowawcze, nadpobudliwi,Wychowawca: Renata Hyjek. Klasa I c. Klasa Ic liczy 23 uczniów: 8 chłopów i 15 dziewczynek. W ciągu minionego półrocza uczyliśmy się współdziałania w grupie, przestrzegania praw i zasad współdziałania zbiorowego, zdrowia i aktywności ruchowej, estetyki i aktywności twórczej oraz poprawnej mowy i logicznego myślenia.dane ucznia, charakterystyka zachowania, podjęte przez wychowawcę środki zmierzające do poprawy zachowania ucznia/. Opinia wychowawcy o klasie, osiągnięcia, problemy, sposoby ich rozwiązań, współpraca z rodzicami, wnioski do dalszej pracy wychowawczej .Oddział przedszkolny i klasa I - wychowawca mgr Justyna Grabowska Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym i klasie I w I półroczu roku szkolnego 2012/2013. Oddział przedszkolny w. w I półroczu roku szkolnego 2012/2013 liczył 14 dzieci; 5 dzieci sześcioletnich, 8 dzieci pięcioletnich i 1 dziecko czteroletnie."mocne i słabe strony mojej klasy - wnioski do dalszej pracy". Wojtka do przypilnowania go przy odrabianiu lekcji, a rodziców Ani nakłonisz do dokładniejszej analizy spędania przez nią wolnego czasu.

Pozdrawiam serdecznie.Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.

Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (I - III SP). Ogólna charakterystyka osiągnięć edukacyjnych uczniów:. uczniowie nadpobudliwi, wyobcowani z klasy, szczególnie uzdolnieni; opis działań wychowawczych podejmowanych przez wychowawcę w celu integrowania zespołu klasowego; opis .Moja klasa, bo już chyba mogę ich tak nazywać , jest pełna łobuziaków, których uśmiech sprawia, że dzień jest fajniejszy. Okiem wychowawcy kilka słów o klasie 6d. Ta strona jest .Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%. Znaczna większość uczniów tej klasy jest ambitna i chętnie uczestniczy w życiu klasy.Dla nauczycieli Podstawówka klasy 1-3 Klasa 3 Przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3. Przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 Autor: Jolanta Oskwarek 21 Sty 2010, 16:09. Oto przesłane przez Panią Agnieszkę Sprawozdanie wychowawcy klasy 3.Ministra Edukacji Narodowej i wpisana do wykazu podręczników szkolnych do nauczania fizyki na poziomie I klasy liceum.

Ogólna charakterystyka przekaźnika fotoelektrycznego 4.7.1.2.

Współpraca źródła światła z odbiornikiem 4.7.1.3. Układ sprawozdanie z zemsty: Zobacz Informacje o: charakterystyka klasy sprawozdanie.Charakterystyka klasy VI„a" Uczniowie klasy VI„a" tworzą zgrany zespół składający się z sześciu dziewczynek i jedenastu chłopców. Uczniowie uzyskali bardzo dobry wynik ze sprawdzianu w klasie VI (śr. 27, 8 punktu), co uplasowało ich na siódmym stopniu staninowej skali dziewięciopunktowej, a to odpowiada poziomowi wysokiemu.O mojej klasie można powiedzieć i napisać bardzo dużo, chodzi mi o klasę 3f Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie. Dzieje się tutaj bardzo wiele śmiesznych, dziwnych, czasem nawet i tragicznych sytuacji. Uczniowie klasy 3f maja duże poczucie humoru, co często kończy się punktami minusowymi.Przemowa dla wychowawcy na zakończenie klasy szóstej. W tym roku kończę szóstką klasę.Nasi rodzice ustalili że przy rozdawaniu świadectw w klasie gospodarz powinien wygłosić jakieś przemówienie no i tak się składa że jestem nim ja ;) .SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III „b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II „b" Szkoły Podstawowej im. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska. Ilość uczniów1. Frekwencja 92,86. Informacja o realizacji programu nauczania. Program został zrealizowany z godnie z podstawą .2.

Głównym zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki nad powierzoną mu klasą, zgodnie z planem pracy.

Bliższe poznanie uczniów przez wychowawcę i utrzymanie z nimi stałego kontaktu. Dobra znajomość uczniów i całego zespołu klasowego, poznanie warunków ich życia, potrzeb i .Sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej w klasie I gimnazjum. Plan pracy wychowawczej został zrealizowany. Praca wychowawcza w klasie pierwszej objęta została następującymi standardami: 1.Organizacja zespołu klasowego. e) integracja zespołu klasowego, f) wypracowanie i przestrzeganie zasad panujących w zespole klasowym, g) budowanie wzajemnego zaufania, h) kształtowanie .STAN KLASY Oceny zachowania. Wzorowe Bardzo dobre Dobre Poprawne Nieodpowiednie naganne Wykaz imienny uczniów z ocenami nieodpowiednimi i nagannymi. Imię i nazwisko Ocena Uzasadnienie FREKWENCJA. Zestawianie godzin uczęszczania uczniów. Stan klasy Suma godzin nieobecnych Razem Frekwencja % Uspraw. Nieuspraw.Plik Sprawozdanie wychowawcy klasa 3.doc na koncie użytkownika Lezli • folder oceny opisowe • Data dodania: 20 lip 2012. wyrażasz zgodę na ich umieszczanie na Twoim komputerze przez administratora serwisu Chomikuj.pl - Kelo Corporation.16. Uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim lub umiarkowanym…………………………………. 17.Sprawozdanie wychowawcy klasy za semestr I roku szkolnego 2012/2013. Wychowawca: Klasa: Rok szkolny: Uczniów zapisanych: Uczniów klasyfikowanych:. Ogólna charakterystyka klasy: informacja o zespole klasowym: sukcesy uczniów: L.p. Imię i nazwisko Nazwa konkursu / zawodów sportowych .Charakterystyka praktyk I. Praktyka ogólnopedagogiczna 36 godzin - 2 tygodnie po 18 godz. tygodniowo w Szkole Podstawowej lub Gimnazjum po semestrze 2. Podczas praktyki student/studentka będzie miał/a okazję do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia w przyszłości roli nauczyciela-wychowawcy. Cele praktyki:Sposób prowadzenia dokumentacji przez wychowawcę klasy określają przepisy (zasady) wewnątrzszkolne, takie jak: statut szkoły, zarządzenia dyrektora czy procedury prowadzenia dokumentacji. Nie ma ogólnej regulacji prawnej, która odnosi się do charakterystyki takiego dokumentu jak „Teczka Wychowawcy".Plik SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY.doc na koncie użytkownika alicja2106 • folder ocena opisowa, dla wychowawcy • Data dodania: 18 cze 2010. Wykorzystanie plików cookies przez Zaufanych Partnerów (dostosowanie reklam do Twoich potrzeb, analiza skuteczności działań marketingowych).Praca wychowawcy klasowego należy do najciekawszych ale i najtrudniejszych wyzwań, jakie stawia nauczycielowi szkoła. Stąd też wychowawca zobowiązany jest do ciągłych poszukiwań. Kiedy objąłem wychowawstwo w klasie I gimnazjum, stanąłem wobec problemu integracji 26 - osobowego zespołu uczniów pochodzących z różnych środowisk.1 J. Polski 2 Historia 3 WOS 4 Język niemiecki 5 Język rosyjski 6 Język włoski 7 Matematyka 8 Fizyka 9 Chemia 10 Biologia 11 Geografia 12 Plastyka 13 Muzyka 14 Technika 15 Informatyka 16 Wychowanie fizyczne 17 Język angielski 18 Zajęcia artystyczne 19 Religia 20 Przyroda 21 Średnia klasy.


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz