• szkolnasciaga.pl

Charakterystyka zespołu klasowego klasa 3

16 stycznia 2020 22:19


W zintegrowanej klasie łatwiej pracować, zarówno pod względem dydaktycznym, jak i wychowawczym.Krótka charakterystyka zespołu klasowego. Zespół klasowy sześcioosobowy, o rożnych stopniach niepełnosprawności intelektualnej - umiarkowanej 3 osoby i znacznej 3 osoby.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015. Klasa III liczy 10 uczniów. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.Wniosek : nieliczni uczniowie klasy IV b muszą popracować nad swoim zachowaniem na zajęciach. 5.2.Czuje współodpowiedzialność za wyniki pracy zespołu klasowego.Charakterystyka zespołu klasowego: Uczniowie integracyjne klasy 2a tworzą zgrany zespół, składający się z dziewięciu dziewczynek i dziesięciu chłopców.Charakterystyka .Autor: Jolanta Oskwarek 21 Sty 2010, 16:09 Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej.5 Ogólna charakterystyka zespołu klasowego: poziom możliwości uczniów, motywacja do nauki, problemy dydaktyczne i wychowawcze 6 Na podstawie czego oceni Pani/Pan .Klasa IIb. Klasa IIb liczy 21 uczniów w tym 11 dziewczynek i 10 chłopców. Tworzymy zgraną, zaradną rodzinę klasową. Lubimy się uczyć, aktywnie uczestniczymy w życiu klasy i szkoły.

Przygotowaliśmy wspólnie z kolegami z klasy IIa uroczysty apel o charakterze patriotycznym z okazji.

Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.uwagi o klasie: 1) stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy wychowawczej klasy; realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły (wychowanie patriotyczne, zdrowotne, ekologiczne.), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole .Analiza pracy klasy ( mocne i słabe strony, sukcesy) Klasa III „b" liczy 16 uczniów 8-dziewczynek i 8 chłopców. Uczniowie są mili, zabawni, weseli i koleżeńscy, chętnie sobie pomagają. Klasa niekiedy rozbrykana ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana. W klasie są uczniowie posiadające orzeczenia z Poradni Psychologiczno .Napisz krótko ilu ucz. liczy klasa, ilu jest klasyfikowanych, oblicz i podaj średnią ocen klasy, frekwencję i tu już masz pole do rozwiniecia talentów prozatorskich. Dalej w skrócie , ale po imieniu nazwij sprawy, które budzą Twój niepokój i na końcu wymień to, co jest w tej klasie najlepsze.Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.

Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.

Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.Informacja o realizacji programu nauczania. Program został zrealizowany z godnie z podstawą .Sprawozdanie wychowawcy klasy. po I semestrze roku szkolnego 2017/2018. Charakterystyka zespołu klasowego:. praca na rzecz klasy i szkoły, wolontariat ( formy działania, liczba uczniów), wycieczki, imprezy klasowe itd.STAN KLASY Oceny zachowania.Charakterystyka klasy VI„a" Uczniowie klasy VI„a" tworzą zgrany zespół składający się z sześciu dziewczynek i jedenastu chłopców. Uczniowie uzyskali bardzo dobry wynik ze sprawdzianu w klasie VI (śr. 27, 8 punktu), co uplasowało ich na siódmym stopniu staninowej skali dziewięciopunktowej, a to odpowiada poziomowi wysokiemu.Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%. Znaczna większość uczniów tej klasy jest ambitna i chętnie uczestniczy w życiu klasy.Praca wychowawcy klasowego należy do najciekawszych ale i najtrudniejszych wyzwań, jakie stawia nauczycielowi szkoła.

Stąd też wychowawca zobowiązany jest do ciągłych poszukiwań.

Kiedy objąłem wychowawstwo w klasie I gimnazjum, stanąłem wobec problemu integracji 26 - osobowego zespołu uczniów pochodzących z różnych środowisk.Metody poznawania uczniów i zespołu klasowego - diagnoza potrzeb i problemów klasy IDENTYFIKACJA PROBLEMU Niezbędnym warunkiem skutecznego oddziaływania wychowawczego w zespole klasowym jest jak najlepsze poznanie wychowanków, zrozumienie ich potrzeb i problemów, wzajemnych relacji z rówieśnikami.Klasa 6 jako całość jest dość zżyta ze sobą co bardzo było widać w czasie zorganizowanej wycieczki do Warszawy. Były bardzo odpowiedzialne za siebie i pomocne. Jest grono uczniów na których pomoc zawsze można liczyć np. Marysia a, Natalka, Wiktoria czy Emilka. To są osoby, które trzymają trzon klasy.CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU KLASOWEGO I. Klasa I - początek roku szkolnego (20 osób) Uczniowie w klasie reprezentują bardzo zróżnicowany poziom. Jest grupa uczniów bardzo zdolnych, pracowitych i ambitnych, którzy narzucają tempo i styl pracy. Są to u.Klasa jak każda inna-tak można określić naszą wspaniałą gromadkę,czyli klasę 3 b. składa się ona z 29 uczniów,a konkretnie z 17 dziewcząt i 12 chłopców. Jestesmy niepowtarzalnym rocznikiem "91,tj.liczymy sobie po 15 wiosen. Nasz wygląd i styl nie różni się zbytnio od siebie.

Przeważają osoby wysokie i szczupłe.zintegrowania zespołu klasowego i równocze śnie w nim uczestniczył.

Aktywno ść taka stawia nauczyciela w nieco innej roli ni ż ta, do której przyzwyczajeni s ą uczniowie. Przestaje by ć on wył ącznie osob ą przekazuj ącą wiedz ę i posiadaj ącą w klasie władz ę niemal że absolutn ą. Staje si ęOrganizowanie pracy wychowawczej z klasą - w założeniu - ma polegać na stworzeniu warunków w których wychowanie młodzieży wyrażać się będzie w jej udziale w pracy zespołu klasowego - w fazie planowania, realizacji, kontroli i oceny wyników. Wymaga to od wychowawcy pracochłonnych zabiegów przygotowawczych.Charakterystyka klasy V integracyjnej. Szkoła Podstawowa nr 17 z oddziałami integracyjnymi w Częstochowie ma 4 oddziały klas integracyjnych. Klasa liczy siedemnastu uczniów; - czterech uczniów z niedorozwojem umysłowym i jeden uczeń z elementami autyzmu. Są w klasie również uczniowie reprezentujący wysoki poziom intelektualny,Udowodnimy, że klasa III b jest zaradna i samodzielna, a także uzdolniona artystycznie. Miernikiem naszego sukcesu będzie zadowolenie widowni i jej brawa dla nas. Być może ktoś jeszcze zainteresuje się naszym występem. Preliminarz wydatków LP. CEL WYDATKÓW KOSZTY UWAGI 1. Kolorowy brystol - 3 zł Fundusz klasowy 2.Czuje współodpowiedzialność za wyniki pracy zespołu klasowego.Charakterystyka zespołu klasowego: Uczniowie integracyjne klasy 2a tworzą zgrany zespół, składający się z dziewięciu dziewczynek i dziesięciu chłopców.Charakterystyka zespołu klasowego; uświadomienie konieczności doskonalenia relacji interpersonalnych w klasie.Problem wychowawczy - integracja zespołu klasowego Szkoła jest specyficznym środowiskiem, gdzie zderzają się różne osobowości i charaktery. Od wielu lat pełnię funkcję wychowawcy klasowego. Coraz częściej zauważam problem z integracją zespołów klasowych.Praca pedagoga szkolnego : zadania i obowiązki, uregulowania prawne, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, diagnoza,scenariusze zajęć, instytucje współpracującePLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY III NA ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁ ZAGADNIENIA FORMY REALIZACJI I. Integracja zespołu klasowego. Wybór samorządu klasowego. Praca dyżurnych. Kontakty rówieśnicze -właściwe relacje. Rozdzielenie zadań i obowiązków radzie klasy. Ustalenie zadań dyżurnych klasowych.Klasa-grupa Temat lekcji-zaj. Krótka charakterystyka zespołu klasowego (mocne i słabe strony grupy, problemy wychowawcze, organizacyjne, kwestie dyscypliny, inne uwagi). Obserwowane umiejętności i ich ocena: L.p. Wykaz obserwowanychSzkoły Podstawowej kształcenie wczesnoszkolne klasy I-III. Klasa Wychowawca: Stan klasy na początku roku szkolnego. Stan klasy. w dniu klasyfikacji. Uczniowie, którzy. ubyli: przybyli: Klasyfikowanych: Uczniowie niesklasyfikowani: Nazwisko i imię: Przyczyny: Charakterystyka zespołu klasowego: Statystyka wyników nauczania: Frekwencja3. Klasa ponownie dzieli się na grupy. Poszczególne grupy mają za zadanie ułożyć program telewizyjny na jeden dzień (1200-2200), w którym uwzględnią zainteresowania wszystkich członków grupy. Po 10 minutach następuje prezentacja prac. PROGRAM INTEGRACJI ZESPOŁU KLASOWEGO .Charakterystyka klasy jako grupy społecznej wymaga omówienia kilku zagadnień. Należy wziąć pod uwagę i sposób powstawania i pojęcia klasy, normy klasowe, jej strukturę, stosunki społeczne panujące w klasie i miejsce grupy - klasy w życiu jednostki..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz