Podsumowanie obserwacji końcowej dzieci 4 letnich

30 listopada 2019 11:04


GRUPA 4-LATKI. Do grupy uczęszczało 25 dzieci Tak jak w poprzednim półroczu kontynuowałyśmy pracę w grupie zgodnie z programem nauczania przewidzianego dla dzieci 4-letnich. Dzieci zdobywały nowe umiejętności, rozwijały swoje zdolności i zainteresowania.Sprawozdanie z obserwacji końcowej. Arkusz obserwacji dziecka 4 - letniego. Katarzyna Ziółkowska. Tychy. Arkusz obserwacji ucznia kl.I. Dorota Polichnowska. Chludowo. Podsumowanie obserwacji śródrocznej w grupie dzieci 3, 4- letnich. Grażyna Ficoń. Ligota KsiążęcaGrupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać. Praca z tak małymi dziećmi wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie samodzielności, uspołecznianiem, a także oddziaływaniem na pozostałe funkcje rozwojowe, które pozwolą dzieciom bezproblemowo funkcjonować w najbliższym środowisku.Dokonując obserwacji zachowań dzieci w trakcie zabawy, ich udział w zajęciach i zabawach grupowych, określono deficyty występujące u dziecka. Prowadzona jest praca stymulacyjno - kompensacyjna z dziećmi w grupach - niezręczność manualna, leworęczność, nieprawidłowa wymowa, nadpobudliwość psychoruchowa.Plik obserwacja wstępna.doc na koncie użytkownika justyna1010 • folder Dokumenty • Data dodania: 4 paź 2009 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Dzieci, które całkiem dobrze radzą sobie z zadaniami matematycznymi jest 22.

Również do grupy dobrze przygotowanej należą dzieci, których wynik jest zgodny z oczekiwaniami -.

Martwić może wynik, jaki osiągnęło 2 dzieci, czyli wynik poniżej oczekiwań. Dzieci te mają obniżone możliwości matematyczne.Zestawienie obserwacji w grupie 3 - latków - X.2011r. Grupa liczy 18 dzieci ( 6 dziewczynek, 12chłopców). Dzieci są w znacznym stopniu samodzielne. Chętnie nawiązują kontakty z nauczycielką i kolegami. Nie wszystkie posiadają umiejętność podporządkowania się ustalonym zasadom w grupie.Zestawienie obserwacji końcowej - 3 - latki grupa I „Promyczki" II semestr rok 2010/2011 nauczycielka: Anna Jadzińska Grupa liczy 27 dzieci(15 chłopców,12 dziewczynek, w tym jedna dziewczynka 2,5 roku). Dzieci są w znacznym stopniu samodzielne. Chętnie nawiązują kontakty z nauczycielkami i kolegami.Sprawozdanie z pracy wychowawczo- dydaktycznej w grupie dzieci 5-6 letnich za rok I semestr 2010/2011 DANE O GRUPIE Do grupy „Biedronki" uczęszczało 19 dzieci, w tym 11 sześciolatków i 8 pięciolatków. PROGRAM W OPARCIU O KTÓRY PRACOWAŁA GRUPA Praca wychowawczo- dydaktyczna prowadzona była na podstawie podstawy programowej i obejmowała realizację treści zawartych w programie .PODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ W GRUPIE „MOTYLKI" W ROKU SZK. 2013/14 W roku szkolnym 2013/2014 grupa 5- letnich „Motylków" prowadzona przez dyrektor Panią Grażynę Świeżak i Barbarę Kurek liczyła 26 dzieci, w tym 14 dziewczynek i 12 chłopców.Badaniem objęto 46 dzieci 5-, 6-letnich uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lublinie.

Wyniki odpowiedzi, zadań oraz wyniki obserwacji w poszczególnych grupachNauczyciele grup 3-4 latków.

Analizują wyniki, opracowują wnioski, które służą rozwijaniu umiejętności wychowanków. Od kilku lat przy współpracy z rodzicami w przedszkolu organizowany jest corocznie przegląd tańców. Adresowany jest do wszystkich wychowanków przedszkoli w mieście.4-latki • arkusze obserwacji i diagnoza pedagogiczna • pliki użytkownika kate_38 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • arkusz obserwacji czterolatki muzyka i rozwój społeczny.doc, ARKUSZ OBSERWACJI 4 latki.docPlik Podsumowanie wyników obserwacji końcowej K.S.pdf na koncie użytkownika kayadz • folder DOKUMENTY -PRZEDSZKOLE • Data dodania: 11 lut 2010Przeprowadziliśmy diagnozę i obserwację gotowości szkolnej opracowaną przez Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, którym objęłyśmy 23 dzieci. Diagnoza obejmowała 51 umiejętności pogrupowanych w pięć obszarów ,z czego 23 ocenione są na podstawie kart pracy dziecka ,a pozostałe na podstawie obserwacji.Popada w konflikty z innymi dziećmi Przejawia agresję słowna i czynną Współdziała w zabawie swobodnej Jest nieśmiałe stroni od kontaktów z rówieśnikami Niezaradny domaga się ciągłej opieki Szanuje wytwory prac innych Jest lubiane przez grupę Potrafi pogodzić się z porażką Chce rządzić i przewodzić w grupie Gminy Morawica ul.Obserwacja dziecka w wieku przedszkolnym • pliki użytkownika justyna.k62 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • arkusz.diagnozy1.doc, arkusz.diagnozy.doc Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Przyznam , że pierwszy raz słyszę o planach pracy korekcyjno-kompensacyjnej dla małych dzieci.(3-4 letnich) Robimy obserwację , tak jak i wcześniej robiłyśmy, i w każdej obserwacji mamy w naszym przedszkolu taki końcowy punkt, gdzie piszemy swoje istotne uwagi.100.zabaw.dla.dzieci.3-letnich[agaj].

Arkusz obserwacji rozwoju myślenia logiczno- -matematycznego i twórczego dziecka 3- oraz 4-letniego.

arkusz obserwacji maluchy.doc. rozwój trzylatka.doc.PODSUMOWANIE OBSERWACJI KOŃCOWEJ - II SEMESTRGRUPA II (BUDYNEK GŁÓWNY)DZIECI 4 - LETNIE ROK SZKOLNY 2016/2017. Grupa II w drugim semestrze w roku szkolnego 2016/2017 liczyła 4 dzieci czteroletnich (w tym 2 dziewczynki, 2 chłopców). Ze względu na 100% absencję jednego dziecka nie dokonano jego obserwacji.Podsumowanie obserwacji końcowej Grupa II - Filia. Rok szkolny 2016/2017. Samorządowe Przedszkole Nr 67 w Krakowie. Arkusz zbiorczy obserwacji dzieci 5 - letnich. Liczba dzieci badanych: 21. 1 - badana umiejętność jeszcze nie występuje. 2 - badana umiejętność jest w fazie kształtowania, należy ją rozwijać. 3Chętnie oglądały zdjęcia, ilustracje, słuchały wierszy, opowiadań, odwołując się do własnych obserwacji, zwracając przy tym uwagę na piękno naszego kraju. Treści edukacyjne dotyczące aktywności językowej dzieci 5 letnich widoczne są wtedy, gdy uważnie słuchają rozmów, rozróżniają dźwięki, prawidłowo artykułują .Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej. w roku szkolnym 2013/14, w grupie sześciolatków. W roku szkolnym 2013/14 grupa 6-latkow liczyła 24 dzieci w tym 4 pięciolatków. Zorganizowaną pracę pedagogiczną prowadziły G. Wasilewska i M.J. Bizub, w oparciu o Program „Nasze przedszkole" wyd.Podsumowanie wyników obserwacji końcowej O.J.pdf (74 KB).

4 pkt.

Data rozpoczęcia. 5,6 latków Zgłoś jeśli naruszono regulamin. ANALIZA WSTĘPNEJ OBSERWACJI DZIECI Z GRUPY IV Grup a IV liczy 24 dzieci 5-letnich i 2 dzieci 4-letnich. D zieci zostały przebadane kartą ob .Przeprowadzona obserwacja pozwala na stwierdzenie, że w sferze fizycznej większość dzieci bo 102-je osiągnęło wysoki poziom, natomiast 11-ro dzieci poziom przeciętny i 3-je dzieci poziom niski. Przeprowadzona diagnoza wykazała również, że poziom umysłowy dzieci 5-letnich jest w większości na poziomie wysokim bądź przeciętnym.Podsumowanie roku szkolnego 2012/2013. Pod koniec września 2012 roku, i w maju 2013 zostały przeprowadzone obserwacje, dzieci, z pomocą arkusza obserwacji cech rozwojowych dziecka 3 i 4-letniego. Na początku października 2012, włączyłyśmy więcej dodatkowych "zajęć" w ramach prac .Pakiet diagnostyczny 4-latka zawiera arkusz obserwacji oraz 22 karty (po 11 kart na każdą z dwóch obserwacji). Pakiety diagnostyczne dzieci 3- i 4-letnich są dostępne w wersji drukowanej z kolorowymi kartami:Podsumowanie pracy w 2 półroczu. Grupa dzieci 5 letnich liczy 23 osóby, w tym jest 12 dziewczynek i 11 chłopców. Praca dydaktyczna oparta jest na prograamie wychowania przedszkolnego „ Moje przedszkole" MAC EDUKACJA Kielce.Zawiera treści zgodne z podstawa programowa MEN.2. Po przeprowadzonej obserwacji nauczyciel ustala kierunki pracy (wnioski do dalszej pracy) z grupą. Kierunkiem będzie ten obszar rozwoju, w którym dzieci uzyskały podczas obserwacji najniższą średnią. 3.Jeżeli podczas dokonywania obserwacji wystąpiły czynniki, które miały wpływ na wyniki badania, nauczyciel może je wskazać.W kwietniu 2018 roku informację o gotowości szkolnej należy przygotować dla dzieci 6-letnich i 7-letnich, ponieważ z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, rozpoczyna się obowiązek szkolny, zaś na wniosek rodziców naukę może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym ..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz