Zinterpretuj wypowiedź podmiotu lirycznego w wierszu MIASTO PEŁNE SNÓW. Abym cię ujrzał w pełni pychy twojej Abym cię ujrzał w całej dumnej krasie Ty wielkie O ty wszechwładne mocne wielkie piękno! a) Podkreśl sformułowania wskazujące na osobę mówiącą oraz adresata .Logikę tę potęguje fakt, że podmiot liryczny składa egzamin maturalny przed małpami. Pytania dotyczą zaś historii ludzi. Jedna z małp „ironicznie słucha", a więc traktuje abiturientkę z wyraźnym lekceważeniem. Druga natomiast próbuje pomóc poetce w odpowiedzi na pytanie i potrząsa swoim łańcuchem.JAKIE SĄ RELACJE MIĘDZY PODMIOTEM LIRYCZNYM I ADRESATEM JEGO WYPOWIEDZI? Adresatem wypowiedzi jest …. Podmiot liryczny zwraca się do …. Podmiot liryczny jest dla adresata mistrzem, uczniem, synem …. Podmiot liryczny oczekuje od adresa…