• szkolnasciaga.pl

Wyniki wyszukiwania dla: karta charakterystyki

Karta charakterystyki velox top af medi line

KARTA CHARAKTERYSTYKI Velox Top AF Neutral Data wydania 16.01.2014 Data aktualizacji: 31.03.2017 Wersja PL: 4.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r. Strona 4 z 12 pojemnikach.Velox® Top AF Karta charakterystyki oraz arkusz danych składników dostępne na stronie Podmiot odpowiedzialny MEDISEPT Sp. z o.o. Konopnica 159 cKARTA CHARAKTERYSTYKI Velox Top AF Grapefruit Data wydania 16.01.2014 Data aktualizacji: 02.07.2018 Wersja PL: 4.1 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r. Strona 3 z 13 Chlorek didecylodimetyloamonu TOP AF 1l spray do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego Velox Top AF, to reparat na bazie alkoholu, zalecany do szybkie…

Czytaj więcej

Karta charakterystyki velox top af

KARTA CHARAKTERYSTYKI Velox Top AF Neutral Data wydania 16.01.2014 Data aktualizacji: 31.03.2017 Wersja PL: 4.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r. Strona 4 z 12 pojemnikach.Medi-Line Velox Top AF - karta charakterystyki Kliknij aby otrzymać kartę charakterystyki Medi-Line Velox Top AF 1L / 5L. Dostawa; Sposoby płatności Dostępność produktów Czas realizacji zamówień .Zastosowanie: Velox® Top AF to alkoholowy płyn do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni (fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna oraz końcówki stomatologiczne przed procesem sterylizacji). Przeznaczony również do stosowania w gastronomii, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich .Velox TOP A…

Czytaj więcej

Karta charakterystyki velox top af neutral

KARTA CHARAKTERYSTYKI Velox Top AF Neutral Data wydania 16.01.2014 Data aktualizacji: 31.03.2017 Wersja PL: 4.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r. Strona 4 z 12 pojemnikach.Velox Top AF Neutral Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Velox Top AF Neutral Wyrób medyczny klasy II a w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych. Przeznaczony do dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych.KARTA CHARAKTERYSTYKI Velox Top AF Neutral Data wydania 16.01.2014 Data aktualizacji: 31.03.2017 Wersja PL: 4.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz …

Czytaj więcej

Karta charakterystyki czynnika r32

NAZWA CHEMICZNA: difluorometan. Czynnik jednorodny. Gaz skroplony pod ciśnieniem. Głównie wykorzystywany jako składnik mieszanin HFC. Od niedawna znalazł wykorzystanie jako znakomity i wydajny czynnik chłodniczy w nowej generacji instalacjach klimatyzacyjnych bytowych i komercyjnych o niskim GWP.Udostępnione karty opracowano dla produktów przeznaczonych na rynek polski. Zwracamy uwagę, że konieczne może być uzupełnienie treści kart charakterystyki, uwzględniające najnowsze przepisy krajowe oraz wytyczne ustawowe w zakresie bezpiecznego stosowania naszych produktów.Najbardziej prawdopodobnym następcą czynnika R410A wydaje się być czynnik R32. Czynnik chłodniczy R32 ma większość parametrów na poziomie zbliżonym do R410A, różni się jednak tym, że ma nieco lepsze efektywności, jest łatwopalny…

Czytaj więcej

Karta charakterystyki velox top af 2018

KARTA CHARAKTERYSTYKI Velox Top AF Neutral Data wydania 16.01.2014 Data aktualizacji: 31.03.2017 Wersja PL: 4.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r. Strona 4 z 12 pojemnikach.Wejdź na stronę aby pobrać kartę charakterystyki i zadzwoń aby uzyskać lepszą cenę na produkt - 600 570 570. Medi-Line Velox Top AF - karta charakterystyki Kliknij aby otrzymać kartę charakterystyki Medi-Line Velox Top AF 1L / 5L. Dostawa; Sposoby płatności .KARTA CHARAKTERYSTYKI Velox Top AF Grapefruit Data wydania 16.01.2014 Data aktualizacji: 02.07.2018 Wersja PL: 4.1 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r. Strona 3 z 13 Chlorek didecylodimetyloamonuKARTA CHARAKTE…

Czytaj więcej

Karta charakterystyki tworzyw sztucznych

Czyste tworzywa sztuczne 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane: środek czyszczący do tworzyw sztucznych Zastosowania odradzane: nie określono. 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki PPH Unicell Poland Sp. z o.o. ul.PLASTIC PRIMER PODKŁAD DO TWORZYW SZTUCZNYCH 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Podkład do tworzyw sztucznych w wersji aerozolowej do profesjonalnego stosowania w lakiernictwie samochodowym. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki NOVOL Sp. z o.o. Tel: +48 61 810-98-00 Ul.6 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U nr…

Czytaj więcej