Wyniki wyszukiwania dla: Charaktery

Charakterystyka postaci gloria victis

Postać Traugutta zostaje w noweli Gloria victis poddana zabiegowi mitologizacji. Orzeszkowa, poprzez odwołanie się do Biblii oraz historii Grecji, dokonuje nie tylko apoteozy samego powstania, ale gloryfikuje również samego Traugutta.Bohaterowie - charakterystyka, Eliza Orzeszkowa - Gloria victis - streszczenie, opracowanie. Dlatego też te same elementy opisu wyglądu i zachowania często są powielane przy charakterystyce różnych postaci. Bardzo często pojawiają się czasowniki typu „płonąc", „gorzeć .Maryś Tarłowski - charakterystyka • Gloria victis Młody chłopak o „oczach dziewiczych, łagodnych, a po twarzy różowej i białej przepływały takie łuny gorące, jakby tam w nim, we wnętrzu tej jego wątłej, chłopięcej postaci coś płonęło, gorzało".(2/3) Bohaterowie - charakterystyka, Eliza Orzeszko…

Czytaj więcej

Charakterystyka grupy badawczej praca licencjacka

Technika badawcza jest określoną czynnością służącą do uzyskania pożądanych danych. Jest pojedynczą procedurą, polegającą na wykonaniu określonej czynności badawczej. Narzędzie badawcze jest przedmiotem służącym do realizacji wybranej techniki badań. Jednym ze sposobów gromadzenia danych jest ankietowanie.Następnie dokonam pre-zentacji wyników moich badań i opiszę program wychowawczy według którego przed-Opis terenu badań 61 3.2. Analiza przeprowadzonych badań 66 3.2.1. Charakterystyka grupy badawczej 66. Charakterystyka i profil działalności lotniska 69 4.2. Charakterystyka oferowanych usług cateringowych 74. praca licencjacka.Źródło: Wyniki badań własnych. Jak wynika z tabela 3 wśród badanych jest 30 kobiet, co stanowi 55,5% badanych, mniej natomiast jest mężczyzn, bo tylko 24, co stano…

Czytaj więcej

Charakterystyka postaci jak napisać

Charakterystyka może być statyczna, jeśli charakteryzujemy postać w określonym momencie jej życia (w klasie, w czasie obozu itd.), albo dynamiczna, kiedy postać zmienia swą osobowość pod wpływem różnych okoliczności życiowych (czas, otoczenie, przejścia życiowe, wpływ innej osoby itp.). Rozróżniamy:Zobacz jak napisać charakterystykę, jaki układ elementów zastosować, jakie występują jej rodzaje, zapoznaj się z przykładem charakterystyki. Charakterystyka. Charakterystyka to dłuższa forma wypowiedzi. Obejmuje prezentację postaci literackiej, tworzenie jej portretu psychologicznego.79% Jak napisać charakterystykę postaci? 82% Jak napisać charakterystykę - plan; 85% Różne sposoby charakteryzowania postaci literackich. 85% Autocharakterystyka; 85% Charakterystyka porównawcza Majki Płońskiej i M…

Czytaj więcej

Charakterystyka postaci cześnika

Cześnik Maciej Raptusiewicz, to jedna z głównych postaci "Zemsty" Aleksandra Fredry. Był to wysoki, silny i barczysty mężczyzna. Liczył sobie około 60 lat. Wywodzący się ze starego rodu szlacheckiego Cześnik, bardzo cenił swoje pochodzenie, chodził zawsze ubrany w staropolski strój szlachecki.Przedstawienie postaci Cześnika - charakterystyka. Uważam, że postać Cześnika pomimo wielu wad wzbudza w czytelniku sympatię. Na podstawie planu przedstawienia postaci: - Cechy zewnętrzny, - Cechy wewnętrzne, - Stosunek do innych, - Ocena postaci.Polski Sarmata Cześnik Raptusiewicz to jedna z głównych postaci komedii Aleksandra Fredro, pt. „Zemsta". Bohater ten jest typowym przedstawicielem Polski szlacheckiej. Wskazuje na to jego strój, sposób bycia i wyznawane wartości. Cześnik nosi się więc zgodni…

Czytaj więcej

Charakterystyka kurtza krótka

Kurtz - krótka charakterystyka drukuj. poleca 85 %. Widać jak wyjazd zmienił Kurtza, zatracił wszystkie wartości moralne którymi dawniej się kierował, a stał się zwykłym barbarzyńcą. Poprzez pobyt tego jakże kulturalnego i wykształconego dawniej człowieka wśród dziczy jego .To właśnie on znajduje się w samym jądrze ciemności, czyli w sercu Konga, gdzie przed nim nie dotarło nic europejskiego.Nagle pojawił się tam agent Kurtz, którego śmiało można nazwać człowiekiem renesansu (doskonale malował, grał na fortepianie i komponował, czasem pisywał poezję, prozę, a czasem uprawiał publicystykę).Charakterystyka zewnętrzna. Poznajemy Kurtza w powieści w chwili, kiedy jest już bardzo schorowany, z trudem się samodzielnie porusza oraz mówi. Mimo to jego charyzma pociąga za sobą tłumy - tubylcy są m…

Czytaj więcej

Charakterystyka postaci akademii pana kleksa

Charakterystyka pozostałych bohaterów Akademii pana Kleksa Szpak Mateusz Mateusz jest szpakiem, ulubieńcem pana Kleksa i jego zastępcą podczas lekcji. Potrafi mówić i choć wypowiada końcówki wyrazów wszyscy uczniowie doskonale go rozumieją.Bohaterowie epizodyczni • Anatol Kukuryk - uprzejmy, grzeczny chłopiec, przybył do Akademii razem z Alojzym • golarz Filip - fryzjer pana Kleksa, zaopatrujący go w piegi, twórca Alojzego - mechanicznej lalki przyjętej na ucznia AkademiiWiększą część twarzy pana Kleksa zajmuje nos, przekrzywiony na prawo lub lewo zależnie od pory roku, na którym tkwią srebrne binokle. Pod nosem ma długie i sztywne wąsy koloru pomarańczowego. Oczy pana Kleksa są niczym dwa świderki i patrzą przenikliwie na rozmówcę.Pan Ambroży Kleks to osoba niezwykła. Jest twórcą i gospo…

Czytaj więcej

Charakterystyka ogniem i mieczem

(2/6) Charakterystyka bohaterów „Ogniem i mieczem", Warto w tym momencie wspomnieć o kolejnej cesze idealnego rycerza, który zawsze jest skory do niesienia pomocy potrzebującym.Los chciał, że Jan wybawił z opresji przyszłego dowódcę kozackiej rebelii, ale przecież nie mógł wówczas tego wiedzieć.Ogniem i mieczem to powieść historyczna.(5/6) Charakterystyka bohaterów „Ogniem i mieczem", U Sienkiewicza Chmielnicki kieruje się wyłącznie prywatnymi pobudkami i chęcią zemsty na Rzeczypospolitej, a nie wolą oswobodzenia uciśnionego ludu ukraińskiego.Bohun - charakterystyka • Ogniem i Mieczem. Postać fikcyjna, przywódca Kozaków, uwielbiany przez swoich ludzi, którzy śpiewają pieśni o jego wielkich czynach. Tajemniczy, nikomu nie wyjawia żadnych faktów ze swojej przyszłości. Człowiek niezwykle odw…

Czytaj więcej

Charakterystyka postaci cześnika i rejenta

Mnie bardziej spodobała się postać Cześnika Macieja Raptusiewicza, ponieważ jest on szczery, nieustępliwy i gadulski. Chociaż wybucha czasami gniewem, sprawia wrażenie osoby sympatycznej. 84% Charakterystyka porównawcza Rejenta i Cześnika. 83% Charakterystyka porównawcza Cześnika .Przedstawienie postaci Cześnika - charakterystyka. Różnica charakterów między Cześnikiem, a Rejentem jest częstym powodem sporów między nimi i ich wzajemnych nienawiści do siebie. Maciej za wszelką cenę chciał dokuczyć sąsiadowi, przykładem może być scena kiedy Rejent .Słowa te były skierowane do Rejenta, z którym się nie znosili. Były to dwie różne postaci i dwa przeciwne charaktery, jak powiedział jeden z bohaterów Zemsty - ogień i woda. Na szczęście wybuchowy charakter Cześnika łagodziło ogromne poczucie humo…

Czytaj więcej

Charakterystyka postaci ferdydurke

Miętus - charakterystyka Miętus to jedna z ważniejszych postaci Ferdydurke. Poznajemy go, kiedy cofnięty w latach Józio trafia do szkoły zaprowadzony tam przez profesora Pimkę. Miętalski, bo tak brzmi jego nazwisko, jest kilkunastoletnim uczniem gimnazjum, a Miętus to klasowe przezwisko.Miętus - charakterystyka bohatera Miętalski, nazywany przez kolegów Miętusem to jedna z ważniejszych i oryginalniejszych postaci Ferdydurke. Gombrowicz wprowadza tego kilkunastoletniego ucznia gimnazjum do utworu, gdy profesor Pimko przenosi Józia do szkoły.Witold Gombrowicz: Ferdydurke - Wujek Konstanty Hurlecki - charakterystyka postaci Wujek Konstanty Hurlecki (Kocio) Celem artykułu jest charakterystyka postaci, jaką stanowi Wujek Konstanty Hurlecki w "Ferdydurke".Józio Kowalski Główny bohater powieści.…

Czytaj więcej

Charakterystyka postaci dziady cz 3

Geneza utworu i gatunek. GENEZA: Adam Mickiewicz, z powodów do dzisiaj nie do końca wyjaśnionych, nie wziął udziału w powstaniu listopadowym. III cz. Dziadów jest więc próbą rozliczenia się poety z samym sobą, z wielkimi wyrzutami sumienia, jest to również próba pewnego rodzaju zadośćuczynienia narodowi, który w rozpaczliwej walce o wolność w latach 1830-1831 nie był .W prologu następuje przemiana tej postaci. Dziady cz. 3 - charakterystyka bohaterów drugoplanowych .Adam Mickiewicz w III części swojego dramatu ukazał rozmaitych bohaterów, którzy musieli zmierzyć z bardzo trudną sytuacją. Adam Mickiewicz „Dziady cz. III" - bohaterowie. Charakterystyka; Adam Mickiewicz „Dziady cz. III" - bohaterowie.Jesteś w: Dziady Konrad z III cz. Dziadów - charakterystyka. Pustelnik/Gustaw - charakteryst…

Czytaj więcej

Charakterystyka amplitudowa matlab

Charakterystyka amplitudowo - fazowa (wykres Nyquista): Charakterystyki amplitudowo - fazowe są półokręgami o środku w punkcie (k / 2 , 0), i promieniu równym k / 2 , położonymi pod osią ω. Amplitudowo - fazowa charakterystyka częstotliwościowa członu inercyjnego nie zależy od wartości stałej czasowej T.Charakterystyki logarytmiczne dosy ć cz ęsto nazywane s ą charakterystykami Bodego, a charakterystyka amplitudowo-fazowa - charakterystyk ą Nyquist'a. Nale Ŝy rozró Ŝnia ć wszystkie nazwy charakterystyk, gdy Ŝ stosowane s ą one zamiennie, a wykre ślenie charakterystyki (nawet poprawnej), ale innej ni Ŝcharakterystyki amplitudowe [w matlabie] dla transmitancji. Witam, Tematem jest wykreslanie charakterystyk fazowych, amplitudowych i fazowo-amplitudowych dla danej transmitancji. Za pomocą od…

Czytaj więcej

Charakterystyka postaci cechy

Charakterystyka postaci powinna składać się z następujących elementów: 1. Przedstawienie postaci - imię i nazwisko - wiek, miejsce zamieszkania - wykształcenie 2. Cechy wyglądu - budowa, kolor oczu, włosów itp. - sposób poruszania się, mówienia - sposób ubierania się 3.Cechy charakteru - sposób zachowywania się w różnych sytuacjach, ogólne cechy charakteru - usposobienie .Charakterystyka postaci jest formą, która może sprawiać pewne trudności. Wynika to z faktu, że często trudno jest opisać kogoś tak, by opis był żywy i ciekawy. Wskazując cechy postaci, popieraj je konkretnymi przykładami - zachowań, sytuacji itp. Tekst będzie ciekawszy.Tyle na ten temat mówi Wikipedia. Od siebie chciałabym dodać, że charakterystyka dotyczy nie tylko postaci występujących w dziele literackim, ale również …

Czytaj więcej

Charakterystyka postaci lalka krotka

Charakterystyka bohaterów. Stanisław Wokulski - jego biografia jest charakterystyczna dla czasów, w których przyszło mu żyć. Urodzony w latach trzydziestych XIX w., prawdopodobnie w zubożałej rodzinie szlacheckiej, mozolnie piął się w górę.Był uparty, konsekwentny, ambitny. Ciężko pracował w piwiarni Hopfera, aby móc się uczyć.Ignacy Rzecki - charakterystyka. Ignacy jest bohaterem powieści Bolesława Prusa zatytułowanej Lalka. Rzecki mieszkał z ojcem i ciotką. Jego tata był wielkim zwolennikiem Bonapartego i wychowywał syna w kulcie dla tej postaci.Są to: wprowadzenie - opis, kim jest dana postać, wygląd postaci, jej charakter i usposobienie oraz podsumowanie, czyli przedstawienie twoich opinii i przemyśleń z nią związanych.Charakterystyka Stanisława Wokulskiego - głównego bohatera Lalki B…

Czytaj więcej

Charakterystyka postaci jak pisać

78% Jak napisać charakterystykę postaci? 82% Jak napisać charakterystykę. dobrą charakterystykę wstęp charakterystyki wygląd charakterystyki kolejne punkty pisania charakterystyki etapy pisania charakterystyki zakończenie charakterystyki cechy charakteru i typowe zachowania bohatera. .Charakterystyka postaci jest formą, która może sprawiać pewne trudności. Wynika to z faktu, że często trudno jest opisać kogoś tak, by opis był żywy i ciekawy. Wiele osób wpada w pułapkę suchego wyliczania przymiotników - to nie jest właściwa droga.Zobacz jak napisać charakterystykę, jaki układ elementów zastosować, jakie występują jej rodzaje, zapoznaj się z przykładem charakterystyki. Charakterystyka. Charakterystyka to dłuższa forma wypowiedzi. Obejmuje prezentację postaci literackiej, tworzenie jej portr…

Czytaj więcej

Charakterystyka postaci iliady

Jedna z centralnych postaci eposu Homera Iliada. Pochodzi ze wspaniałego królewskiego rodu. Syn króla Priama i Hekabe. Mąż Andromachy i ojciec małego Astyanaksa. Brat Parysa, Troilusa i Kasandry. Najdzielniejszy obrońca Troi. Charakterystyka zewnętrzna. Młody, wprawiony w walce mężczyzna.Powstanie Troi na wybrzeżu Azji Mniejszej łączy się z postacią Ilosa, od którego imienia pochodzi druga nazwa grodu - Ilion (stąd Iliada). Wnukiem Ilosa był Priam, najmłodszy syn Laomedona, który jako jedyny ocalał z masakry rodziny dokonanej przez Heraklesa. Herakles pozwolił Priamowi odbudować miasto i objąć tron.Jedna z najważniejszych postaci eposu Homera Iliada. Najdzielniejszy wojownik grecki. Heros, pół człowiek, pół bóg - syn śmiertelnika Peleusa i bogini Tetydy. Postać niejednoznaczna, którą targ…

Czytaj więcej

Charakterystyka postaci latarnika

Podstawowe informacje o bohaterze. Skawiński - bohater Latarnika Henryka Sienkiewicza - miał ponad siedemdziesiąt lat. Po upadku powstania listopadowego musiał uciekać z kraju przed represjami ze strony zaborców. Zanim przybył do Aspinwall, gdzie objął posadę latarnika, walczył „za wolność waszą i naszą" w Hiszpanii, we Francji, na Węgrzech, potem brał udział w .Charakterystyka Latarnika (Skawińskiego). Skawiński - bohater Latarnika Henryka Sienkiewicza - miał ponad siedemdziesiąt lat. Po upadku powstania listopadowego musiał uciekać z kraju przed represjami ze strony zaborców. Zanim przybył do Aspinwall, gdzie objął posadę latarnika, walczył „za.1. Przedstawienie postaci:-Skawiński pochodził z Polski - Miał ok. 70 lat - Brał udział w wielu wojnach - W życiu prześladował go pech, dlatego …

Czytaj więcej

Charakterystyka porównawcza

Charakterystyka porównawcza Achilesa i Hektora charakterystyka porównawcza kordiana i kondrada Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu - zgłoś naruszenie --Charakterystyka porównawcza jest formą wypowiedzi, w której zestawia się ze sobą co najmniej dwie postaci. Przedstawia się wtedy podobieństwa i różnice tych osób. Ważna jest także postawa tych postaci do postawionego w utworze i omawianego problemu. Znane są dwie szkoły:Charakterystyka porównawcza Jest to praca, w której porównuje się co najmniej dwóch bohaterów indywidualnych lub zbiorowych. Ma ona na celu znalezienie podobieństw i różnic. Tworzymy ją, zestawiając cechy obu postaci wg planu zwyczajnej charakterystyki: 1. Wstęp - przedstawienie obu boha…

Czytaj więcej

Charakterystyka fazowa filtru

Charakterystyka fazowa w elektronice oraz przetwarzaniu sygnałów, to wykres argumentu zespolonej transmitancji widmowej układu LTI (np. wzmacniacza lub filtru) w funkcji częstotliwości lub pulsacji. Charakterystyka fazowa obrazuje, jak układ zmienia widmo fazowe sygnału, który przez niego przechodzi.1 1 Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego Charakterystyka amplitudowa (wzmocnienie amplitudowe) K u (f) jest to stosunek amplitudy sygnału wyjściowego do amplitudy sygnału wejściowego w funkcji częstotliwości. K f = [V/V] (1) gdzie: Uwym(f) [V] i Uwem(f) [V] oznaczają wartości maksymalne napięcia wyjściowego i wejściowego, czyli amplitud.Charakterystyka filtru (ściślej: charakterystyka częstotliwościowa filtru) - funkcja opisująca własności filtru liniowego w dziedzinie częstot…

Czytaj więcej

Charakterystyka postaci balladyna

Charakterystyka bohaterów. Balladyna - córka ubogiej wieśniaczki. Jest próżna i nieuczciwa.Zanim poznaje Kirkora, ma romans z Grabcem. Wyznaje jednak miłość księciu, mając nadzieję, że dzięki temu będzie miała szansę zostania księżną.Balladyna - charakterystyka bohaterów. Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i .Balladyna jest tytułową bohaterką powieści Juliusza Słowackiego. Mieszkała razem z matką, która jest samotną wdową, a także młodszą siostrą Aliną, która w odróżnieniu od siostry jest postacią postrzeganą w sposób pozytywny. Balladyna jest kobietą o długich, ciemnych włosach i oczach czarny…

Czytaj więcej

Charakterystyka postaci literackiej balladyna

Geneza utworu i gatunek. GENEZA: Balladyna to tragedia, która została wydana w 1839 r. Pierwsze pomysły na jego treść pojawiły się prawdopodobnie jesienią 1833 r. GATUNEK: Jest to pod względem rodzaju literackiego dramat - utwór przeznaczony do wystawiania na scenie, gdzie obok tekstu głównego, znajduje się tekst poboczny - didaskalia.Balladyna - charakterystyka bohaterów. Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i .Charakterystyka Balladyny. Postaci Aliny i Balladyny są zgoła odmienne, można nawet powiedzieć, że nie pasują do portretu rodzinnego, gdzie większość członków rodziny posiada bardzo podob…

Czytaj więcej