Charakterystyka zespołu klasowego chomikuj

13 października 2019 19:55


W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce PrywatnościCHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU KLASOWEGO I. Klasa I - początek roku szkolnego (20 osób) Uczniowie w klasie reprezentują bardzo zróżnicowany poziom. Jest grupa uczniów bardzo zdolnych, pracowitych i ambitnych, którzy narzucają tempo i styl pracy. Są to uczniowiewitajcie może ktoś mi tu pomoże mamy nowa dyrekcję która kazała nam napisać na radę pedagogiczną krótkie sprawozdanie na temat : "mocne i słabe strony mojej klasy - wnioski do dalszej pracy"W konkursach często bierzemy udział, to dla nas przyjemność i wielka chluba. Z nami jeszcze pani Ania, która zawsze nas ochrania. A W stołówce raz są zupy, raz surówki, to nie dla nas łamigłówki. Rodzicom za pomoc serdecznie dziękujemy i na więcej klasowych imprez chętnie się piszemy.INFORMACJE STATYSTYCZNE. rok szkolny: klasa: wychowawca: UCZNIOWIE LICZBA % UCZNIÓW Zapisani Klasyfikowani Niesklasyfikowani Posiadający opinię PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnych Posiadających orzeczenie PPP o dysleksji, dysortografii, dysgrafii Posiadający orzeczenie PPP o kształceniu specjalnym Objętych nauczaniem indywidualnymCharakterystyka klasy VI„a" Uczniowie klasy VI„a" tworzą zgrany zespół składający się z sześciu dziewczynek i jedenastu chłopców.

Uczniowie uzyskali bardzo dobry wynik ze sprawdzianu w klasie VI (śr.

27, 8 punktu), co uplasowało ich na siódmym stopniu staninowej skali dziewięciopunktowej, a to odpowiada poziomowi wysokiemu.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015. Klasa III liczy 10 uczniów. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy .Wyżej wymieniona charakterystyka wyznacza w ogólnym zarysie kierunek działań profilaktycznych. Pomoc w pracach remontowych na rzecz klasy i szkoły. Sprawozdania z zebrań zespołu klasowego, z pracy Zespołu Samokształceniowego. Inne dokumenty klasowe: zaplanowanie działań wychowawczych w planie wychowawczym klasy.Projekt charakterystyki klasy 6 na koniec roku. Pobierz (docx, 15,5 KB) Komentarze. stefania.wanat, 2016-09-28, ocena: Mam wrażenie jakby tekst ten pisała nieco niedouczona maturzystka. Styl wypowiedzi infantylny. Podgląd treści.

KLASA 6.Charakterystyka zbiorowa - klasowa.

drukuj. poleca 80 %. Charakterystyka Julii z cytatami na pracę klasową na jutro błagam o pomoc z Napisz charakterystykę zbiorową o bohaterach "Kamieni na szaniec". praca klasowa nota encyklopedycznaGimnazjum-" w kręgu informacji" iii) Charakterystyka poszczególnych patologii społecznych; 11, 2001. " z moich doświadczeń w pracy reedukacyjnej w nauczaniu zintegrowanym. " 5, 2002. Zaplanowane badanie wynikÓw nauczania i konkursy w roku szkolnym 2007/2008. Kształcenie zintegrowane. Klasy i-iii. a) charakterystyka zespołów klasowych.zintegrowania zespołu klasowego i równocze śnie w nim uczestniczył. Aktywno ść taka stawia nauczyciela w nieco innej roli ni ż ta, do której przyzwyczajeni s ą uczniowie. Przestaje by ć on wył ącznie osob ą przekazuj ącą wiedz ę i posiadaj ącą w klasie władz ę niemal że absolutn ą. Staje si ęSprawozdanie wychowawcy klasy. Czy działania wychowawcze były realizowane zgodnie z planem pracy wychowawcy klasy. Jakie potrzeby uczniów konkretnego zespołu klasowego uwzględniono w tych działaniach?Organizowanie pracy wychowawczej z klasą - w założeniu - ma polegać na stworzeniu warunków w których wychowanie młodzieży wyrażać się będzie w jej udziale w pracy zespołu klasowego - w fazie planowania, realizacji, kontroli i oceny wyników. Wymaga to od wychowawcy pracochłonnych zabiegów przygotowawczych.Praca wychowawcy klasowego należy do najciekawszych ale i najtrudniejszych wyzwań, jakie stawia nauczycielowi szkoła.

Stąd też wychowawca zobowiązany jest do ciągłych poszukiwań.

Kiedy objąłem wychowawstwo w klasie I gimnazjum, stanąłem wobec problemu integracji 26 - osobowego zespołu uczniów pochodzących z różnych środowisk.W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce PrywatnościPodczas realizacji projektu Bogusław X podejmiemy współpracę ze studiem nagrań TVP i poprzez Krzycha z muzykami zespołu Hip- hopowego. HARMONOGRAM PROJEKTU LP ZADANIE OSOBA ODPOWIEDZIALNA WSPÓŁPRACA CZAS REALIZACJI 1. „Burza mózgów" Wybór tematyki przedstawienia. wychowawca Samorząd klasowy Początek stycznia 2004 r. 2.Włączenie ucznia do zespołu dydaktyczno-wyrównawczego celem wyrównania braków programowych( utrwalenie znajomości liter, dokonywanie analizy i syntezy wyrazów, ćwiczeń w czytaniu, pisaniu i liczeniu) Prowadzenie ćwiczeń rozwijających funkcje słuchowe w ramach zajęć korekcyjno - kompensacyjnych;Problem wychowawczy - integracja zespołu klasowego Szkoła jest specyficznym środowiskiem, gdzie zderzają się różne osobowości i charaktery. Od wielu lat pełnię funkcję wychowawcy klasowego. Coraz częściej zauważam problem z integracją zespołów klasowych.Sprawozdanie wychowawcy klasy.

Jakie potrzeby uczniów konkretnego zespołu klasowego uwzględniono w działaniach wychowawczych.

Przedsięwzięcia podjęte w klasie na rzecz realizacji programu wychowawczego .6. Zorganizowanie dyżurów klasowych. Podsumowywanie pracy i ocena wywiązywania się z powierzonych funkcji: kształtowanie umiejętności krytycznej oceny postępowania własnego i innych, udzielanie pochwał. Pogłębianie poczucia więzi miedzy członkami zespołu klasowego. Wyrabianie odpowiedzialności zespołowej. 10.5 Harmonogram pracy Zespołu Wychowawców Klasowych: Tematyka spotkań Organizacja pracy Zespołu Wychowawców Klasowych w roku szkolnym 2013/2014 Termin realizacji Wrzesień 2013r. Opracowanie programu działań wychowawczych i profilaktycznych na rok szkolny 2013/2014 Bieżąca analiza sytuacji dydaktycznowychowawczej w szkole gromadzenie informacji dotyczących uczniów i ich wszelkich .i co wpisac w dziennik jeżeli byłam na 3dniowym szkoleniu ze szkoły,na temat edukacyjnego wykorzystania internetu w szkole,czy data np.18-20 wrzesień udział w szkoleniu.PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY III NA ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁ ZAGADNIENIA FORMY REALIZACJI I. Integracja zespołu klasowego. Wybór samorządu klasowego. Praca dyżurnych.Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjno - wychowawczego dziewczynki o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności intelektualnej z mózgowym porażeniem dziecięcym z zaburzeniami motoryki małej i mowyOgólna charakterystyka - mocne i słabe strony zespołu klasowego. Mocne strony Słabe strony Wycieczki, uroczystości, imprezy klasowe. Uroczystości/imprezy szkolne organizowane lub współorganizowane przez klasę. Współpraca z rodzicami: Mocne strony Słabe strony StatystykiJak wspomniałem wcześniej, dobrze byłoby, gdyby członkowie danego zespołu mogli spotkać się chociaż trzy razy do roku. Jeżeli jednak np. nauczyciel historii uczy w 6 klasach, a oprócz tego jest członkiem zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej, to w skali roku tych spotkań będzie co najmniej kilkanaście.Wyniki dla: sprawozdanie ze spotkania klasowego zespołu nauczycieli klas iv. plan pracy zespołu klasowego kl.VI D.doc - PSP NR 6. Spotkanie nauczycieli; ..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz