• szkolnasciaga.pl

Charakterystyka wyjściowa tranzystora bipolarnego

12 stycznia 2020 01:46


Na rys.4.1.7 pokazana jest charakterystyka wyjściowa tranzystora, która przedstawia zależność prądu kolektora I C od napięcia kolektor-emiter U CE przy doprowadzonym napięciu wejściowym baza-emiter U BE. Z charakterystyki tej można stwierdzić, że: powyżej pewnego napięcia prąd kolektora prawie nie zależy od napięcia U CE,Tranzystor bipolarny (dawniej: tranzystor warstwowy, tranzystor złączowy) to odmiana tranzystora, półprzewodnikowy element elektroniczny, mający zdolność wzmacniania sygnału. Zbudowany jest z trzech warstw półprzewodnika o różnym typie przewodnictwa. Charakteryzuje się tym, że niewielki prąd płynący pomiędzy dwiema jego elektrodami (nazywanymi bazą i emiterem) steruje .1) Charakterystyka wyjściowa tranzystora, przedstawiająca zależność prądu kolektora I C od napięcia kolektor-emiter U CE przy doprowadzonym napięciu wejściowym baza-emiter U BE i stałym prądzie bazy I B.Wyznaczanie charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego w układzie wspólnego emitera (E3) 1. Wymagane zagadnienia - typy półprzewodników, przewodnictwo elektryczne półprzewodników - złącze pn, zasada działania - charakterystyki statyczne tranzystora bipolarnego w układzie wspólnego emiteraCały obszar charakterystyki wyjściowej można podzielić na dwie części: obszar nasycenia i obszar nienasycenia (liniowy).Rys.

Charakterystyka wyjściowa tranzystora bipolarnego npn (BD145) w układzie WE Na charakterystyce wyjściowej.

Tak wi ęc rozró żniamy dwa typy tranzystorów bipolarnych npn i pnp.Charakterystyka wyjściowa tranzystora bipolarnego npn (BD145) w układzie WE Na charakterystyce wyjściowej naniesiono dodatkowe linie: · rozdzielającą obszar pracy aktywnej (złącze baza-kolektor spolaryzowane w kierunku zaporowym) i obszar nasycenia (złącze baza-kolektor spolaryzowane w kierunku przewodzenia),tor bipolarny występuje w .Rys. Charakterystyka wyjściowa tranzystora bipolarnego npn (BD145) w układzie WE Na charakterystyce wyjściowej naniesiono dodatkowe linie: · rozdzielającą obszar pracy aktywnej (złącze baza-kolektor spolaryzowane w kierunku zaporowym) i obszar nasycenia (złącze baza-kolektor spolaryzowane w kierunku przewodzenia),Charakterystyka wyjściowa tranzystora bipolarnego Jak wyznaczyć prąd kolektora w celu sporządzenia charakterystyki wyjściowej tranzystora bipolarnego n-p-n znając: Rb, Rc, U1, U2, Ube, Uce, ib.Charakterystyki pr ądowo - napi ęciowe tranzystora opisuj ą jego zachowanie dla pr ądów stałych, a tak że umo żliwiaj ą analiz ę przenoszenia sygnałów zmiennych. Najwa żniejsze charakterystyki tranzystora bipolarnego, pracuj ącego w układzie wspólnego emitera, który zeW kolejnym tutorialu dotyczącym tranzystorów bipolarnych przyjrzymy się przeciwstawnej formie tranzystora NPN, zwanej tranzystorem PNP.

Pokażemy, że tranzystor PNP ma bardzo podobne charakterystyki do bipolarnego tranzystora NPN, z wyjątkiem.

Charakterystyka przejściowa prądowa tranzystora bipolarnego npn przedstawia zależność prądu kolektora I C w funkcji prądu bazy I B, przy ustalonej wartości napięcia pomiędzy kolektorem i emiterem → I C f(I B) przy U CE =constant.Rys.2.3 Przykładowe charakterystyki statyczne tranzystora bipolarnego w układzie wspólnego emitera: (a) charakterystyka wej ściowa, (b) charakterystyka przejściowa, (c) charakterystyka oddzia ływania wstecznego, (d) charakterystyka wyjściowa Typowe charakterystyki tranzystora bipolarnego pracującemu w układzie wspólnegoJak wyznaczyć prąd kolektora w celu sporządzenia charakterystyki wyjściowej tranzystora bipolarnego n-p-n znając Rb Rc U1 U2 Ube Uce ib. To coCharakterystyki tranzystora bipolarnego. Witam, Mój problem dotyczy charakterystyki tranzystora bipolarnego.Otóż na laboratorium należało wykonać pomiary dla tranzystora w układzie wspólnego emitera.

Zmierzyć charakterystyki Ic(Uce) i Ube(Uce).

Charakterystyka pierwsza jest w miarę podobna do właściwej, natomiast dziwi mnie fakt, że mierząc.Charakterystyka wyjściowa tranzystora bipolarnego npn (BD145) w układzie WE Na charakterystyce wyjściowej naniesiono dodatkowe linie: rozdzielającą obszar pracy aktywnej (złącze baza-kolektor spolaryzowane w kierunku zaporowym) i obszar nasycenia (złącze baza-kolektor spolaryzowane w kierunku przewodzenia),W interpretacji graficznej g m oznacza tangens kąta nachylenia stycznej do charakterystyki przejściowej w określonym punkcie. Wyznaczając w analogiczny sposób nachylenie stycznej do charakterystyki wyjściowej w punkcie otrzymać można drugi ważny parametr tranzystora g ds zwany konduktancją drenu lub konduktancją wyjściową.Tabela 1: Charakterystyka wejściowa i przejściowa tranzystora bipolarnego U CE = I B[ A] U BE[V] ooooooooooo ooooooooooo U CE = I B[ A] I C[mA] ooooooooooo ooooooooooo Tabela 2: Charakterystyki wyjściowe tranzystora bipolarnego I B1 = 25 A U CE[V] I C[mA] ooooooooo ooooooooo 15 I B2 = 50 A U CE[V] I C[mA] ooooooooo ooooooooo 10 I B3 = 75 A U .Charakterystyka przejściowa tranzystora to zależność prądu kolektora IC od napięcia baza-emiter UBE. Charakterystyka ta ma charakter wykładniczy: )BE E T U U U (7) Charakterystyka wyjściowa to zależność prądu kolektora od napięcia kolektor-emiter UCE przy doprowadzonym napięciu wejściowym baza-emiter.

Z charakterystyki tej .Podsumowanie tranzystora bipolarnego.

Podsumowując, zachowanie tranzystora bipolarnego w każdym spośród powyższych układów jest bardzo różne i daje różne charakterystyki układu. Różnią się: impedancja wyjściowa, impedancja wejściowa oraz wzmocnienia - napięciowe, prądowe i mocy - co zostało zebrane w tabeli poniżej.Charakterystyki tranzystorów BC 107 A. W lewym górnym rogu jest charakterystyka WYJŚCIOWA, tranzystor jest w nasyniu jeśli w przy wzroście prądu bazy prąd w kolektorze nie wzrasta. Więc obszar nasycenie znajduje się po lewej stronie tego wykresu (Uce bardzo małe), zauważ że linie wskazujące na prądCharakterystyki rzeczywistych tranzystorów bipolarnych 21 2SA1252 -pnp 2SC3134 -npn z katalogu SANYO Dopuszczalna moc wydzielana w tranzystorach w funkcji temperatury otoczenia. 22 Charakterystyka wyjściowa i charakterystyka przejściowa tranzystora npn w przy polaryzacji aktywnej normalnej S.M.Sze, Kwok K.Ng, Physics of Semiconductorcharakterystyki wejściowe: 2 11() t U charakterystyki wyjściowe: 1 22() t U charakterystyki przejściowe: 2 21() t I charakterystyki zwrotne: 1 12 I const U f U Rys.1. Tranzystor jako czwórnik Do opisu tranzystora pracującego w zakresie małych częstotliwości najczęściej stosuje się parametry czwórnika typu [h].Charakterystyki tranzystora polowego Na rysunku 4.2.5 przedstawiona jest charakterystyka wyjściowa I D (U DS) tranzystora MOSFET z kanałem typu n, którego struktura przedstawiona jest na rys. 4.2.4. Cały obszar charakterystyki wyjściowej można podzielić na dwie części: obszar nasycenia i obszar nienasycenia (liniowy).Od czego zależy współczynnik stabilizacji. 14) Narysuj charakterystyki I(U) nieoświetlonej i oświetlonej fotodiody. Co to jest napięcie fotoelektryczne. 15) Co to jest dioda pojemnościowa i gdzie się ją stosuje? 16) Opisz zasadę działania tranzystora bipolarnego. 17) Narysuj charakterystyki statyczne BJT w konfiguracji CE/CB. 18) Na .Admitancja wyjściowa tranzystora CE C E U I h22 =, IB =0 Dla zmiennych wartości napięć i prądów układ równań mieszanych przyjmie postać: ∆UBE =h 11e ∆IB+h 12e ∆UCE ∆IC=h 21e ∆IB+h 22e∆UCE W I ćwiartce rys. przedstawione są charakterystyki wyjściowe przedstawiające związek między prądem kolektora IC i napięciem .- charakterystyki wyjściowe I wy = f(U wy) przy I we =const. Typowe charakterystyki tranzystora w układzie wspólnego emitera (OE) są pokazane na rys.3. Spośród tych charakterystyk największe znaczenie praktyczne ma charakterystyka wyjściowa. Jest onaTranzystor bipolarny pnp - charakterystyki przejściowe prądowe. Charakterystyka przejściowa prądowa tranzystora bipolarnego pnp przedstawia zależność prądu kolektora I C w funkcji prądu bazy I B, przy ustalonej wartości napięcia pomiędzy kolektorem i emiterem → I C f(I B) przy U CE =constant.Charakterystyki rzeczywistych tranzystorów bipolarnych 21 2SA1252 -pnp 2SC3134 -npn z katalogu SANYO Dopuszczalna moc wydzielana w tranzystorach w funkcji temperatury otoczenia. 22 Charakterystyka wyjściowa i charakterystyka przejściowa tranzystora npn w przy polaryzacji aktywnej normalnej S.M.Sze, Kwok K.Ng, Physics of Semiconductorwyjściowych tranzystora bipolarnego T 1 pracującego w układzie WE. Na podstawie zarejestrowanych danych w p.3.1 narysuj charakterystykę przejściową, dla wartości U CE podanej przez asystenta prowadzącego ćwiczenie, wyznacz współczynniki N i I CE0 tranzystora bipolarnego T 1 pracującego w układzie WE. Oblicz parametr N. 5.3..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz