Charakterystyka wychowawcza grupy przedszkolnej

18 listopada 2021 22:12


Do grupy Misiów uczęszczają dzieci, które bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane zarówno w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw czy Sali gimnastycznej. Wspólnie chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie rówieśniczej. Starają się być samodzielne i koleżeńskie.Oddziały przedszkolne - charakterystyka poszczególnych grup. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLA 2019/2020. Obecnie do placówki uczęszcza 120 wychowanków w wieku 3- 6 lat, z tego większość stanowią chłopcy. Cztery oddziały znajdują się w budynku w Sadkach, piąty oddział jest umiejscowiony w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Dębionku, a szósty oddział jest umiejscowiony w budynku po .Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej. w roku szkolnym 2013/14, w grupie sześciolatków. W roku szkolnym 2013/14 grupa 6-latkow liczyła 24 dzieci w tym 4 pięciolatków. Zorganizowaną pracę pedagogiczną prowadziły G. Wasilewska i M.J. Bizub, w oparciu o Program „Nasze przedszkole" wyd.Praca wychowawczo - dydaktyczna w grupie III obejmowała realizację treści zawartych w programach: ABC - PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO XXI WIEKU -Anny Łady-Grodzickiej i samodzielnych opracowanych przez nauczycielki naszego przedszkola, a także rocznym planie pracy wychowawczo - dydaktycznej 2008/2009.W bieżącym roku szkolnym .Roczny Plan Pracy Dydaktyczno - Wychowawczo - Opiekuńczej na rok szkolny 2014-2015.

· Podstawy programowej wychowania przedszkolnego · Diagnozy potrzeb i zainteresowań dziecka.

Organizowanie występów taneczno- wokalnych przed grupą, rodzicami , zaproszonymi gośćmi.Roczne sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie VII ( 5 latków) za rok szkolny 2014/ 2015 Grupa VII ( 5-latki )- składa się z 12 dziewczynek i 13 chłopców w tym 1 dziewczynka (Maja P.) jest 4-latkiem. Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową dla przedszkoli i obejmuje treści zawarte w programie wychowania przedszkolnego.Grupy przedszkolne‎ > ‎3-4 latki‎ > ‎ SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ za rok szkolny 2014/2015 GRUPA 3,4 LATKI. We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola. Grupa dzieci .Kilka dzieci z grupy korzysta z pomocy logopedycznej oraz uczęszczało na zajęcia z integracji sensorycznej. Praca opiekuńczo - wychowawczo- dydaktyczna obejmowała realizację treści zawartych w „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego" oraz w programach: - „Nasze przedszkole.Sprawozdanie z pracy w grupie 3-4-latków za rok szk. 2011/2012 Przedszkole Gminne w Skawie 1. Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty Grupa 3-4-latków liczyła 21 osób (6 dziewczynek i 15 chłopców, a pod względem wieku 11 4-latków, 9 3-latków i 1 2-latka).

Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w „Podstawie programowej wychowania.

PROGRAM W OPARCIU O KTÓRY PRACOWAŁA GRUPA Praca wychowawczo- dydaktyczna prowadzona była na podstawie podstawy programowej i obejmowała realizację treści zawartych w programie .sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - „krasnoludki". Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Nauczycielki zachęcają do współpracy rodziców w organizacji imprez przedszkolnych. Pióro, B. Wójcik. SPRAWOZDANIE Z PRACY W ROKU SZK. 2013/14. GRUPA 4-LATKI. Do grupy uczęszczało 25 dzieci Tak jak w poprzednim półroczu kontynuowałyśmy pracę w grupie zgodnie z programem nauczania przewidzianego dla dzieci 4-letnich.PODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ W GRUPIE „MOTYLKI" W ROKU SZK. 2013/14 W roku szkolnym 2013/2014 grupa 5- letnich „Motylków" prowadzona przez dyrektor Panią Grażynę Świeżak i Barbarę Kurek liczyła 26 dzieci, w tym 14 dziewczynek i 12 chłopców.Charakterystyka grup wychowawczych.

W naszej placówce znajdują się trzy grupy wychowawcze.

Od początku roku szkolnego 2009/2010 zostały wprowadzone klaso-grupy tzn.: gr. I to I klasa, gr. II to II klasa i gr. III to III klasa. Szkoła jak i każda grupa wychowawcza jest oddzielona od siebie .Grupa „Marynarze" prowadzona jest przez Beatę Barańczuk i Izabelę Kaszubę. Obecnie do grupy uczęszcza 17 dzieci. Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową dla przedszkoli i obejmuje treści zawarte w programie wychowania przedszkolnego „Entliczek Pentliczek.Praca wychowawczo - dydaktyczna w grupie 4 latków obejmowała realizację treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego „Razem w przedszkolu" Wydawnictwa a także rocznym planie pracy wychowawczo - dydaktycznej .W bieżącym roku szkolnym pracujemy na kartach pracy „ Razem w przedszkolu".Grupa ,,Misie" to 6-latki. Z dziećmi pracują mgr Ewa Omelaniuk oraz mgr Ewa Bielecka. Grupa III Misie to my, wesołe dzieciaki. Codziennie pełni radości i zapału przychodzimy do przedszkola. Ciekawi nas otaczającą przyroda, którą mamy okazję obserwować podczas spacerów, zabaw na placu przedszkolnym i eksperymentów.Działania edukacyjne w mojej grupie obejmowały różne obszary. Było to min.: uczenie panowania nad własnymi emocjami, nabywanie określonych umiejętności działania, współżycia w grupie, rozwijanie procesów poznawczych, rozwijanie sprawności fizycznej, manualnej, poznawanie, rozumienie i stosowanie umownych symboli i znaków.sprawozdanie z pracy z grupą 4latków SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ ZA I PÓŁROCZE (GR.2 KRASNOLUDKI) 1) Charakterystyka grupy Grupa ?Krasnoludków? liczy 19 osób, w tym 8 chłopców i 11 dziewczynek.

Grupa jest bardzo żywiołCHARAKTERYSTYKA GRUPY Grupa II w tym roku szkolnym to 14 dziewcząt w przedziale.

Do klasy III szkoły podstawowej uczęszcza 1 wychowanka, do klasy I gimnazjum 1 wychowanka, do klasy III gimnazjum 7 wychowanek, do klasy I zasadniczej szkoły zawodowej 2 wychowanki, do klasy .Plan pracy wychowawczej dla grupy przedszkolnej 5 i 6 latków na rok szkolny 2014/15 I. Organizacja grupy 1. Zapoznanie dzieci z ich prawami i obowiązkami, wynikającymi z roli bycia członkiem społeczności84 HORYZONTY PSYCHOLOGII, 2014, TOM IV - ARTYKUŁY NAUKOWE M. Pawelec, J. Cholewińska, A. Mazur, W. Ozga, Trudności wychowawcze w grupie dzieci przedszkolnych. stosowanie zasad, metod i form .Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty Grupa 3, 4 latków liczyła 21 dzieci - 5 chłopców i 16 dziewczynek. Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w "Podstawie programowej wychowania przedszkolnego" oraz w programie "Razem w przedszkolu".Geneza: Każda jednostka podczas całej swojej egzystencji należy do poszczególnych grup społecznych. Liczebność tych grup jest bardzo różna - od kilkuosobowych, poprzez grupy składające się z kilkunastu osób, aż do takich, do których należy kilkadziesiąt i więcej osób (np. zrzeszenia).A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text.Charakterystyka przedszkola. wysokie, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne. Na piętrze usytuowana jest sala gimnastyczna. dydaktyczno-wychowawcza z dziećmi wymaga odpowiednio wyposażonychPraca wychowawczo - dydaktyczna w tej grupie obejmowała realizację treści zawartych w Programie Wychowania Przedszkolnego „Razem w przedszkolu trzylatka karty 1 i 2 część" oraz „Razem w przedszkolu trzylatka - wyprawka 1 i 2 część". Wasilewskiej oraz B. Godzimskiej wydawnictwa , a także rocznym planie placówki.Dziecko, koocząc okres przedszkolny stopniowo zdobywa kontrolę nad własnym zachowaniem, potrafi nawiązad współpracę z rówieśnikami oraz osiąga gotowośd do podjęcia nauki w szkole Główną formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa. Przechodzi ona od form zabawy indywidualnej ku zespołowej.Grupa 3 latków liczy 18 dzieci: 10 dziewczynek i 8 chłopców. Praca dydaktyczno-wychowawcza oparta była o podstawę programową dla przedszkoli i obejmowała treści zawarte w programie Nasze Przedszkole wydawnictwa - Mac Edukacja. Głównym celem pracy w grupie była adaptacja dzieci do warunków przedszkolnych.Grupa oddziału przedszkolnego liczy 7 sześciolatków i 10 pięciolatków. Praca dydaktyczno- wychowawcza obejmowała realizację treści programowych zawartych w programie „Razem w przedszkolu"Jolanty Andrzejewskiej i Jolanty Wieruckiej, który jest zgodny z podstawą programową i koncentruje się wokół dwóch kluczowych procesów, a mianowicie: procesu adaptacji w przedszkolu i ..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz