Charakterystyka widmowa fotodiody

9 stycznia 2020 01:01


Fotodioda lawinowa jest najbardziej czułym, półprzewodnikowym detektorem światła. Fotoprąd jest tak duży, jak w zwykłej fotodiodzie, ale jest wzmacniany w warstwie, gdzie fotoelektrony są przyspieszane przez silne pole elektryczne.Charakterystyka widmowa fotodiody zależy od rodzaju wykorzystanego materiału półprzewodnikowego.Temat: Fotodioda - budowa, parametry, zastosowanie. Fotodioda - jest zbudowana podobnie jak zwykła dioda krzemowa w której znajduje si ę soczewka płaska lub wypukła umo Ŝliwiaj ąca o świetlenie jednego z obszarów zł ącza. W czasie normalnej pracy jest spolaryzowana zaporowo, a jej charakterystyka pr ądowo-Celem ćwiczenia jest wyznaczanie charakterystyk fotoogniwa i fotodiody. Metoda pomiarowa: A. BADANIE CHARAKTERYSTYKI WIDMOWEJ OGNIWA FOTOELEKTRYCZNEGO Aby zbadać czułość fotoogniwa, należałoby oświetlać ogniwo światłem o zmieniającej się długości fali (barwie), ale o stałym natężeniu.Fotodiody Fotodioda jest zbudowana podobnie jak krzemowa dioda prostownicza, z tym, że w obudowie znajduje się okienko wypełnione soczewką płaską lub wypukłą, umożliwiającą oświetlenie jednego z obszarów złącza strumieniem skupionym. Jako detektor pracuje ona przy polaryzacji w kierunku zaporowym.Zasada działania fotodiody. Charakterystyki prądowo - napięciowej fotodiody Przy oświetleniu fotodiody w pobliżu jej powierzchni są generowane pary nośników dziura-elektron.

Obszar ładunku przestrzennego i związana z nim bariera potencjału uniemożliwiają przepływ nośników.

Fotodiody wykonane są jako elementy złącza p-n lub p-i-n, z warstwą samoistną (niedomieszkowaną). Fotony padające na złącze są absorbowane (zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne) w rezultacie czego elektron zostaje przeniesiony do pasma przewodnictwa i powstaje para elektron-dziura.zliczanie impulsów z fotodiody. nie no charakterystyka widmowa się zgadza, światło widzialne jest detekowane przez tą fotodiodę. Kiedy oświetlę ją powyżej pewnego progu natężenia światła widać że na woltomierzu ( mierzącym napięcie na samej diodzie niewpiętej do żadnego obwodu) mam wartość 0,38V a przy zaciemnionym .5. Charakterystyka fotorezystora (CdS) a) widmowa (przedstawia zale Ŝno ść czuło ści widma S(λ)rel od długo ści fali λ fotorezystora z CdS); b) pr ądowo - napi ęciowa przy ró Ŝnym oświetleniu 6. Zale Ŝno ść rezystancji fotorezystora od nat ęŜenia o świetlenia 7.Charakterystyki częstotliwościowe elementów i układów określają własności w przypadku okresowych sygnałów wejściowych. Są one wykresami transmitancji widmowej elementów lubCharakterystyka widmowa - funkcja określająca zależność pewnego parametru od częstotliwości (lub długości fali).

Jeżeli częstotliwość oznaczymy przez , to charakterystyką widmową parametru jest funkcja ().

Podobnie, przyjmując jako długość fali , można przyjąć za charakterystykę widmową ().Charakterystyka widmowa fotodiody zależy od rodzaju wykorzystanego materiału półprzewodnikowego. Fotodiody stosowane są m.in. w fotometrii, przy odtwarzaniu zapisu dźwiękowego z taśmy filmowej, w urządzeniach automatyki przemysłowej. Fotokomórka, urządzenie, którego zasadniczą częścią jest fotoelement.Charakterystyka widmowa fotodiody zależy od rodzaju wykorzystanego materiału półprzewodnikowego. Fotodiody stosowane są m.in. w fotometrii, przy odtwarzaniu zapisu dźwiękowego z taśmy filmowej, w urządzeniach automatyki przemysłowej.Rys.8. Przykładowa charakterystyka oświetleniowa. Charakterystyka prądowo-napieciowa fotodiody (rys.9) jest zbliżona do charakterystyki zwykłej diody spolaryzowanej w kierunku zaporowym. Rys.9. Przykładowe charakterystyki prądowo-napięciowe fotodiody. Graniczna częstotliwość pracy fotodiody zależy od wielkościPlik charakterystyka spektralna fotodiody.pdf na koncie użytkownika mut2kumaran • Data dodania: 13 kwi 2016. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.przedstawiono charakterystyki widmowe tego samego detektora zarejestrowane po 3 interwałach czasowych 1, 11 i 12, co pozwala lepiej zaobserwować zmiany w przebiegach tych charakterystyk.

Charakterystyki widmowe detektora 17A1-SiC (SG01-HT) dla pomiarów 1 - 11 Rys.6.

Charakterystyki widmowe detektora 17A1-SiC (SG01-HT)Nowa fotodioda TEMD6200FX01 firmy Vishay została zaprojektowana z myślą o zastosowaniach w czujnikach oświetlenia zewnętrznego. Jej charakterystyka widmowa jest zbliżona do charakterystyki ludzkiego oka, co umożliwia realizację ergonomicznych układów automatycznej regulacji oświetlenia.promieniowaniem laserowym jest jego charakterystyka widmowa, obejmująca zakresy niebezpiecznego promieniowania laserowego oraz widzialnego. Na rysunku (Rys. 2) zaprezentowano przykładową charakterystykę widmową filtra AXX stosowanego dla lasera aleksandrytowego, zakres widmowy (720-830 nm), przepuszczalność światła widzialnego 33%• cena (fotoprzewodnik ! fotodioda ! fotopowielacz) (c) Sergiusz Patela 1997-2003 Detektory 6 Klasyfikacja detektorów za względu na zasadę działania 1. detektory kwantowe (oddziaływanie kwantowe między. Charakterystyki widmowe diody krzemowej4 Model idealnego złącza PN Obszar quasineutralny P l P >> L nP E = 0 σ= ∞ p >> n Obszar quasineutralny N l N >> L pN E = 0 σ= ∞ n >> p Warstwa przejściowa E ≠0Charakterystyki użytkowe i wzorcowanie szerokopasmowych mierników nadfioletu 87 0,4 0,3 0,2 0,1 0 200 300 400 500 600 700 długość fali, nm czu ł o ść bezwz g l ę dna, A/W Rys.

Bezwzględna czułość widmowa ró żnych fotodiod półprzewodnikowych 0,800 0,600 0,400 0,200 0,000 200 250.

Charakterystyka kierunkowości 3.6. Wpływ temperatury i jego kompensacja 3.7. Bezwładność, charakterystyka częstotliwościowa 3.8. Konstrukcje i typy fotodiod 3.9. Poziom szumów 3.10. Maksymalna moc osiągalna. Całkowity układ zastępczy 3.11. Fotodiody z dwoma złączamiCzułość napięciowa i charakterystyka widmowa • Czułość napięciowa -stosunek wartości skutecznej napięcia sygnału wyjściowego o częstotliwości podstawowej do wartości skutecznej mocy promieniowania padającego o częstotliwości podstawowej: [ ] ( ) ( , , ) ( , , ) W V P V bf R bf s V l l l l l gdzie Pl lIA35S500S4i to fotodioda zrealizowana na podłożu InAs, której maksimum czułości występuje na długości fali 2,8 µm, a szczytowa sprawność wynosi 1,05 A/W. Zawiera chip o średnicy 0,5 mm. Jest przeznaczona do pracy bez chłodzenia w zakresie widmowym do 3,5 µm. Charakterystyka widmowa fotodiody IA19Czuło ść pr ądowa fotodiody jest zdefiniowana nast ępuj ąco: E U const I S E = ∂ = ∂. (4) Czuło ść ta zale Ŝy od długo ści fali padaj ącego promieniowania, o czym mówi charakterystyka widmowa elementu. Dla fotodiod krzemowych optymalna długo ść fali, przy której czuło ść jest najwi ększa, odpowiada zakresowi bliskiej .Charakterystyka widmowa pyranometru LP Silicon-PYRA 04 określona jest głównie przez fotodiody i marginalnie przez dyfuzor. Krzywa odpowiedzi widmowej jest pokazana na rysunku 4, razem z typowym widmem słonecznym. Odpowiedź widmowa LP Silicon-PYRA 04 nie obejmuje widma całej energii słonecznej i nie jest stała.Zmierzyć charakterystyki I=f(U) /E=const. fotodiody, kierunek zaporowy, dla trzech wartości oświetlenia, w układzie jak na Rys. UWAGA: Zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację elementu i dopuszczalne napięcie. Układ do pomiaru charakterystyki prądowo-napięciowej fotodiody pracującej jako detektor (X,Y - wejścia .OPT101 i nikt się światłem dziennym nie przejmuje. Jak by nie patrzeć sygnał może tu być mniejszy od zakłóceń. W przypadku podczerwieni charakterystyka widmowa diody zapewnia już to, że światło dzienne zawsze będzie słabiej odbierane od IR. Ja mam tu światło o tej samej ch-ce widmowej.Charakterystyka widmowa fotodiody zależy od rodzaju wykorzystanego materiału półprzewodnikowego. Fotodiody stosowane są m.in. w fotometrii, przy odtwarzaniu zapisu dźwiękowego z taśmy filmowej, w urządzeniach automatyki przemysłowej. Fotokomórka, urządzenie, którego zasadniczą częścią jest fotoelement.FOTODIODA. Fotodioda jest skonstruowana prawie tak samo jak normalna dioda krzemowa. Jedyna różnicą w obudowie jest to, że jest umieszczona tam soczewka płaska albo wypukła, która umożliwia oświetlenie jednego z obszarów złącza. Fotodiody buduje się z krzemu albo arsenku galu.Fotodioda lawinowa Fotodioda lawinowa jest elementem pracującym w zakresie przebicia lawinowego złącza pn. Fotodioda lawinowa jest najbardziej czułym, półprzewodnikowym detektorem światła. Fotoprąd jest tak duży, jak w zwykłej fotodiodzie, ale jest wzmacniany w warstwie, gdzie fotoelektrony są przyspieszane przez silne pole elektryczne..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz