• szkolnasciaga.pl

Charakterystyka klasy 1 przez wychowawcę

22 lutego 2024 07:00


Są to teksty gromadzone i porządkowane przez wychowawcę klasy, oraz przez niego samego tworzone. Ważnym zagadnieniem dotyczącym pracy wychowawczej nauczyciela jest współpraca z rodzi-cami. Głównie opiera się ona na korespondencji z nimi przy pomocy dzienniczków uczniowskich. Niestety zawierane są w nich jedynie negatywne informacje.Wychowawca: Renata Hyjek. Klasa I c. Klasa Ic liczy 23 uczniów: 8 chłopów i 15 dziewczynek. W ciągu minionego półrocza uczyliśmy się współdziałania w grupie, przestrzegania praw i zasad współdziałania zbiorowego, zdrowia i aktywności ruchowej, estetyki i aktywności twórczej oraz poprawnej mowy i logicznego myślenia.Jeden z nich nie opanował minimum programowego dla klasy I, ale rodzice nie zgodzili się na pozostawienie go w klasie I. Uczeń pracował przez wakacje i nadrobił zaległości w stopniu umożliwiającym edukację w klasie II (opanował znajomość liter i czytania). W grupie są też uczniowie sprawiający problemy wychowawcze, nadpobudliwi,Oddział przedszkolny i klasa I - wychowawca mgr Justyna Grabowska Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym i klasie I w I półroczu roku szkolnego 2012/2013. Oddział przedszkolny w. w I półroczu roku szkolnego 2012/2013 liczył 14 dzieci; 5 dzieci sześcioletnich, 8 dzieci pięcioletnich i 1 dziecko czteroletnie.Informacje wychowawców klas na radę podsumowującą 2 6.

Działania podjęte przez wychowawcę 7.

Imprezy klasowe 8. Konkursy, w których klasa brała udział, zdobyte miejsca Konkursy Miejsce 9. Uczniowie uczęszczający na zajęcia specjalistyczne (zdw, rewalidacyjne, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, terapeutyczne): Imię i nazwisko .UWAGI O KLASIE: 1) stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy wychowawczej klasy; realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły (wychowanie patriotyczne, zdrowotne, ekologiczne.), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole .dane ucznia, charakterystyka zachowania, podjęte przez wychowawcę środki zmierzające do poprawy zachowania ucznia/. Opinia wychowawcy o klasie, osiągnięcia, problemy, sposoby ich rozwiązań, współpraca z rodzicami, wnioski do dalszej pracy wychowawczej ."mocne i słabe strony mojej klasy - wnioski do dalszej pracy". Wojtka do przypilnowania go przy odrabianiu lekcji, a rodziców Ani nakłonisz do dokładniejszej analizy spędania przez nią wolnego czasu. Pozdrawiam serdecznie.Klasa 6 jako całość jest dość zżyta ze sobą co bardzo było widać w czasie zorganizowanej wycieczki do Warszawy. Były bardzo odpowiedzialne za siebie i pomocne. Jest grono uczniów na których pomoc zawsze można liczyć np. Marysia a, Natalka, Wiktoria czy Emilka.

To są osoby, które trzymają trzon klasy.Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku.

Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.Charakterystyka klasy:. sprawozdanie wychowawcy klasy z klasyfikacji śródrocznej uczniów wzór Author: eko-tur Created Date: 1/9/2014 9:33:33 AM Keywords () .Moja klasa, bo już chyba mogę ich tak nazywać , jest pełna łobuziaków, których uśmiech sprawia, że dzień jest fajniejszy. Okiem wychowawcy kilka słów o klasie 6d. Ta strona jest .Przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 (146491 hits) Dźwięki i odgłosy do wykorzystania na lekcji (134299 hits) Scenariusz pożegnanie klas szóstych (131497 hits) Od czego zacząć pisanie opinii o uczniu? (125643 hits) Przedstawienie na Dzień Babci i Dzień Dziadka (123045 hits) Sprawozdanie wychowawcy za 1 semestrSposób prowadzenia dokumentacji przez wychowawcę klasy określają przepisy (zasady) wewnątrzszkolne, takie jak: statut szkoły, zarządzenia dyrektora czy procedury prowadzenia dokumentacji. Nie ma ogólnej regulacji prawnej, która odnosi się do charakterystyki takiego dokumentu jak „Teczka Wychowawcy".Rodzice ucznia z obniżoną oceną zacowania bezskutecznie próbowali wpłynąć na zmianę postępowania syna.

Dopiero w grudniu chłopiec zaczął zauważać, że jego zachowanie nie jest akceptowane przez zespól klasowy.

Odebrano mu funkcję przewodniczącego klasy, odbył indywidualne rozmowy z wychowawcą, pedagogiem i rodzicami.Wychowawca oddziału (klasy) pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym liceum. Klasy oraz przedkładanie. Fizyka i astronomia podręcznik zakres podstawowy klasa: Ministra Edukacji Narodowej i wpisana do wykazu podręczników szkolnych do nauczania fizyki na poziomie I klasy liceum. Ogólna charakterystyka przekaźnika fotoelektrycznego .Zadania wychowawcy klasy. Wychowawca klasy sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczniami i kieruje życiem zespołowym klasy. Głównym zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki nad powierzoną mu klasą, zgodnie z planem pracy i zmierzanie do pełnej realizacji tego zadania. Bliższe poznanie uczniów przez wychowawcę i .1. Opracowanie charakterystyki klasy szkolnej (praca może być wykonana w zespole 2-3-osobowym). Samodzielne przeprowadzenie godziny wychowawczej według oryginalnego scenariusza (w dokumentacji należy przedstawić scenariusz godziny wychowawczej wraz z uwagami po realizacji). 3.charakterystyka. Sprostowanie błędu i oczywistej omyłki. Akty normatywne szkoły - uchwały Rady Pedagogicznej i zarządzenia Dyrektora szkoły. Dokumentacja Nauczyciela. Dokumentacja Wychowawcy klasy.

Dokumentacja związana z nowym modelem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla Ucznia.Plik sprawozdanie.

Dzieje się tutaj bardzo wiele śmiesznych, dziwnych, czasem nawet i tragicznych sytuacji. Uczniowie klasy 3f maja duże poczucie humoru, co często kończy się punktami minusowymi.W świetle literatury przedmiotu motywacja to nic innego jak wewnętrzny proces pobudzający jednostkę do działania i ukierunkowujący je.W zdobywaniu wiedzy i w karierze szkolnej dziecka. owa motywacja do nauki odgrywa niezwykle ważną rolę. W dużym uproszczeniu można by było powiedzieć, że uczeń, który ma taką motywację, chce się uczyć, pragnie być lepszy w różnych .Analiza pracy klasy ( mocne i słabe strony, sukcesy) Klasa III „b" liczy 16 uczniów 8-dziewczynek i 8 chłopców. Uczniowie są mili, zabawni, weseli i koleżeńscy, chętnie sobie pomagają. Klasa niekiedy rozbrykana ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana. W klasie są uczniowie posiadające orzeczenia z Poradni Psychologiczno .Charakterystyka klasy:. Sprawozdanie wychowawcy klasy na klasyfikacyjne posiedzenie Author: zsgsietesz Last modified by: Szatkowski Created Date: 6/12/2012 3:46:00 PM Company: zsg Other titles: Sprawozdanie wychowawcy klasy na klasyfikacyjne posiedzenie .Plik Sprawozdanie wychowawcy klasa 3.doc na koncie użytkownika Lezli • folder oceny opisowe • Data dodania: 20 lip 2012. wyrażasz zgodę na ich umieszczanie na Twoim komputerze przez administratora serwisu Chomikuj.pl - Kelo Corporation.Przemowa dla wychowawcy na zakończenie klasy szóstej. W tym roku kończę szóstką klasę.Nasi rodzice ustalili że przy rozdawaniu świadectw w klasie gospodarz powinien wygłosić jakieś przemówienie no i tak się składa że jestem nim ja ;) .Sprawozdanie wychowawcy klasy za semestr I roku szkolnego 2012/2013. Wychowawca: Klasa: Rok szkolny: Uczniów zapisanych: Uczniów klasyfikowanych:. Ogólna charakterystyka klasy: informacja o zespole klasowym: sukcesy uczniów: L.p. Imię i nazwisko Nazwa konkursu / zawodów sportowych .c/ w wypadku specyficznych trudności w uczeniu się - charakter popełnianych błędów i ich częstotliwość, występujące trudności w nauce różnych1) stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy wychowawczej klasy; realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły (wychowanie patriotyczne, zdrowotne, ekologiczne.), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole, sprawozdanie z realizacji programu pracy z patronemOd 1 września 2006 roku do roku 2010 pełniłam funkcję wychowawcy klasy technikum o profilu: technik technologii odzieży. Nawiązałam dobry kontakt zarówno z każdym z uczniów jak i z rodzicami..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz