Podsumowanie lekcji ok

27 października 2019 07:09


TAMARA KROPIOWSKA, OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE NA LEKCJI - WZÓR SCENARIUSZA 2 Czego nauczyciel będzie oczekiwał i wymagał od uczniów?Na co będzie zwracał uwagę? („NaCoBeZu"/kryteria sukcesu): Szczegółowe wymagania należy określać na każdej lekcji, a nie dopiero przed sprawdzianem.OK-obserwacji dokonuje zazwyczaj jeden z nauczycieli na prośbę innego nauczyciela, który decyduje się doskonalić swój warsztat pracy. Może zdarzyć się, że lekcję obserwuje kilku nauczycieli. OK-obserwacja zakłada pod tym względem dobrowolność, czyli zgodę zarówno obserwowanego, jak i obserwującego.W tym roku szkolnym postanowiłam szczególnie zwrócić uwagę na podsumowanie lekcji i na refleksję. Powoli wchodzi nam w krew, choć nie na każdej lekcji się udaje. Ponieważ nie wiem czy to będzie czytelne cytuję podsumowanie uczennicy"Dziś na lekcji robiliśmy notatki, jak można łatwo wyznaczyć kierunki. Było bardzo fajnie."Nauczyciel dostaje do dyspozycji dwie kostki metodyczne: niebieską „Dobry początek", która ma pomóc wprowadzić ucznia w tematykę lekcji i czerwoną „Podsumowanie", by refleksją zamknąć lekcję.OK zeszyt zmuszał mnie do ujednolicenia procesu lekcyjnego i dyscyplinował do dokładnego planowania każdej lekcji i twórczego podejścia do lekcji. Uczniowie w sposób naturalny wykorzystywali cele i nacobezu do zadania. Uczniowie nauczyli się podawać ocenę koleżeńską.

Wzrosła aktywność i ciekawość uczniów.O filozofii edukacyjnej związanej z ocenianiem kształtującym.

Podczas zajęć przekłada się ona na szereg czynności nauczyciela i uczniów, a także na stosowanie charakterystycznych metod, a nawet rekwizytów. Wielu rodziców zadaje sobie pytanie: „Czym będą różniły się lekcje po wprowadzeniu w szkole oceniania kształtującego?".3/ Samoocena ( to przyda się przy podsumowaniu przed sprawdzianem) Na pierwszej lekcji w każdym tygodniu każdy uczeń ustali swoje cele tygodniowe ( praca dodatkowa) - mamy takie stałe elementy ( np ćwiczenia online/praca z programem do nauki słówek ) - po tygodniu będzie samoocena. Każda lekcja to: 1/ Cele lekcji9. Podsumowanie lekcji. Uczniowie wypowiadają się na temat: - czy podobały im się zajęcia, - co sprawiło im najwięcej trudności, - oceń, w jakim stopniu zajęcia przyczyniły się do ugruntowania twojej wiedzy: Skala: 1-5 1- nic mi nie dały do 5- nauczyłem się (zapamiętałem ) bardzo dużo 6.Konspekt lekcji to bardzo ważny dokument, szczególnie dla początkującego nauczyciela lub studenta na praktykach. Jeżeli ktoś wykłada, że konspekt ma się składać z części; "co powie nauczyciel" oraz "co może odpowiedzieć uczeń" i mieć kilka stron, uciekajcie od takiego dydaktyka, ponieważ tego typu przestarzałe podejście niewiele ma wspólnego z prawdziwym konspektem, jaki .Kostki metodyczne.

Dwie kostki metodyczne stanowią pomoc w rozpoczynaniu i podsumowaniu lekcji.

Jedną z nich polecamy do wykorzystania na początku lekcji, gdy wprowadzamy nowe zagadnienie i chcemy się dowiedzieć, co już uczniowie na ten temat wiedzą, aby moc nabudowywać nową wiedzę i umiejętności na tym co jest już uczniom wiadome.Podsumowanie lekcji i zapisanie zadania domowego (uczniowie odpowiadają na forum na pytania z poprzedniego zadania w języku angielskim). Schemat lekcji OK Lekcja: Strona bierna. Klasa: IIIb Materiały: repetytorium, karty z czasownikami, prezentacja PowerPoint (projektor i komputer .Ponadto nauczyciel powinien się upewnić, czy uczniowie rozumieją przedstawione cele i kryteria, a w toku lekcji powracać do nich, aby sprawdzić stopień ich realizacji. Kryteria sukcesu służą również do podsumowania lekcji, a jednocześnie stanowią wytyczne do ustalenia, jaki materiał będzie podstawą sprawdzianu.Opublikuj swój scenariusz lekcji OK. Jakie było dwudziestolecie międzywojenne? - próba syntezy epoki. Lekcja stanowi podsumowanie cyklu zajęć na temat mitów. przeglądaj "Jak mistrz Jan wieś zachwalał, czyli XVI-wieczna agroturystyka"Jego elastyczność. Możliwość dokonywania zmian w toku dalszej pracy. PODSUMOWANIE Konspekt względem scenariusza jest bardziej sformalizowany, mniej elastyczny. W przypadku scenariusza mamy prawo dokonywać zmian w trakcie prowadzenia lekcji, czego konspekt nie zakłada.

Konspekt może być również bardziej szczegółowy.Dzięki „nacobezu" uczniowie wiedzą, jakie wiadomości i.

To sprawia, że mogą być bardziej skupieni na celu, lecz również - mogą sami określić, co osiągnęli, a czego jeszcze nie. Podsumowanie lekcji:OK w SP nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach. sprawdzanie stopnia ich osiągnięcia poprzez podsumowanie lekcji. Sposoby monitorowania i podsumowania. wprowadzenia oceny koleżeńskiej w klasie.Zaplanujesz sposób przeprowadzenia samooceny przez uczniów.Przeprowadzisz lekcję .spekty lekcji i poznać zasady oceniania kształtującego, które ci w tym pomogą, wybierz rozdział „Poradnik tworzenia konspektów lekcji z OK". Znajdziesz w nim szablon konspektu, informacje o tym, co powinien zawierać oraz na co warto zwrócić uwagę, planując i prowadząc lekcję. Nasze rady są przeznaczoneTANGOKI - podsumowania lekcji Kasia Irek Tangoki. Płynność ruchu i spirale - Gdańsk 2014 - Podsumowanie warsztatów by. Kasia i Irek, Śnieżynka, podsumowanie lekcji by Kasia .OK NOTATKI; OKEJOWY ZESZYT; PODSUMOWANIE OK ZESZYTU; ZDANIE RODZICÓW; MOJA PRACA; NOWY ROK Z OK ZESZYTEM; OCENA KOLEŻEŃSKA; OK NOTATKI; POCZĄTEK W KLASIE IV; PODSUMOWANIE LEKCJI; ZE SPINEREM; REFLEKSJE PO I PÓŁROCZU; Nowości wydawnicze; Rekrutacja 2019/2020; Aktywna tablica; Cyfrowa Szkoła Wielkopolska; Filmy; Z naszej galeriiPodsumowanie rozwa a i w spólne uzupenienie notatki karta pracy nr 2.

Przesanie utworu.

Przypomnienie warunków, jakie musia spen i Pi nokio, by sta s i chopcem (je eli wcze-. T OK LEKCJI 1. Wybieranie informacji z tekstu i sporzdzanie prostej notatki uczniowie otrzymuj artyku z .Czworokąty podsumowanie, lekcja w 5C 18 images. Tablety w 2b gimnazjum 6 images. Prace plastyczne 13 images. Wykonywanie masek. 12 images. Dzień Babci i. "OK na lekcjach matematyki w klasie 4a" 5 images. Siatkarze na pływalni 26 images. .Uczniowie w grupach rozwiązują zadanie 2 - załącznik 2. Po zakończeniu zadania następuje omówienie wyników (ok. 10 minut). Uczniowie indywidualnie rozwiązują zadania w kartach pracy (ok. 10 minut). Podsumowanie lekcji i zadanie pracy domowej. W załączeniu (zal.doc - 282KB) tekst żródłowy materiału wraz z załącznikami do lekcji.Szkolenie przeznaczone dla Rad Pedagogicznych rozpoczyna się refleksją na temat "dobrej lekcji". Uczestnicy zapoznają się z przygotowanym arkuszem obserwacji lekcji, omawiają go i zastanawiają się sposobami jego wykorzystania. Podczas warsztatu część nauczycieli uczestniczyć będzie w lekcji prowadzonej przez trenera, a część będzie obserwować lekcję z Arkuszem standardów OK.Wykonywanie karty pracy do ćwiczeń (praca indywidualna): uzupełnianie zdań z lukami wyrazami z lekcji, podpisywanie ilustracji odpowiednimi ostrzeżeniami w języku angielskim, układanie zdań z rozsypanek słownych. Podsumowanie zajęć, ocena pracy i zachowania Uczniów na lekcji. Zakończenie zajęć, pożegnanie w języku angielskim.Dobre Praktyki w konspektach lekcji matematyczno-przyrodniczych BIOLOGIA-CHEMIA. Publikacje są efektem współpracy nauczycieli będących w procesie uczenia się. Zawieraja zbiór konspektów lekcji powstałych na podstawie doświadczeń nauczycieli, którzy wykorzystują elementy OK oraz praktyki współpracy doskonalące nauczanie.Podsumowanie lekcji jest konieczne. Warto również do celów i nacobezu odnosić się w trakcie lekcji - taki sposób sprawdzania osiągania celów i nacobezu nazywamy monitorowaniem. Monitorowanie, czyli obserwacja i kontrola procesu realizacji celów i nacobezu dokonywana jest w ciągu całej .OK zeszyt jest zeszytem ucznia, a nie nauczyciela, a to co w nim będzie, jest ustalone razem z uczniami. Na początku próbowaliśmy z nauczycielami różne wersje OK zeszytowe, teraz skłaniamy się do drogi stopniowej - prowadzonej od celów lekcji, kryteriów sukcesu do lekcji i zadania edukacyjnego, po refleksję uczniowską i podsumowanie.ELEMENTY OK.: 1. Cele sformułowane w języku ucznia:. Zapoznanie uczniów z celami lekcji sformułowanych w języku zrozumiałym dla. 18.Podsumowanie zajęć, ocena pracy uczniów, sprawdzenie czy cele lekcji zostały osiągnięte.VII. Przebieg lekcji 1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie listy obecności; sprawdzenie pracy domowej. Podanie tematu lekcji: Wielokąty i okręgi - podsumowanie wiadomości. Wprowadzenie w temat. Wyjaśnienie tematu lekcji, podanie jej celu. Na dzisiejszej lekcji podsumujemy wiedzę z rozdziału „Wielokąty i okręgi".3. Podsumowanie lekcji - nauczyciel wyświetla prezentacje multimedialną dotyczącą tematu. Zapisanie notatki. II Faza podsumowująca 1. Podsumowanie lekcji. Uczniowie mają za zadanie dokończyć zdanie. Na dzisiejszej lekcji nauczyłam się… 2. Zadanie pracy domowej w zeszycie ćwiczeń „notatka z lekcji". Załączniki Grupa 1. Jak ..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz