• szkolnasciaga.pl

Podsumowanie hospitacji

28 listopada 2019 18:16


Prosze o pomoc: jak maja wyglądać wnioski z hospitacji? Jestem > nauczycielem stazystą i hospitowałam dziś lekcję swojego opiekuna, który > polecił mi sporządzic wnioski. Jak to wogóle ma wygląda? Szukałam w sieciPODSUMOWANIE WYNIKÓW HOSPITACJI NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM UWM w roku akad. 2015/2016 Lp. LICZBA HOSPITOWANYCH WYNIKI HOSPITACJI UWAGI i ZALECENIA INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 1 20 Wszyscy hospitowani otrzymali ocenę pozytywną. Brak INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJUżywamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.Daje czas na podsumowanie tego, co uczniowie już opanowali i jak blisko są od osiągnięcia celu. Nauczycielka organizuje ocenę koleżeńską. Zwraca uwagę na śledzenie tekstu przez wszystkich uczniów. Ćwiczenia w mówieniu i w czytaniu zajęły 15 minut. Prawie wszyscy uczniowie patrzą do książki, wodzą palcem po tekście.ARKUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - Dorota Gruchała. GRUPA - IV- czterolatki. ZAJĘCIA EDUKACYJNE - z mowy i myślenia. TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ-I. Poznawanie i rozumienie siebie i świata.podsumowanie zajęć lub - zaznajomienie uczniów z materiałem - uogólnienie - utrwalenie - kształtowanie umiejętności i nawyków - wiązanie teorii z praktyką - kontrola.

2 Każdy, z tych dwóch powyżej wskazanych, ma swoje źródło w literaturze.

Pierwszy został opisanyWyniki dla: podsumowanie hospitacji. Podsumowanie pracy wychowawczo.doc - ankiety, arkusze obserwacji. Plik Podsumowanie pracy wychowawczo.doc na koncie użytkownika Alicjom • folder ankiety, arkusze obserwacji,testy • Data dodania: 26 mar 2010Harmonogram hospitacji zakładał objęcie badaniem wszystkich uczniów klas I -III, 229 uczniów uczących się w 9 oddziałach. Zespół założył, iż każda lekcja będzie przeprowadzona wg innego scenariusza, do każdych zajęć będą opracowane osobne arkusze obserwacji lekcji oraz karty pracy uczniów.Cel hospitacji: Badanie poziomu umiejętności dzieci. Tematyka hospitacji: „Mali Odkrywcy" - wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wody (tego co po niej pływa/topi się, co się w rozpuszcza, co się nie rozpuszcza) poprzez samodzielne działania i odkrywanie.HOSPITACJA. jest jedną z form sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce oświatowej przez dyrektora lub wizytatora, polegającą na odwiedzaniu nauczyciela podczas zajęć z uczniami lub wychowankami.Mam serdeczną prośbę do Was kochanii!Czy mógłby mi ktoś podać przykład samooceny po hospitacji,co powinno się tam znaleźć,na co zwrócić szczególną uwagę,a może obowiązuje konkretny wzór według którego należy ją przygotować.Sprawa bardzo pilna!Arkusz hospitacji diagnozującej, obowiązujący w mojej szkole oraz karta pracy przygotowana na lekcję matematyki w klasie 5 dotyczącą pól wielokątów.

Pobierz (doc, 82,5 KB) Podgląd treściHospitacja ta daje dyrektorowi wielkie możliwości w ocenie poziomu.

Możemy więc stwierdzić, że jest ona jedną z technik .Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2.HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA - arkusz obserwacji. Cel ogólny:. Podsumowanie lekcji. Właściwe posługiwanie się słownictwem dotyczącym symetrii osiowej. Rozwiązanie krzyżówki (Praca samodzielna Załącznik nr V) Załącznik nr I. Wersja A.CZYNNOŚCI DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 IM. SZUMAN PODEJMOWANE W PROCESIE HOSPITACJI. WSTĘP. HOSPITACJA. jest bezpośrednią obserwacją realizowania przez nauczycieli statutowych zadań szkoły, w szczególności zajęć prowadzonych z uczniami, a także czynności dyrektora i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole, prowadzących hospitacje.Podsumowanie. I Kawula. Kawula,Ryś. Cel hospitacji Rodzaj hospitacji Temat hospitacji Obszar edukacji ( podstawa programowa) Nazwisko, imię nauczyciela - termin Grupa wiekowa 1 Uzyskanie informacji nt.

organizowania popołudniowych zajęć relaksacyjnych dla dzieci 3-4- letnich .Hospitacja diagnozująca w.

Dla nauczyciela ważne jest to, że tematyka zajęć nie jest narzucana odgórnie. 10.Ewaluacja-krótki podsumowanie lekcji, pochwała za .Wnioski dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Dębem wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły za rok szkolny6 Podsumowanie. Plusy hospitacji diagnozującej: Pokaz umiejętności uczniów to dla nauczyciela możliwość prezentacji efektów swojej pracy. Rozmowa nauczyciela i dyrektora dotyczy zagadnień, wyników dłuższej pracy nauczyciela z zespołem klasowym.Hospitację zajęć należało przeprowadzić w terminie do 11 czerwca 2014 roku. Wypełnione Protokoły z hospitacji zajęć dydaktycznych należało złożyć do 20 czerwca 2014 roku u Prze-wodniczącej Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia - Sekretariat Katedry Zarządza-nia Strategicznego i Logistyki, budynek H, pokój 17.Podsumowanie zajęć - „zdania podsumowujące" - do wyboru ucznia (np. „Z dzisiejszej lekcji chcę zapamiętać…, Zaskoczyło mnie, że…, Na dzisiejszej lekcji podobało mi się …") Jak sprawdzę, czy cel został osiągnięty?ZAMKNIJ ×. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o zmianach prawnych, webinariach i promocjach? Włącz powiadomienia. Wyrażając zgodę na otrzymywanie powyższych powiadomień, oświadczam iż zapoznałem/am się z Regulaminem usługi i zgadzam się na stosowanie jego postanowień.Regulaminem usługi iScenariusz hospitacji diagnozującej przygotowany i przeprowadzony przez Agnieszkę Kołaczek. w Przedszkolu Miejskim nr 22O w Łodzi. Temat: Polska, mój kraj. Cel ogólny: Tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości społeczno - kulturowej poprzez poznawanie zasad organizacji życia społecznego, tradycji rodzinnej, regionalnej, narodowejARKUSZ HOSPITACJI LEKCJI. odpowiedni do celów typ lekcji czy właściwie rozplanowano poszczególne części lekcji czy lekcję kończyło podsumowanie uwzględniające utrwalenie zdobytej wiedzy czy zadanie pracy domowej było celowe oraz kształcące i zostało omówione czy zadania domowe .Data i miejsce hospitacji:. Czy dokonano podsumowania zajęć? 2. Czy umożliwiono studentom zadawanie pytań? VII. Szczególnie nowe, oryginalne, nowatorskie ujęcie treści, zastosowane środki i metody dydaktyczne prowadzonych zajęć (co zdaniem hospitującego warto doskonalić i .hospitacji diagnozującej podlegają chętni lub wyznaczeni przez dyrektora szkoły. wynikami pracy uczniów, podsumowaniu i wnioskami - spostrzeżeniami, diagnozą umiejętności uczniów, zaplanowaniu dalszych działań;"Przyjaciele Kubusia Puchatka'' to grupa 4-latków. W roku szkolnym 2013/2014 grupą tą opiekują się mgr Beata Wójcik, mgr Hanna Pióro.Działalność Zespołu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształceni na wszystkich kierunkach Wydziału Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2013-2014 I. Podsumowanie hospitacji Zaplanowano 43 hospitacje.Od momentu wejścia w życie rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym, często powtarza się pytanie o istnienie hospitacji - czy dyrektorzy szkół mogą realizować hospitacje czy zostały one zastąpione obserwacjami i jako takie już nie funkcjonują. Podsumowanie I półrocza w ..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz