Ustrój Księstwa Warszawskiego był swoistą syntezą rozwiązań znanych z okresu I Rzeczypospolitej i rozwiązań nowych. Przykładem takiej syntezy były np. rozwiązania dotyczące dwuizbowego Sejmu.🎓 Ustrój Księstwa Warszawskiego 22 lipca 1807 r. w Dreźnie Napoleon nadał Księstwu Warszawskiemu kons Odpowiedź na zadanie z Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne. Po gimnazjum. Scharakteryzuj ustrój Księstwa Warszawskiego. 1Księstwo Warszawskie - ustrój, organy władzy - Konstytucja Księstwa Warszawskiego (1807). Po raz pierwszy od 1795 roku powstał twór polityczny, w którym językiem urzędowym, szkolnictwa i życia kulturalnego był wyłącznie polski. Nawiązaniem do tradycji był.W 1824 powołano dodatkowo Sejm Wielkiego Księstwa Poznańskiego , który miał jednak jedynie charakter doradczy Wolne Miasto Kra…