Opis sytuacji jako forma wypowiedzi

23 grudnia 2021 08:12


NP .Opis sytuacji jako forma wypowiedzi pisemnej o Juradzie lektura "Krzyżacy" Jurand zziębnięty i głodny stał pod murami zamku .W kratach bramy ukazały się głowy knechtów optulone w futrzane czapy i ciemne kapice .Wyglądali także rycerze w żelaznych zbrojach .Knechtowie i rycerze śmiali z pokory grożnego Juranta ,a w końcu .Opis sytuacji stanowi formę pośrednią między opisem a opowiadaniem. Sytuacja to zespół okoliczności, położenie, w jakim się ktoś znajduje, ogół warunków, w których coś się dzieje, coś się rozwija. Opis sytuacji będzie zatem przedstawiał jakieś zdarzenie, które rozgrywało się w określonym czasie i miejscu.Opis sytuacji- powinien uwzględniać jej miejsce oraz czas, uczestniczące w niej osoby, ich zachowania. Można do tego dodać informacje, jakie znaczenie miała ta sytuacja, w przebiegu jakichś zdarzeń, czym została spowodowana itp.Formy wypowiedzi pisemnej są ocenianie zgodnie z wytycznymi CKE. OPIS SYTUACJI. OPIS PRZEŻYĆ WEWNĘTRZNYCH. Nieustająco pozostaję pod wielkim wrażeniem Twoich Marzanko poczynań jako nauczyciela. Do tego niesamowite jest to, że masz dar przyciągania 🙂 inny wspaniałych .2. z uwagi na przedmiot opisu: opis osób (zewnętrzny i psychologiczny), opis sytuacji. Maria Nagajowa z kolei zajmuje się opisem jako dłuższą formą wypowiedzi stosowaną w szkole. Jej zdaniem, „cechy szkolnego opisu są tożsame z cechami opisu literackiego, takie same są również odmiany tej formy.

Do jednej odmianyRedagujemy życiorys.

Opowiadanie. Streszczenie. Opis. Porównanie z opowiadaniem. Opis sytuacji. Charakterystyka jako forma wypowiedzi. Rozprawka. Kowal, Janusz : Opis jako forma wypowiedzi - konspekty lekcji w klasach V - VIII / Janusz Kowal // „Język Polski w Szkole : dla klas IV .1. Uzupełnij poniższy schemat wyrażeniami z ramki. W razie potrzeby skorzystaj z informacji o opisie, opowiadaniu i opisie sytuacji zamieszczonych w podręczniku Język polski. Między nami. Podręcznik dla klasy pierwszej gimnazjum na stronach 59, 146, 184 i 231.Wskaż formy wypowiedzi, w które można wmontować opis uczuć: a) rozprawka i reportaż, b) opowiadanie i streszczenie, c) opowiadanie i reportaż, d) rozprawka i notatka. 17.Przy podejmowaniu pracy przyda się umiejętność redagowania: a) podania i protokołu, b) listu i notatki, c) podania i życiorysu, d) recenzji i podania.Opisy mogą stanowić samodzielną formę wypowiedzi lub być tylko składnikiem (elementem) innej formy wypracowania - głównie opowiadania, charakterystyki, sprawozdania. Charakter opisu może być różny - typowo rzeczowy, naukowy lub artystyczny. Opis rzeczowy jest „zwykłym .OPIS Opis jest jedną z podstawowych form wypowiedzi. Jest to dokładne, zgodne z rzeczywistością przedstawienie charakterystycznych cech obserwowanego przedmiotu, osoby, zwierzęcia, rośliny krajobrazu czy sytuacji.

Oprócz otaczającej rzeczywistości opisywać możemy również uczucia.

W opisie dominują przymiotniki i rzeczowniki.Pamiętaj jednak, że obecnie nauczyciel ma prawo wyboru programu nauczania i podręcznika, a w związku z tym istnieje możliwość, że będziesz ćwiczył np. opis przeżyć wewnętrznych w pierwszej klasie, a twoi koledzy z innego gimnazjum zakończą rok bez znajomości tej formy wypowiedzi.Kryteria oceny pisemnych form wypowiedzi KLASA I Kryteria oceny zaproszenia Numer. [styl odpowiedni do formy wypowiedzi] 0-1 p. IV ZAPIS (0-3)** XII Poprawno ść ortograficzna. wygl ądu zewn ętrznego postaci, sytuacji, prze żyć wewn ętrznych; lub elementów charakterystyki .Opis sytuacji jako szkolna forma wypowiedzi. Dominika Grabowska Luty 23, 2013 I Gimnazjum, język polski No Comments. Jest już godzina 13:30. Minęły właśnie lekcje. Jest bardzo gorąco, bo słońce dogrzewa. Chłopcy z mojej klasy wybrali się na basen.-Opis Jest formą prezentacji wyglądu czegoś lub kogoś. Dotyczy najczęściej tego, co znajduje się w bezruchu: krajobrazów, wnętrz, przedmiotów, a także zewnętrznego wyglądu postaci. W opisie przeważają rzeczowniki i przymiotniki nazywające cechy, np. wielkość, kształt, barwę, oraz wyrażenia zmysłowe, np. zapach, smak.Ze względu na formę, opisy mogą być ścisłe lub literackie. Opisy ścisłe informują obiektywnie o przedmiocie, sytuacji podając sucho, ale dokładnie wszystkie ich najistotniejsze, a także drugorzędne cechy.

Przy opisie literackim o doborze cech w dużym stopniu będzie decydował stosunek uczuciowy.

Opis sytuacji określany bywa jako forma pośrednia między opisem (przedstawić bowiem musimy okoliczności towarzyszące jakiemuś zdarzeniu) a opowiadaniem (coś bowiem się wydarzyło).Opis sytuacji lub zjawiska jako szkolna forma wypowiedzi Dominika Grabowska Sierpień 27, 2013 I Gimnazjum , język polski No Comments Przez sytuację rozumiemy zespół okoliczności, położenie, w jakim się ktoś znajduje.Rodzaje wypowiedzi 1. STRESZCZENIE Krótkie przedstawienie głównych wydarzeń lub najistotniejszych myśli utworu. Podstawowe cechy streszczeń to: a) zwięzłość b) odrzucenie informacji nieistotnych c) obiektywizm (brak własnych uwag i ocen) 2. OPOWIADANIE, OPIS Dwie podstawowe formy narracyjne wypowiedzi.Przykładowy wstęp: Wiele miejsc zachwyca swoim urokiem, atmosferą. Niemniej widok ze szczytu Sokolicy zapiera dech, przykuwa wzrok swą niezwykłością.W szkole podstawowej i gimnazjum opis traktuje się jako samodzielną formę wypowiedzi, ale może on też wchodzić w skład charakterystyki, a zwłaszcza opowiadania.Opis postaci - forma wypowiedzi rzadko stosowana jako samodzielna w gimnazjum, ale może być częścią charakterystyki, opowiadania, pamiętnika, listu, dlatego warto się nią zająć.

Przy pisaniu warto pamiętać, że nie chodzi tylko o to, by poinformować, jak ktoś wygląda, ale żeby.

Spektakl miał się odbyć dzisiaj, więc wszyscy podążyli do sali teatralnej. Odbywała się tam ostatnia próba przed występem.Uczeń tworzy spójne wypowiedzi ustne (monologowe i dialogowe) oraz pisemne w następujących formach gatunkowych: urozmaicone kompozycyjnie i fabularnie opowiadanie, opis sytuacji i przeżyć, zróżnicowany stylistycznie i funkcjonalnie opis zwykłych przedmiotów lub dzieł sztuki, charakterystyka postaci literackiej, filmowej lub rzeczywistej, sprawozdanie z lektury, filmu, spektaklu i .Opis jako forma wypowiedzi na szczeblu nauczania początkowego wymaga wnikliwej obserwacji opisywanych przedmiotów oraz uporządkowania poszczególnych cech według pewnej logicznej kolejności. Opis cechuje statyczne ujęcie najistotniejszych elementów treści zgodnie z obiektywną rzeczywistością .Coraz popularniejszą formą wypowiedzi w szkolnictwie jest rozprawka - bez doskonałej znajomości reguł jakimi się rządzi trudno osiągnąć dobre wyniki. Jednak nie tylko z tego względu warto opanować pisanie rozprawek. Są one doskonałym ćwiczeniem precyzji wypowiedzi zdolności argumentacji. Więcej » Więcej »Zapoznanie dzieci z istotą opowiadania jako stylistyczną formą wypowiedz. Pierwsze ogniwo procesu kształcenia umiejętności formułowania tej formy wypowiedzi - czy to jest opowiadanie? (rozpoznawanie) - wskazanie cech charakterystycznych - prezentacja innych form wypowiedzi (list, opis, sprawozdanie)do samej formy opisu, nie ukazując jej związku z innymi formami. Ogólnie można powiedzieć, iż analiza tematów lekcyjnych zawartych w dzien­ niku lekcyjnym, związanych z opisem jako formą wypowiedzi dostarczyła wielu informacji o pracy nauczyciela nad tą formą wypowiedzi, zarówno co doOpis obrazu - doskonalenie formy wypowiedzi Scenariusz dla klasy I gimnazjum - język polski Cele operacyjne lekcji Uczeń powinien: - wiedzieć czym jest opis, - znać jego rodzaje, - wymienić różnice pomiędzy opisem przedmiotu i sytuacji, - umieć opisać obraz, - posługiwać się swobodnie opisem jako formą wypowiedzi.Plik zawiera zadania służące doskonaleniu umiejętności tworzenia opisu sytuacji. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!. Formy wypowiedzi. Opis sytuacji. Format PDF, 352.31 KB. Pobierz. Plansza edukacyjna. Sztuka jako element kulturyRozprawka - dłuższa wypowiedź pisemna, w której należy przedstawić swoje stanowisko wobec problemu zawartego w poleceniu, a następnie uzasadnić je rzeczowymi i logicznie dobranymi argumentami. To forma wypowiedzi pisemnej służąca analizie i wyjaśnieniu jakiegoś zagadnienia albo ocenie ważnego problemu (moralnego, filozoficznego, społecznego itp.).Uczeń buduje logicznie uporządkowane wypowiedzi. Przekształcanie opisów dla ubarwienia wypowiedzi poprzez stosowanie porównań, epitetów, zdrobnień i zgrubień. Uczeń tworzy poprawne stylistycznie, barwne opisy. VII Bibliografia 1. Tadeusz Jóźwicki „Opowiadanie jako forma wypowiedzi w klasach początkowych" 1984 2..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz