Opis postaci konspekt lekcji

20 stycznia 2020 09:43


Pobierz: opis postaci konspekt lekcji.pdf
Uczniowie schemat postaci przyjaciela, uzupełniają związkami frazeologicznymi z ćwiczenia 2. - praca indywidualna. Ćwiczenie 4 PLAN OPISU: Uczniowie plan opisu uzupełniają własnymi wyrazami i związkami frazeologicznymi, pasującymi do opisywanej przez siebie, konkretnej, postaci. - praca indywidualna. Ćwiczenie 5 OPIS PRZYJACIELARedagowanie charakterystyki postaci.Konspekt lekcji języka polskiego mającej na celu doskonalenie opowiadania jako formy. Charakterystyka postaci - Zbyszko z Bogdańca, Jurand ze Spychowa, Michał Wołodyjowski, Longinus Podbipięta. Konspekt lekcji dwugodzinnej. Machnicka, B. : Uwagi na temat charakterystyki postaci w .Tok lekcji.Temat lekcji: Mój przyjaciel - opis. Scenariusz dwugodzinnej jednostki lekcyjnej w klasie IV lub V. Jagusi". W scenariuszu pojawia si. Uczniowie schemat postaci przyjaciela, uzupełniają związkami .Główni bohaterowie "Zemsty": Cześnik, Rejent, Papkin - charakterystyka postaci scenariusze lekcji Scenariusz lekcji, której celem jest powtórzenie i utrwalenie zasad pisania charakterystyki .Tok lekcji - Przywitanie uczniów. - Rozmowa na temat plakatów, które dzieci przyniosły. Miały to zadane do domu. Dziewczynki miały przynieść jeden plakat, a chłopcy drugi. - Ustalenie kim są idole dzieci: dziewcząt Emma, a chłopców Michael Jackson. - Zapis tematu na tablicy: Mój idol - próba opisu postaci.Konspekt lekcji stanowi skrócony opis przebiegu zajęć .Charakterystyka bohaterów.

Staś Tarkowski - bohater główny, ma 14 lat.

Był nazywany „dzieckiem pustyni", ponieważ urodził się i wychował w Port Saidzie.Staś był wyższy i silniejszy niż zwykle bywają chłopcy w jego wieku.Obejmuje ona drobiazgowe scharakteryzowanie (opis) najczęściej głównego bohatera lektury, filmu lub sztuki, albo ważnych bohaterów pobocznych.cji itp,): na lekcji taki konspekt przcszkadza; e opis jest bardzo sformalizowany, schema- tvczny (np. podaje cele, éwiczenia i dzia\ania uczniów, ale nie majQ one žadnego zwiqzku z konkretnym .Uczeń tworzy spójne wypowiedzi ustne (monologowe i dialogowe) oraz pisemne w następujących formach gatunkowych: urozmaicone kompozycyjnie i fabularnie opowiadanie, opis sytuacji i przeżyć, zróżnicowany stylistycznie i funkcjonalnie opis zwykłych przedmiotów lub dzieł sztuki, charakterystyka postaci literackiej, filmowej lub rzeczywistej, sprawozdanie z lektury, filmu, spektaklu i .KONSPEKT LEKCJI DLA KL.VI CZAS:45 min. TEMAT: Charakterystyka postaci. CELE: -uczeń kształci umiejętność pisania charakterystyki-rozwija umiejętności nazywania cech-kształci umiejętność gromadzenia materiału do pracy-pisze poprawnie i estetycznie-uczeń wie, jakie mamy odmiany charakterystyk FORMY PRACY:-praca indywidualna -praca w grupie MATERIAŁY-podręcznik do nauki o języku z .KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II ( 2 godziny lekcyjne ) TEMAT LEKCJI: Tułaczy los polskiego emigranta na przykładzie „Latarnika" Henryka Sienkiewicza.

CELE LEKCJI: - poznawczy - uczeń zna treść noweli pt.

„Latarnik", posługuje się zdobytymi informacjami, poszerza zasób słownictwa o terminy: metoda retrospekcji, nostalgia, mistyk; - kształcący - uczeń potrafi .Uczeń tworzy spójne wypowiedzi ustne (monologowe i dialogowe) oraz pisemne w następujących formach gatunkowych: urozmaicone kompozycyjnie i fabularnie opowiadanie, opis sytuacji i przeżyć, zróżnicowany stylistycznie i funkcjonalnie opis zwykłych przedmiotów lub dzieł sztuki, charakterystyka postaci literackiej, filmowej lub rzeczywistej, sprawozdanie z lektury, filmu, spektaklu i .Tok lekcji: 1) Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na to, że postać Mary jest postacią dynamiczną, bohaterka przechodzi przemianę wewnętrzną, zmienia się pod wpływem przeżyć. 2) Uczniowie charakteryzują bohaterkę według planu opisu postaci, przytaczają odpowiednie fragmenty tekstu.Uczeń tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie z dialogiem (twórcze i odtwórcze), pamiętnik i dziennik (pisane z perspektywy bohatera literackiego lub własnej), list oficjalny, proste sprawozdanie (np. z wycieczki, z wydarzeń sportowych), opis postaci, przedmiotu, krajobrazu, ogłoszenie, zaproszenie, prosta notatkaDon Kichot Cervantes - konspekt lekcji z jzyka polskiego.doc. Opis przedmiotu i postaci karta pracy.doc.

Opis przedmiotu i postaci.doc.

Pan Kleks.doc. Poprzedni post Opis obrazu komiks pamela june crookScenariusz lekcji na temat opisywania wyglądu zewnętrznego postaci. Materiał przeznaczony na lekcję języka angielskiego. Nagranie lektorskie zawierające opis wyglądu kilku postaci. Materiał przeznaczony na lekcję języka a. Gimnazjum Język obcy nowożytny 3143 2014-07-18 .Konspekt lekcji z języka angielskiego: Describing people - physical description (opis postaci - wygląd zewnętrzny). Konspekt został napisany z myślą o uczniach klasy drugiej gimnazjum. Można go wykorzystać również w innych klasach - w zależności od poziomu uczniów oraz na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego.O konspekcie lekcji przeczytacie tutaj. O ile konspekt lekcji przedstawiał ogólny zarys lekcji, który ja nazwałabym szkieletem zajęć. Tak scenariusz przedstawia nam funkcjonowanie całego organizmu (godziny lekcyjnej) zawierając podobnie jak jego filmowy, lub teatralny odpowiednik szkice fabuły, charakterystykę postaci, scenerii oraz .Sprawozdanie z lekcji języka polskiego w klerykowskim gimnazjum "Syzyfowe prace". Po świętach Bożego Narodzenia w klerykowskim gimnazjum, między godziną drugą a trzecią, odbyła się lekcja języka polskiego. Przedmiot, na którym chłopcy mogli w znikomym stopniu porozumiewać się mową ojczystą, wykładał pan Sztetter.

Czynny.Scenariusz lekcji „Redagujemy opis postaci", plik: scenariusz-lekcji-redagujemy-opis-postaci.doc.

Potrafią go odmienić, dowiedzieli się, jaką rolę pełni w zdaniu (określenie rzeczownika). Lekcja ta poprzedza wspólne redagowanie opisu przedmiotu. TOK LEKCJI 1. Nauczyciel proponuje dzieciom zabawę.Konspekt lekcji języka angielskiego w klasie V Temat lekcji: Opis osoby (Describing people) Czas trwania:. Nauczyciel wyświetla zdjęcie czterech postaci, grupy od czytują ułożone opisy i dobierają do niego postać ze zdjęcia. Nauczyciel lub inni uczniowie korygują ewentualne błędy .Opis postaci: uczniowie w parach tworzą ustne opisy postaci z prezentowanych zdjęć-mają rozdane kubki ze światłami, w razie problemów mają odwrócić na czerwone, gdy pracują prezentowany kolor ma być żółty, gdy skończą odwracają na zielony (wtedy wiem, że mam zmienić slajd)Środki dydaktyczne: słownictwo zebrane podczas lekcji. Uczniowie odpowiadają na pytanie, czym jest przymiotnik, jak go rozpoznajemy w tekście. Przypomnienie, czym jest przymiotnik (opis postaci z poprzedniej lekcji). Uczniowie podają cechy wyglądu postaci (przymiotniki).Plik Opis przedmiotu i postaci karta pracy.doc na koncie użytkownika INSPIRACJE • folder lektury • Data dodania: 19 kwi 2012.

Don Kichot Cervantes - konspekt lekcji z jzyka polskiego.doc.

Opis przedmiotu i postaci karta pracy.doc. Opis przedmiotu i postaci.doc. Pinokio.doc.Konspekt lekcji języka polskiego mającej na celu doskonalenie opowiadania jako formy. Lekcja muzealna - opis przeżyć wewnętrznych postaci z portretu (kl.VII lub VIII). Opis sytuacji 26. Bernat, Anna : Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu - opis sytuacji : klasa VII / Anna2.Proszę uczniów o ocenę postaci. Odwołuję się także do recenzji, którą mają w zeszycie (krytyczna recenzja o powieści i bohaterach, którą dostali na jednej z poprzednich lekcji). 1.Uczniowie wymieniają cechy Stasia (popierając przykładami, odwołując się do konkretnych sytuacji).Scenariusz lekcji dotyczącej redagowania opisu oraz charakterystyki Pana Kleksa. W trakcie zajęć uczniowie pracują z tekstem, opisują postać bohatera, posługując się cytatami z lektury. Samodzielnie redagują charakterystykę Pana Kleksa, wzbogacając ją oprawą plastyczną.Opis obrazu - doskonalenie formy wypowiedzi Scenariusz dla klasy I gimnazjum - język polski Cele operacyjne lekcji Uczeń powinien: - wiedzieć czym jest opis, - znać jego rodzaje, - wymienić różnice pomiędzy opisem przedmiotu i sytuacji, - umieć opisać obraz, - posługiwać się swobodnie opisem jako formą wypowiedzi.Konspekt lekcji języka polskiego ( 2 godz.) w klasie VI z wykorzystaniem kompetencji kluczowych ( wg programu KREATOR) TEMAT: Poznajemy bliżej Anię z Zielonego Wzgórza bohaterkę powie ci Lucy Maud Montgomery. Cele lekcji: wprowadzenie wyrazów nazywajšcych cechy osobowo ci człowieka i wyrażajšcych ich ocenęKONSPEKT LEKCJI 1 (45 minut) Temat: "Tajemniczy ogród" - Frances Hodgson Burnett. Moje wrażenia po lekturze. PLANOWANIE PRZEDLEKCYJNE CELE: Uczeń: Rozumie pojęcie narracji,wskazuje rodzaje narracji, określa narrację występującą w lekturze, wskazuje elementy świata przedstawionego, wypowiada się na temat przeczytanej lektury, uzasadnia swoje zdanie, uważnie słucha wypowiedzi kolegów.[Konspekt lekcji maj¡cej na celu zapoznanie uczniów z liczebnikami, nowymi zwi¡zkami frazeolog-icznymi i przysªowiami. Wykorzystanie programu komputerowego "Na tropach j¦zyka polskiego" w. Opis postaci. Redagowanie planu wydarze« ..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz