Interpretacja raportu jsa

14 grudnia 2019 08:31


Pobierz: interpretacja raportu jsa.pdf
Interpretacja raportu w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. Kurs jest przeznaczony dla użytkowników Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, zwłaszcza promotorów prac dyplomowych. Kurs obejmuje praktyczne aspekty interpretacji raportu oraz pokazuje funkcjonalności JSA służące do analizy tekstu badanej pracy dyplomowej.Interpretacja raportu w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. Kurs jest przeznaczony dla użytkowników Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, zwłaszcza promotorów prac dyplomowych. Kurs obejmuje praktyczne aspekty interpretacji raportu oraz pokazuje funkcjonalności JSA służące do analizy tekstu badanej pracy dyplomowej.Czytanie Raportu nie powinno sprowadzać się jedynie do wyniku PRP. Należy mieć na względzie jego budowę oraz to, iż każda z sekcji raportu prezentuje istotne dane. Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych sugestii i wskazówek, w jaki sposób przystąpić do interpretacji wyniku badania pracy.Raport z wynikiem badania pracy dyplomowej składa się z kilku sekcji. Sekcja Wyniki ogólne odnosi się do wyliczenia wskaźnika PRP. W JSA parametrem wskazującym na poziom podobieństwa pracy badanej do tekstów źródłowych z baz referencyjnych (akty prawne, Internet, ORPPD, a w przyszłości uczelniane bazy referencyjne) jest wskaźnik o nazwie Procentowy Rozmiar Podobieństwa (w .• Akceptacja raportu jest czynnością ostateczną i nieodwracalną.

Powoduje zamknięcie badania i uniemożliwia dokonywanie w nim zmian -także w metryce.

• Dlatego przed zaakceptowaniem raportu uważne sprawdzaj dane umieszczone w metryce badania. Przed ostateczną akceptacją badania system JSA prosi o dodatkoweInterpretacja raportu w JSA. OPI PIB. Rozpoczęcie: 2019-10-07. Wyświetl wszystkie kursy. O platformie Navoica. Bogata oferta wirtualnych kursów. Szeroki zakres tematyczny kursów o zróżnicowanym poziomie trudności.Interpretacja raportu 2 articles. Analiza Raportu - wskazówki. 7 lutego 2019. Wydruk raportu - w jaki sposób go pobrać?. w kontekście JSA, będzie to dla nas oznaczało? W POL-on 2.0 nie będziemy mieć wydziałów. Co zrobić z uprawnieniami użytkowników w JSA?opis parametrów i interpretację typowych wyników oraz ocenę samodzielności pracy dyplomowej. Kluczowe elementy raportu JSA Raport badania antyplagiatowego (plik PDF) należy pobrać z portalu ASAP ( wybierając w zakładce Analiza JSA w sekcji Raport szczegółowy JSA opcję Pobierz. Można też pobrać RaportInterpretacja „Raportu badania pracy" w Otwartym Systemie Antyplagiatowym (OSA) Uwagi ogólne Raport nie wskazuje jednoznacznie plagiatu System antyplagiatowy stanowi jedynie narzędzie wspomagające ocenę oryginalności pracy dla osoby ją sprawdzającej. System wykazuje jedynie procent podobieństwa między treściąIV. Interpretacja Raportu podobieństwa Aby dokonać właściwej interpretacji Raportu podobieństwa, należy wykonać następujące czynności: 1.

Sprawdzić wartości Współczynników podobieństwa (wątpliwości powinno budzić przekroczenie progu 50% dla.

2.Instrukcja interpretacji Raportu podobieñstwa Funkcje Raportu podobieñstwa lista 10 najd³u¿szych fragmentów zidentyfikowanych jako podobne listy zawieraj¹ce fragmenty zidentyfikowane jako to¿same z badanym tekstem, wystêpuj¹ce w bazie uczelni macierzystej, bazach innych uczelni oraz œwiatowym internecieIV. Interpretacja Raportu podobieństwa Aby dokonać właściwej interpretacji Raportu podobieństwa, należy wykonać następujące czynności: 1. Sprawdzić wartości Współczynników podobieństwa (wątpliwości powinno budzić przekroczenie progu 50% dla Współczynnika podobieństwa 1 i 10% dla Współczynnika podobieństwa 2). 2.Największą zmianą jest wykorzystanie narzędzi analitycznych JSA oraz nowa forma i szerszy zakres raportu JSA z analizy antyplagiatowej, dostępnego w wersji ogólnej (skróconej) oraz szczegółowej (zawierającej treść pracy z zaznaczeniami).Niektóre z tych materiałów mogą dotyczyć analizy antyplagiatowej wykonywanej po zalogowaniu na portalu JSA, który posiada odmienny interfejs i dodatkowe ustawienia w porównaniu do Uczelnianego Systemu Antyplagiatowego wykorzystywanego w Politechnice Wrocławskiej. Baza wiedzy JSA; Samouczek JSATreść Raportu Podobieństwa: kolorem zielonym są oznaczone fragmenty, które zostały pobrane z Internetu, kolorem niebieskim te, które pobrano z Baz Aktów Prawnych.

Dziekan, nie dopuszcza pracy do obrony, jeżeli raport wykazuje przekroczenie maksymalnej wartości.

Interpretacja raportu szczegółowego otrzymanego w systemie uczelnianym (Analiza danych, konieczne etapy interpretacji i dobre praktyki). Co jeśli sam raport to za mało? Dodatkowe możliwości pracy w systemie JSA z poziomu interfejsu (podgląd tekstu źródłowego, przeliczenie wyniku) 6.Interpretacja raportu dokonywana jest przez Promotora. UWAGA! Informacja na temat wielokrotnego badania pracy w systemie JSA. I nstytucją koordynującą właściwe funkcjonowanie JSA jest Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB). Materiały OPI PBI ze szkolenia przeprowadzonego w grudniu 2018 r. na UKSW:W celu uzyskania dostępu do JSA wymagane jest posiadanie adresu e-mail w domenie umb.edu.pl oraz przesłanie z tego adresu zgłoszenia. na adres email [email protected] podając: a. tytuł/stopień naukowy, imię, nazwisko. Jednostkę zatrudniającą, wydział (WL, WF, WN)2018-12-18 1 Jak interpretować raport? wystarczy zmienić w zdaniu wyrazy lub na albo,i na oraz,może na być może itp.

aby program nie być w stanie znaleźć plagiatu.

Pamiętajmy że program zawsze szuka kropki w zdaniu i każde zdanie po kropce należy lekko zmienić.Title: Szkolenie z zakresu Obsługi i interpretacji raportu z systemu JSA - Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Title: W dniu 05.12.2018 r. dyżur Dziekana Wydziału Teologicznego - Ks. prof. dra hab. Piotra Tomasika będzie w godzinach 10.00-11.00.Zasady interpretacji Raportu antyplagiatowego .2Wersja dokumentu 2.0 Analiza semantyczna jest całkowicie odporna na wymienne wtrącanie synonimów, hiperonimów, a także zmiany szyku zdania czy łączenie fragmentów z wielu różnych prac.Jednolity System Antyplagiatowy to system wykorzystywany do sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem plagiatu, przeznaczony do wsparcia pracy weryfikacyjnej promotora (opiekuna) pracy. Jednolity System Antyplagiatowy jest udostępniany nieodpłatnie wszystkim uczelniom w Polsce. Właścicielem systemu jest Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.wystarczy zmienić w zdaniu wyrazy lub na albo, i na oraz, może na być może itp. aby program nie być w stanie znaleźć plagiatu. Pamiętajmy że program zawsze szuka kropki w zdaniu i każde zdanie po kropce należy lekko zmienić.Uprzejmie informuję, że w dniu 19 grudnia 2018 w godzinach: 10-14 odbędzie się bezpłatne szkolenie z zakresu Obsługi i interpretacji raportu z systemu JSA - Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.Miejsce szkolenia: sala 008, w bud. 24, Kampus przy ul.Wóycickiego 1/3. Szkolenie przeprowadzi trener z OPI - Ośrodek Przetwarzania Informacji.4 Niniejsze podsumowanie raportu „ Inwentaryzacja oraz ocena skutków przyrodniczych prac 'utrzymaniowych' …" przedstawia wyniki ostatniej wersji tego raportu obejmującej lata 2010 - 2012 oraz jego uzupełnienia o dane z okresu styczeń - lipiec roku 2013 7 i interpretację wyników obu tych opracowań w kontekście identyfikacji problemów, jakie napotykaTelefon: * E-mail: Imię i nazwisko: Nazwa instytucji: * Wpisz kod z obrazka powyżej Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.UWAGA DYPLOMANCI. Studenci zobowiązani są do monitorowania swoich danych w systemie Edukacja Cl. Proszę o zweryfikowanie poprawności bilansu dorobku punktowego, kursów realizowanych z planu i spoza planu.Tytuł: Szkolenie z zakresu Obsługi i interpretacji raportu z systemu JSA - Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Tytuł: W dniu 05.12.2018 r. dyżur Dziekana Wydziału Teologicznego - Ks. prof. dra hab. Piotra Tomasika będzie w godzinach 10.00-11.00.Referencyjne bazy porównawcze - widok raportu. UWAGA! Wynik badania antyplagiatowego nie stanowi ostatecznego rozstrzygnięcia czy praca dyplomowa jest plagiatem czy też nie. Wskaźniki te dopasowuje Administrator JSA danej uczelni/wydziału..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz