Scharakteryzuj promieniowanie rentgenowskie

31 grudnia 2019 18:16


Pobierz: scharakteryzuj promieniowanie rentgenowskie.pdf
Promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie rtg, promieniowanie X, promienie X, promieniowanie Roentgena) - rodzaj promieniowania elektromagnetycznego, które jest generowane podczas wyhamowywania elektronów. Długość fali mieści się w zakresie od ok. 10 pm do 10 nm.Zakres promieniowania rentgenowskiego znajduje się pomiędzy nadfioletem i promieniowaniem gammaPromieniowanie rentgenowskie Promieniowanie rentgenowskie w wielu krajach nazywane promieniowaniem X lub promieniami X jest to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego, którego długość fali mieści się w zakresie od 10 pm do 10 nm. Zakres promieniowania rentgenowskiego znajduje się pomiędzy ultrafioletem i promieniowaniem gamma.Promieniowanie rentgenowskie. Promieniowanie rentgenowskie Promieniowanie rentgenowskie w wielu krajach nazywane promieniowaniem X lub promieniami X jest to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego, którego długość fali mieści się w zakresie od 10 pm do 10 nm. Zakres.4.Promieniowanie rentgenowskie (X): Jest również strumieniem kwantów promieniowania elektromagnetycznego , powstającym w wyniku oddziaływania strumieni elektronów z jądrami atomów materii. Promienie rentgenowskie są niewidoczne dla oka, przebiegają prostolinijnie, mają zdolność przenikania ciał, jonizują gazy, wywierają .Promieniowanie gamma to wysokoenergetyczna forma promieniowania elektromagnetycznego.

Za promieniowanie gamma uznaje się promieniowanie o energii kwantu większej od 10 keV, co odpowiada.

Zakres ten częściowo pokrywa się z zakresem promieniowania rentgenowskiego.Promieniowanie rentgenowskie dzieli się na: promieniowanie rentgenowskie miękkie, o większej długości fali, mniej przenikliwe, i promieniowanie rentgenowskie twarde, o mniejszej długości fali, bardziej przenikliwe. Podczas przechodzenia przez materię promieniowanie rentgenowskie jest absorbowane i rozpraszane.Promieniowanie jonizujące występuje tylko i wyłącznie w obecności źródła promieniowania, którym może być izotop promieniotwórczego pierwiastka lub działająca lampa rentgenowska. Promieniowanie jonizujące jest wynikiem przemian jądrowych, a więc zmiany w układzie nukleonów w jądrze, której to zmianie towarzyszy zmiana .Osłony przed promieniowaniem gamma. Promieniowanie gamma, w odróżnieniu od cząstek alfa i beta nie ma "zasięgu maksymalnego" w żadnym materiale.Stosowana osłona zgodnie z prawem pochłaniania (analogicznie jak prawo Bouguera dla światła widzialnego) osłabia wiązkę tym bardziej im jest grubsza.Promieniowaniem elektromagnetycznym o różnej długości fali są fale radiowe, mikrofale, podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet, promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie gamma.

W opisie kwantowym promieniowanie elektromagnetyczne jest traktowane jako strumień nieposiadających masy.

Cząstka alfa składa się z dwóch protonów i dwóch neutronów.Ma ładunek dodatni i jest identyczna z jądrem atomu izotopu 4 He, więc często oznacza się ją jako He 2+.Promieniowanie rentgenowskie zwane jest także promieniowaniem X. Jest to promieniowanie elektromagnetyczne, które powstaje w konsekwencji hamowania cząstek naładowanych za pośrednictwem materii. Innym sposobem jest przejście elektronów w atomach na poziom cechujący się niższą energią.Promieniowanie rentgenowskie odkrył w 1895 roku W.C. Roentgen (pierwszy laureat Nagrody Nobla z fizyki) i nazwał promieniowaniem X. Długości fali zawarta jest w przedziale od 10-13 m do około 5x10-8 m, przy czym zakres promieniowania rentgenowskiego pokrywa się częściowo z niskoenergetycznym (tzw. miękkim) promieniowaniem gamma.3. Promieniowanie rentgenowskie a ryzyko dla pacjentów. Zewnętrzne skutki napromieniowania mogą się pojawić natychmiast, na przykład po paru godzinach czy paru dniach. Lecz ciężko w tym momencie odpowiedzieć na pytanie, czy uszkodzenie nastąpiło wewnątrz, na przykład w układzie krwionośnym.4.Promieniowanie rentgenowskie (X): Jest również strumieniem kwantów promieniowania elektromagnetycznego , powstającym w wyniku oddziaływania strumieni elektronów z jądrami atomów materii.

Promienie rentgenowskie są niewidoczne dla oka, przebiegają prostolinijnie, mają zdolność .Promieniowanie.

Rodzaj wysyłanego promieniowania oraz jego energia zależy od rodzaju przemiany jądrowej.Promieniowanie X - zastosowanie. Nowoczesnych aparatów RTG, bazujących na odkryciu niemieckiego fizyka, używa się powszechnie do tak zwanej diagnostyki obrazowej. Ich sprzedażą zajmują się wyspecjalizowane firmy, takie jak Diamedica Sp. z o.o. Promieniowanie rentgenowskie umożliwia diagnostykę złamań kości czy chorób płuc.Promieniowanie UV i ochrona przed jego niekorzystnym wpływem na zdrowie ludzi. Niestety promieniowanie słoneczne niesie w sobie szkodliwe promienie UV, które głównie w wyniku zanieczyszczeń wywołanych przez człowieka, coraz bardziej przenikają przez podziurawiona warstwę ozonową i szkodzą zdrowiu naszej skóry.Energie linii promieniowania charakterystycznego pierwiastków można znaleźć w bazie NIST X-Ray Transition Energies Database. Dla pierwiastków ciężkich promieniowanie charakterystyczne jest promieniowaniem rentgenowskim.Powstaje tylko wtedy, gdy napięcie między katodą a anodą w lampie rentgenowskiej przekroczy tzw.Promieniowanie rentgenowskie stosuje się w analizach pierwiastkowego składu chemicznego materiałów (analiza rentgenospektralna) i do analizowania struktur kryształów (krystalografia rentgenowska).

Dodatkowo promieniowanie rentgenowskie bardzo często wykorzystuje się w diagnostyce medycznej.

Energie można wysyłać w formie ciepła, światła, fal elektromagnetycznych i w formie cząsteczek W naszym środowisku jest kila przeróżnych źródeł promieniowania.Promieniowanie - strumień cząstek lub fal wysyłanych przez ciało. Wytwarzanie promieniowania jest nazywane emisją. Pierwotnie pojęcia promieniowania używano do promieni słonecznych. Potem do tych rodzajów wysyłanych cząsteczek i fal (bez wnikania w ich naturę), którego wąski strumień (promień patrz światło) rozchodząc się w przestrzeni może być traktowany jak linia w .promienie rentgenowskie, promienie X «promieniowanie elektromagnetyczne powstające w lampie rentgenowskiej, odznaczające się zdolnością przenikania przez ciała nieprzezroczyste» Słowniki PWN - zobacz ofertę >> Porady językowe.Podejrzewa się, że Aleksander Litwinienko został zabity przez promieniowanie alfa, która została umieszczona w jego filiżance herbaty. Zmarł w krótkim czasie na chorobę popromienną. Cząsteczka alfa jest co najmniej 20 razy silniejsza w wyrządzaniu szkód niż promieniowanie gamma i rentgenowskie.Promieniowanie rentgenowskie nie jest dostrzegalne dla oka, jest prostolinijne, może przenikać ludzkie ciało, powoduje reakcje redukcji związków srebra, działa destrukcyjnie na żywa tkankę, potrafi zjonizować gaz oraz spowodować fluorescencje substancji.Promieniowanie rentgenowskie jest uzyskiwane za pomocą lampy rentgenowskiej lub synchrotronu.

Budowa i działanie lampy rentgenowskiej Najważniejszymi elementami lampy rentgenowskiej są dwie elektrody.

Schemat lampy rentgenowskiej prezentuje Rys. 1.Promieniowanie rentgenowskie 707. Znajdź maksymalną prędkość elektronów hamowanych na antykatodzie lampy rentgenowskiej, jeśli graniczna długość. fali w widmie ciągłym promieniowania rentgenowskiego jest l gr =1,5nm. Znamy c=3·10 8 m/s, m e =9,11·10-31 kg, h=6,63·10-34 Js. Rozwiązanie 708.Promieniowanie - energia emitowana przez dany układ materialny w postaci fali elektromagnetycznej lub strumienia cząstek. Promieniowanie to proces emisji energii. Promieniowanie definiowane jest jako energia emitowana przez dany układ materialny w postaci fali bądź strumienia cząstek; mianem promieniowania określany jest również sam proces emisji energii.Scharakteryzuj wymienione wynalazki:. Zastosowanie zapałki fosforowej 1831r. Upowszechnienie promieni X 1895r. Pierwsze szczepienie przeciwko ospie 1796r. Pierwszy lot balonem 1783r. Zastosowanie statków parowych 1787r. Pasteryzacja 1863r.Promieniowanie przechodzące przez kości jest bardziej osłabione i słabiej zaczernia klisze rentgenowskie. Monochromatyzacja wiązki promieniowania rentgenowskiego Promieniowanie rentgenowskie stosowane w badaniach strukturalnych, w większości przypadków, wiązkę powinno charakteryzować się określoną długością fali.Promieniowanie jonizujące - wszystkie rodzaje promieniowania, które wywołują jonizację ośrodka materialnego, tj. oderwanie przynajmniej jednego elektronu od atomu lub cząsteczki albo wybicie go ze struktury krystalicznej.Za promieniowanie elektromagnetyczne jonizujące uznaje się promieniowanie, którego fotony mają energię większą od energii fotonów światła widzialnego..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz