Maciej Boryna był rolnikiem; naczelnym farmerem we wsi Lipce. Był 58 letnim ojcem Antka Boryny. Po kilku nieudanych związkach małżeńskich, chciał uparcie po raz kolejny zaznać szczęście u boku młodziutkiej,19 letniej Jagny.Charakterystyka porównawcza Hanki i Jagny - bohaterek powieści Władysława Stanisława Reymonta pt. „Chłopi". Władysław Reymont tworzył w epoce Młodej Polski, kiedy to bardzo wielu twórców skupiało swą uwagę na społecznościach wiejskich, panowała tzw. chłopomania.stosunek do ojczyzny Jest on najstarszym z rodu Dobrzyńskich, który zamieszkuje zubożały zaścianek dobrzyński, a sam Maciej nad Maćkami określany jest mianem seniora.Antek Boryna - syn Macieja, mężczyzna w sile wieku, ojciec rodziny, nie jest dobrym mężem ani ojcem. Traktuje Hankę jak jeszcze jedną osobę do pracy w polu, nie szanuje jej tym bardziej, że pochodzi ona z ubogiej rodziny i nie wniosła posagu w postaci pola. Również w życiu tej postaci nadrzędną rolę odgrywa natura, biologia.1. Raczej Jewka oskarżyła Macieja Borynę, oskarżyła o wygnanie jej z dzieckiem (którego był ojcem) i nie zapłacił jej za posługę. Skończyła się wygraną sprawą przez Macieja Borynę. Antek był nieszczęśliwy, ponieważ zazdrości ojcu posiadanych morgów, władzy, bogactwa i Jagny.41.Scharakteryzuj warunki społeczne sprzyjające szerzeniu się uprzedzeń. 1.Przedmiot badania psychologii społecznej: Nauka empiryczna badająca procesy psychiczne człowieka oraz jego zachowania w sytuacjach społecznych, w której bezpośrednio lub pośrednio występują inni ludzie.Antek Boryna - syn Macieja, mężczyzna w sile wieku, ojciec rodziny, nie jest dobrym mężem ani ojcem. Traktuje Hankę jak jeszcze jedną osobę do pracy w polu, nie szanuje jej tym bardziej, że pochodzi ona z ubogiej rodziny i nie wniosła posagu w postaci pola.Dziewczyna została żoną pierwszego gospodarza we wsi, znacznie starszego od siebie Macieja Boryny. Kobieta nawet po ślubie utrzymywała ze swym pasierbem Antkiem grzeszny związek. Kochankowie zostali przyłapani na schadzce, co przyczyniło się do zmiany stosunku Macieja do żony. Jagna straciła w domu pozycję gospodyni.Kuba Socha był zatrudniony w gospodarstwie Macieja Boryny.Czytelnikowi zapada w pamięć gorzka refleksja nad życiem padająca z ust bohatera, w której wspomina przeszłość, gdy nazywano go „darmozjadem": „(…) cała wieś: i parobki, i gospodarze, i wszystkie, to ino go kulasem przezywali, a niezgułą, a darmozjadem, a nikto dobrego słowa nigdy nie dał, nikto nie pożałował .Bylica to przykład ubogiego gospodarza, jest przeciwieństwem Macieja Boryny. Nie posiada własnej ziemi, zarabiał pracując u zamożnych gospodarzy jako parobek, ale były to tylko prace sezonowe i w okresie przednówka rodzina na ogół głodowała.Antek Boryna to najstarszy syn Macieja, mieszka w ojcowskiej chałupie wraz z żoną Hanką i dwojgiem małych dzieci. W momencie rozpoczęcia powieści jest już człowiekiem dojrzałym i niezwykle ciąży mu to, że ojciec nie chce na niego przepisać gruntu, choć on pracuje tak ciężko.Radu_Bundeanca_Countryside and Communism in Eastern Europe - Ebook download as PDF File ( Chłopi tom 1 test pdf. pdf), Text File (. txt) or read book online Chłopi tom 1 test pdf..