Charakterystyka porównawcza chłopów i inteligencji w weselu

21 listopada 2019 03:25


Ceni chłopów o jego stosunek do nich jest bardzie pozytywny niż do inteligencji. Chłopi sa także bardzo zapalczywi, ale za to pełni dobrej chęci. Inteligencja natomiast zachwyca się wsią, ciszą i wiejskim strojem. Jest to tzw chłopomania. W rzeczywistości jednak nie znają i nie rozumieją zwyczajów chłopów.Charakterystyka inteligencji w „Weselu" Tym, co od pierwszego dialogu charakteryzuje inteligencję w utworze jest poczucie wyższości nad chłopami. Wielu z nich nie ukrywa, że nie bawią się najlepiej na weselu i są w Bronowicach jedynie z obowiązku.Charakterystyka chłopstwa w "Weselu" drukuj. poleca 81 %. ale jej nawet zagrozić kosą,-> w świadomości inteligencji i chłopów jest zakorzeniona dawna rzeź galicyjska z 1846 r.-> Pan Młody nie chce zastanawiać się nad przeszłości .Stanisław Wyspiański w swoim najsłynniejszym dramacie pt.: ,,Wesele" bardzo szczegółowo i w sposób dość okrutny przedstawił obraz inteligencji polskiej, której przedstawicielami w utworze byli: Pan Młody, czyli poeta Lucjan Rydel, poeta Kazimierz Przerwa Tetmajer, dziennikarz Rudolf Starzewski, ciotka Rydla Antonina Domańska oraz Isia, czyli Jadwiga Tetmajer.W chacie bronowickiej zgromadził poeta przedstawicieli wszystkich ważniejszych ówczesnych grup społecznych, a więc inteligencji i chłopów, Kościoła i środowisk żydowskich.Temat wypracowania:Inteligencja i chłopi w Weselu.Wykorzystaj poniższe fragmenty oraz opierając się na znajomości całego utworu, odczytaj społeczną wymowę .Na jego umizgi Maryna odpowiada w ten sposób: "Przez pół drwiąco, przez pół serio bawi się pan galanterią".

Radczyni.

Radczyni nie zna realiów życia wiejskiego. Nic nie wie o życiu chłopów, dlatego młode dziewczęta poddaje krytyce z powodu, że tańczą z chłopami. Według radczyni inteligencja jest lepsza od chłopstwa.Charakterystyka bohaterów Postacie realistyczne: Gospodarz - Włodzimierz Tetmajer, malarz, mieszkaniec Bronowic, żonaty z chłopką, Anną Mikołajczykówną (siostra Panny Młodej). To właśnie do niego przybywa Wernyhora, aby przekazać "Rozkaz-Słowo" i "pomówić o Przymierzu" (zespoleniu chłopów i inteligencji w walce o niepodległość).Obraz inteligencji i chłopów w „Weselu". Wyspiański trafnie wskazuje, iż w przeciwieństwie do rozrzutnej inteligencji, chłopi zawsze myślą o zabezpieczeniu bytu materialnego. Co więcej, chłopi mają ambicję i ciekawość świata. Przykładem tego jest Czepiec, który próbuje .Obraz inteligencji: Zachwycają się wsią, przyrodą, wiejską ciszą, strojami, obyczajami, ale są to tylko zachwyty pozorne. Popadają w modę chłopomanii. Lekceważą chłopów, gardzą nimi, są przekonani o swojej wyższości. Nie rozumieją życia wsi, nawet nie wiedzą jakie prace odbywają się na wsi np.„Wesele" - obraz inteligencji Przedstawiciele inteligencji zgromadzeni na bronowickim weselu zostali ukazani jako grupa hermetyczna, niechętna ludowi, mająca do niego dystans i traktująca z wyższością chłopów. Zauważa to Czepiec: „Pon się boją we wsi ruchu./ Pon nos obśmiewajom w duchu".Dziad - nie wierzy w szczerość inteligencji, domyśla się, że chłopomania jest jedynie wyrazem ich znudzenia i próżności, sam był również świadkiem Rabacji Chłopskiej i to właśnie jemu ukazuje się widmo Jakuba Szeli, który uświadamia mu brak możliwości współdziałania chłopów i inteligencji.Stanisław Wyspiański.

Wesele jako dramat społeczny.

Wesele jest dramatem społecznym, w którym Wyspiański bezlitośnie obnaża najpoważniejsze przyczyny podziałów między Polakami.Poniżej znajduje się Charakterystyka porównawcza chłopów i inteligencji poparta cytatami. Warto jeszcze spojrzeć na tekst Stanisława Wyspiańskiego innych perspektyw: Wesele - dramat symboliczny .Chłopi w „Weselu" ukazani są przez pryzmat ludomanii. Było to zjawisko powszechnie obserwowane wśród polskiej inteligencji, która chcąc uciec od postaw dekadenckich i cywilizacji, szukała szczęścia w chłopskiej prostocie. Sposobem na znalezienie spokoju miały być małżeństwa między inteligentami a wiejskimi kobietami.jeden Sas, a drugi w las". Niechęć do siebie inteligencji i chłopów ma także podłoże historyczne, chodzi tu nie tylko o rzeź galicyjską, ale także wyzysk chłopów w okresie pańszczyzny. Bez zmiany nastawienia do siebie, nie ma szans na wspólne działanie. strona: 1 2 Autor utworu ostro krytykuje młodopolską modę na chłopomanię i upodobanie w stylizowaniu na ludowość powszechną wśród inteligencji. Zgodnie z powszechnymi stereotypami chłopi byli uważani za najmniej skażoną grupę społeczną. Byli przywiązani do narodowych tradycji, wierzyli w swoją potęgę i siłę.Pan Młody - charakterystyka ostatnidzwonek.pl, Stanisław Wyspiański - Wesele streszczenie, opracowanie.

a swoim wizerunkiem w Weselu się nie przejmował.

• Chłopi i inteligencja w „Weselu .Pan Młody jest autentyczną postacią Lucjana Rydla przedstawioną w sposób jaki widział go w dzień wesela Stanisław Wyspiański. Mężczyzna wywodzi się z inteligencji, pochodzi z miasta, a dokładnie z Krakowa. Bierze ślub z chłopką Jagną z Bronowic - jest to nielada wyczyn jak na czasy w których żył Pan Młody, jego rodzina odnosi się z dystansem do wyboru syna, traktujeW "Weselu" uwidacznia się zatem zderzenie dwóch postaw: chłopskiej, domagającej się udziału w życiu społecznym i politycznym oraz inteligenckiej, anachronicznej, biernej, niezdecydowanej. CHARAKTERYSTYKA I OCENA CHŁOPÓW I INTELIGENCJI W „WE. „Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza .Staje się więc on niejako spoiwem między chłopami a ludnością z miasta. Posiada swoją chatę na wsi, w której odbywa się tytułowe wesele. Również samo jego określenie - Gospodarz - sugeruje, że w utworze pełni ważną rolę. Charakteryzując Gospodarza, nie sposób pominąć zamiłowania do kultury chłopów.Wyspiański poddaje w swoim dramacie ocenie obie warstwy społeczne: chłopów i inteligencję, po pierwsze wydobywając z ich dusz to, co. Stosunki społeczne w "Weselu" - chłopi i inteligencja W dramacie Stanisława Wyspiańskiego pt. "Wesele" zostały przedstawione stosunki społeczne panujące na ziemiach polskich pod zaborami.Nie traktują chłopów godnie.

W rozmowie Czepca z Dziennikarzem można zauważyć lekceważący stosunek inteligencji do nich.

Dziennikarz kpi z chłopa, wypytując go o wydarzenia polityczne. Sądzi bowiem, że nie ma on o niczym pojęcia. Radczyni choć uczestniczy w weselu, to gardzi jego uczestnikami. Szukają w Bronowicach Arkadii.Obraz chłopów Sposobem, w jaki ukazuje chłopów Wyspiański udowodnił, że pomimo, iż sam ożenił się z chłopką, nie jest ludomanem. Dokonał oceny na podstawie własnych obserwacji, przedstawiając chłopów zarówno z ich zaletami, jak i z ich wadami. Chłopi są ukazani jako wielka siła narodu, ale siła ta nie jest wykorzystana.Charakterystyka inteligencji i chłopów w "Weselu" Materiały Motyw totalitaryzmu w literaturze TOTALITARYZM XX lecie przyniosło wydarzenia, które okazały się być jednymi z najbardziej tragicznych w dziejach ludzkości.Chłopi z Wesela twardo stąpają po ziemi, realnie spoglądają na siebie, swoje możliwości i szanse na odzyskanie niepodległości, podczas gdy inteligencja czeka na cud, oni czekają na przywódcę, który poprowadzi ich w walce o wolność Polski. Czy jest możliwy sojusz między inteligencją a chłopami?Wieś ukazana w „Weselu" nie jest ukazana jedynie w myśl chłopomańskiej mody, ponieważ poza zachwytami nad jej powierzchownym pięknem, znajdziemy w utworze również krytykę małostkowości chłopów, pogoni za pieniądzem, a przede wszystkim pijaństwa. To przecież Jasiek zgubił złoty róg, gdy schylał się po czapkę.„Wesele" - obraz inteligencji Przedstawiciele inteligencji zgromadzeni na bronowickim weselu zostali ukazani jako grupa hermetyczna, niechętna ludowi, mająca do niego dystans i traktująca z wyższością chłopów. Zauważa to Czepiec: „Pon się boją we wsi ruchu./ Pon nos obśmiewajom w duchu".Chociaż mają wiele dobrych chęci, nie potrafią się zjednoczyć. Wyspiański w „Weselu" zestawia chłopów z inteligencją, stara się uświadomić czytelnikowi, że tylko zjednoczenie działań tych dwóch stanów umożliwi odzyskanie niepodległości Polsce.Należy jednak zaznaczyć, iż Wyspiański skupił się przede wszystkim na przedstawieniu chłopów i inteligencji pochodzenia szlacheckiego, pomijając pozostałe grupy społeczne. Poruszona w dziele problematyka narodowowyzwoleńcza nie oddaje w pełni charakteru społeczeństwa polskiego pod koniec XIX wieku.„Wesele" - obraz inteligencji Przedstawiciele inteligencji zgromadzeni na bronowickim weselu zostali ukazani jako grupa hermetyczna, niechętna ludowi, mająca do niego dystans i traktująca z wyższością chłopów. Zauważa to Czepiec: „Pon się boją we wsi ruchu./ Pon nos obśmiewajom w duchu".W dramacie Stanisława Wyspiańskiego pt. "Wesele" zostały przedstawione stosunki społeczne panujące na ziemiach polskich pod zaborami. W chacie bronowickiej zgromadził poeta przedstawicieli wszystkich ważniejszych ówczesnych grup społecznych, a więc inteligencji i chłopów, Kościoła i środowisk żydowskich..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz