Charakterystyka poezji młodej polski

11 grudnia 2019 07:01


WSTĘPNA CHARAKTERYSTKA MŁODEJ POLSKI Ramy czasowe i nazwa epoki. 1890 - POCZĄTEK ( fala debiutów poetów młodopolskich) 1918 - KONIEC (odzyskanie przez Polskę niepodległości ) Nastroje - zniechęcenie, zwątpienie, niechęć do działania (wyzwolenia kraju ) Nazwa - pochodzi od tytułu programowych artykułówArtura Górskiego, opublikowanych w "Życiu" w 1898 r, będących .OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MŁODEJ POLSKI. W poezji impresjonistycznej świat przedstawiony miał odgrywać drugoplanową rolę w stosunku do najważniejszych wrażeń podmiotu lirycznego i atmosfery wiersza. Do poezji wtargnęły wrażenia zmysłowe, zapachy, barwy, muzyka i przeżycia .82% Charakterystyka Młodej Polski i poezji. 82% Wiedza o Młodej Polsce. 85% Bohaterowie literaccy Młodej Polski. 89% Wiedza o młodej polsce; 85% Młoda Polska. Polecane teksty: 92% Kręgi tematyczne i problemowe opowiadań Stefana Żeromskiego.Tak naprawdę „Młoda Polska" to tylko jedno z określeń tej epoki. Występują również takie nazwy jak „neoromantyzm", „modernizm", „symbolizm". Spis Treści1 Ramy czasowe2 Geneza Młodej Polski3 Kierunki artystyczne w okresie Młodej Polski4 Główni przedstawiciele okresu Młodej Polski4.1 Filozofia4.2 Poezja4.3 Proza4.4 Dramat Ramy czasowe Za początek epoki przyjęto .1. Nazwa i ramy czasowe Młodej Polski Młoda Polska to narodowa odmiana prądu kulturowego określanego mianem modernizmu.

Dla poszczególnych kultur narodowych rozwijających się mniej więcej od lat 80.

czy 90. XIX w. do początków wieku XX stosuje się podobne nazwy: Młoda Belgia, Młode Niemcy, Młoda Francja.Młoda Polska to - po długim okresie pozytywistycznej niechęci do poezji - epoka wielkiego do niej powrotu. Początki modernizmu w Polsce wiązały się nie tylko z nowymi wyborami artystycznymi i konfliktami światopoglądowymi, lecz także społecznymi.Młoda Polska (w Europie nazywana raczej modernizmem, dekadentyzmem czy symbolizmem) nie jest tylko kolejną epoką literacką w dziejach polskiej kultury.To powiew nowych prądów, idei zmieniających dotychczasowe myślenie, to w końcu okres najznakomitszych, najbardziej oryginalnych osobowości rodzimej sztuki, prozy, poezji i narodzin XIX-wiecznych „- izmów", będących początkiem .Młoda Polska - charakterystyka ogólna epoki drukuj. poleca 81 %. Norwida (podkreślano aktualność jego poglądów na sztukę i rolę artysty jak również nowatorski charakter jego poezji). Literatura Młodej Polski.Młoda Polska - ogólna charakterystyka epoki. MŁODA POLSKA - ogólna charakterystyka epoki Ramy czasowe: Za początek epoki przyjęto datę 1891 r. (wydanie pierwszego tomu poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera), której towarzyszyły nowe tendencje ideowo-artystyczne, a za koniec - 1918 r.,.Poezja. Spośród poetów Młodej Polski na czoło wysuwał się Kazimierz Przerwa-Tetmajer, zwany poetą pokolenia, posiadający umiejętność chwytania najbardziej typowych nastrojów, idei i koncepcji filozoficznych charakterystycznych dla epoki, które przetwarzał w swoich tekstach poetyckich.

Swój pierwszy tomik poezji opublikował w 1891 rLiteratura Młodej Polski Charakterystyka.

W Polsce nastąpiło poczucie wiosny, odrodzenia, odnowy, młodości i nowoczesności, zainteresowanie się sztuką i tradycją, góralską prostotą życia (ludomania lub chłopomania). Synestezyjność obrazowania. Odwrót od racjonalizmu. Pesymizm poznawczy, poczucie zagubienia.Literatura Młodej Polski stworzyła wizerunek dekadenta, który czuje się zagubiony i nieszczęśliwy w świecie końca XIX wieku. Ale nawet tacy pesymiści próbowali doszukać się w swoim otoczeniu pozytywnych wartości, które dawałyby chociaż chwilowe ukojenie znękanych dusz.Charakterystyka Młodej Polski i poezji. WSTĘPNA CHARAKTERYSTKA MŁODEJ POLSKI Ramy czasowe i nazwa epoki. 1890 - POCZĄTEK ( fala debiutów poetów młodopolskich) 1918 - KONIEC (odzyskanie przez Polskę niepodległości ) Nastroje - zniechęcenie, zwątpienie, niechęć do działania.Najbardziej powszechną nazwą określającą lata 1890-1918 była Młoda Polska, z równoprawnymi terminami: modernizm i neoromantyzm, ale z epoką tą wiążą się i inne pojęcia, które w różnych dziedzinach kultury ją zdominowały, a których nazwa kojarzona jest wyłącznie z tym okresem, bo to on dał początek tym kierunkom .Charakterystyka Młodej Polski i poezji. WSTĘPNA CHARAKTERYSTKA MŁODEJ POLSKI Ramy czasowe i nazwa epoki. 1890 - POCZĄTEK ( fala debiutów poetów młodopolskich) 1918 - KONIEC (odzyskanie przez Polskę niepodległości ) Nastroje - zniechęcenie, zwątpienie, niechęć do działania (wyzwolenia kraju )Jakie są charakterystyczne cechy stylu utworów literackich Młodej Polski? W okresie tym rozwija się poezja, proza i dramat.

Poezja Dominuje symbolizm i ekspresjonizm; symbolizm zwraca się od obserwacji życia do jego.

Utworem odnoszącym się do Tatr jest cykl sonetów "Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach". Zatytułowany w ten sposób zbiór wierszy jest pozornie poezją opisową.Okres Młodej Polski w literaturze przypadał na przełom wieków XIX i XX. Twórczość - nie tylko polska- w tym okresie naznaczona była nastrojem pesymizmu i niezadowolenia.Pokolenie młodych, debiutujących w tym czasie artystów tworzyło utwory pełne zwątpienia i poczucia zagrożenia.Młoda Polska umiejętnie godziła sprzeczne poglądy i rozwiązania formalne. Dlatego objęła całość zjawisk, które zaszły w literaturze polskiej w latach 1890-1918. Chronologiczne granice Młodej Polski wyznaczają: początek:-rok 1984 - wydanie II tomu poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera (w tomie znalazły się m.in. "Evviva l'arte")Młoda Polska bywa nazywana także modernizmem.

Nazwa ta podkreślała nowe poglądy i realizacje artystyczne.

Modernizm czasem bywa definiowany także jako faza wstępna Młodej Polski, trwająca od 1887 do 1903 roku. Twórcy Młodej Polski wyznawali zasadę „sztuka dla sztuki", a zatem najważniejsza była nie treść, a forma utworu .Dekadentyzm był kierunkiem w literaturze francuskiej. Autorstwo nazwy (decadence - oznacza upadek, schyłek epoki) przypisuje się Teofilowi Gautier.Rozwinął się najpełniej w latach 80-tych XIX wieku. Badacze prądów twierdzą, że przygotował grunt pod inny kierunek - symbolizm.Nazwa ta podkreślała nowe poglądy i realizacje artystyczne. Modernizm czasem bywa definiowany także jako faza wstępna Młodej Polski trwająca od 1887 do 1903 roku.Literatura młodopolska - ogólna charakterystyka Literatura okresu Młodej Polski, choć skupiona głównie wokół takich tematów, jak sprawa narodowa (np.Neoromantyzm to kierunek artystyczny drugiej połowy XIX i początku XX wieku, nawiązujący do estetyki i twórczości epoki romantyzmu (nazywano go również „nowym romantyzmem"). W Polsce termin ten został zapoczątkowany między innymi przez Edwarda Porębowicza, autora artykułu Poezja polska nowego stulecia (1902).Artysta w Młodej Polsce - charakterystyka (dandys, poeci przeklęci) - strona 3. Hasło „sztuka dla sztuki" oznacza piękno i prawdę jako jedyne zadania poezji. Poeta ma prawo wyrażać siebie - stąd odejście od naturalizmu, realizmu i obiektywizmu. W okresie Młodej Polski .Franciszkanizm jako postawa życiowa zrodził się w średniowieczu. Podstawą tej filozofii jest oczywiście światopogląd i sposób życia świętego Franciszka z Asyżu. W literaturze nurt ten był wyraźnie obecny w wiekach średnich, na nowo odrodził się w okresie Młodej Polski.Ramy czasowe Młodej Polski, Za wydarzenie rozpoczynające prawie trzydziestoletnią epokę Młodej Polski (tzw. przełom modernistyczny we wszystkich krajach Europy w literaturze, filozofii i sztuce), sytuującą się pomiędzy pozytywizmem a dwudziestoleciem międzywojennym, uważa się wydanie pierwszego tomu poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera (1891 rok), niosącego nowe tendencje ideowo .Skamander - grupa poetycka, którą zaczęli formować około roku 1916 Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Wierzyński oraz Jan Lechoń.Wzorem dla skamandrytów była przede wszystkim twórczość Leopolda Staffa.Skamander istniał niemal do 1939 roku. Swoją nazwę wzięła od mitologicznej rzeki Skamander opływającej Troję.Impresjonizm to kierunek w malarstwie i literaturze ukształtowany we Francji w drugiej połowie XIX wieku. Nazwę zaczerpnął od tytułu obrazu Claude'a Moneta „Impresja - wschód słońca" i w języku francuskim oznacza odciśnięcie, wrażenie, indywidualny, przelotny stan uczuć (impression).Wprowadzenie do epoki Młodej Polski, czyli epoka w pigułce. Dla nazwania epoki używa się kilku terminów: modernizm - oznaczał sztukę nowoczesną, podejmującą aktualne tematy. neoromantyzm - podkreślał podobieństwo motywów i nastrojów sztuki końca XIX w. do twórczości epoki ..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz