Charakterystyka klasy przez wychowawcę

11 stycznia 2020 04:37


Są to teksty gromadzone i porządkowane przez wychowawcę klasy, oraz przez niego samego tworzone. Ważnym zagadnieniem dotyczącym pracy wychowawczej nauczyciela jest współpraca z rodzi-cami. Głównie opiera się ona na korespondencji z nimi przy pomo.Klasa 6 jako całość jest dość zżyta ze sobą co bardzo było widać w czasie zorganizowanej wycieczki do Warszawy. Były bardzo odpowiedzialne za siebie i pomocne. Jest grono uczniów na których pomoc zawsze można liczyć np. Marysia a, Natalka, Wiktoria czy Emilka. To są osoby, które trzymają trzon klasy.Są to teksty gromadzone i porządkowane przez wychowawcę klasy, oraz przez niego samego tworzone. Ważnym zagadnieniem dotyczącym pracy wychowawczej nauczyciela jest współpraca z rodzi-cami. Głównie opiera się ona na korespondencji z nimi przy pomocy dzienniczków uczniowskich. Niestety zawierane są w nich jedynie negatywne informacje.Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.dane ucznia, charakterystyka zachowania, podjęte przez wychowawcę środki zmierzające do poprawy zachowania ucznia/. SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY IV-VI .Charakterystyka klasy pod względem dydaktyczno - wychowawczym:.Moja klasa, bo już chyba mogę ich tak nazywać , jest pełna łobuziaków, których uśmiech sprawia, że dzień jest fajniejszy. Okiem wychowawcy kilka słów o klasie 6d.

Ta strona jest .dane ucznia, charakterystyka zachowania, podjęte przez wychowawcę środki zmierzające do.

Opinia wychowawcy o klasie, osiągnięcia, problemy, sposoby ich rozwiązań, współpraca z rodzicami, wnioski do dalszej pracy wychowawczej .Wychowawca: Renata Hyjek. Klasa I c. Klasa Ic liczy 23 uczniów: 8 chłopów i 15 dziewczynek. W ciągu minionego półrocza uczyliśmy się współdziałania w grupie, przestrzegania praw i zasad współdziałania zbiorowego, zdrowia i aktywności ruchowej, estetyki i aktywności twórczej oraz poprawnej mowy i logicznego myślenia.Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (I - III SP). Ogólna charakterystyka osiągnięć edukacyjnych uczniów:. uczniowie nadpobudliwi, wyobcowani z klasy, szczególnie uzdolnieni; opis działań wychowawczych podejmowanych przez wychowawcę w celu integrowania zespołu klasowego; opis ."mocne i słabe strony mojej klasy - wnioski do dalszej pracy". Wojtka do przypilnowania go przy odrabianiu lekcji, a rodziców Ani nakłonisz do dokładniejszej analizy spędania przez nią wolnego czasu.

Pozdrawiam serdecznie.Oddział przedszkolny i klasa I - wychowawca mgr Justyna Grabowska Sprawozdanie z.

Oddział przedszkolny w. w I półroczu roku szkolnego 2012/2013 liczył 14 dzieci; 5 dzieci sześcioletnich, 8 dzieci pięcioletnich i 1 dziecko czteroletnie.Charakterystyka klasy III Klasa III liczy 28 uczniów. Została ona utworzona na podstawie wyników testu diagnostycznego z języka angielskiego. Uczniowie tej klasy kontynuują naukę tego języka na poziomie rozszerzonym. Drugim językiem, którego się uczą jest język rosyjski.Scribd is the world's largest social reading and publishing site.Analiza pracy klasy ( mocne i słabe strony, sukcesy) Klasa III „b" liczy 16 uczniów 8-dziewczynek i 8 chłopców. Uczniowie są mili, zabawni, weseli i koleżeńscy, chętnie sobie pomagają. Klasa niekiedy rozbrykana ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana. W klasie są uczniowie posiadające orzeczenia z Poradni Psychologiczno .Informacje wychowawców klas na radę podsumowującą 2 6. Działania podjęte przez wychowawcę 7. Imprezy klasowe 8. Konkursy, w których klasa brała udział, zdobyte miejsca Konkursy Miejsce 9. Uczniowie uczęszczający na zajęcia specjalistyczne (zdw, rewalidacyjne, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, terapeutyczne): Imię i nazwisko .Podejmowane przez wychowawcę działania w celu wyeliminowania nieobecności:.

Charakterystyka klasy (ogólna informacja, występujące problemy wychowawcze, działania podjęte w celu ich.

Praktyka ogólnopedagogiczna 36 godzin - 2 tygodnie po 18 godz. tygodniowo w Szkole Podstawowej lub Gimnazjum po semestrze 2. Podczas praktyki student/studentka będzie miał/a okazję do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia w przyszłości roli nauczyciela-wychowawcy. Cele praktyki:ROZDZIAŁ I CHARAKTERYSTYKA PRACY NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY „Szkoła jest instytucją powołaną przez państwo i z natury realizuje politykę tego państwa, a nauczyciel wychowawca jest mimo wszystko obarczony odpowiedzialnością za wychowanie i rozwój powierzonych mu jednostek. Ma w nich rozbudzić i ukształtować i ukształtować odpowiednie potrzeby i zamiłowania, a także nauczyć z .Wychowawca oddziału (klasy) pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym liceum. Klasy oraz przedkładanie. Fizyka i astronomia podręcznik zakres podstawowy klasa: Ministra Edukacji Narodowej i wpisana do wykazu podręczników szkolnych do nauczania fizyki na poziomie I klasy liceum. Ogólna charakterystyka przekaźnika fotoelektrycznego .Plik sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji klasy za pierwszy okres roku szkolnego.doc na koncie użytkownika Karol66 • folder Dokumenty • Data dodania: 23 sty 2013Plik Sprawozdanie wychowawcy klasa 3.doc na koncie użytkownika Lezli • folder oceny opisowe • Data dodania: 20 lip 2012.

wyrażasz zgodę na ich umieszczanie na Twoim komputerze przez administratora serwisu Chomikuj.pl - Kelo.

Wzorowe Bardzo dobre Dobre Poprawne Nieodpowiednie naganne Wykaz imienny uczniów z ocenami nieodpowiednimi i nagannymi. Imię i nazwisko Ocena Uzasadnienie FREKWENCJA. Zestawianie godzin uczęszczania uczniów. Stan klasy Suma godzin nieobecnych Razem Frekwencja % Uspraw. Nieuspraw.Przemowa dla wychowawcy na zakończenie klasy szóstej. W tym roku kończę szóstką klasę.Nasi rodzice ustalili że przy rozdawaniu świadectw w klasie gospodarz powinien wygłosić jakieś przemówienie no i tak się składa że jestem nim ja ;) .Charakterystyka klasy:. sprawozdanie wychowawcy klasy z klasyfikacji śródrocznej uczniów wzór Author: eko-tur Created Date: 1/9/2014 9:33:33 AM Keywords () .Uczniowie stali się bardziej aktywni w pracach na rzecz klasy ( m.in. wymienili zepsute zamki w szafkach, w klasie i założyli nowe, przygotowali oświetlenie , które wykorzystałam w przedstawieniu teatralnym, dziewczęta zaczęły przygotowywać gazetki tematyczne, zgłosiła się też osoba, która chciała - na stałe- opiekować się .I. Identyfikacja problemu Od września jestem wychowawcą klasy I c. Jest to liczna grupa, bo uczęszcza do niej 28 uczniów. Mają duży potencjał możliwości, są aktywni i dosyć dobrze zorganizowani. Większa część klasy nie przysparza żadnych problemów, ale jest też grupa uczniów, którzy sprawiają kłopoty dydaktyczne i wychowawcze.Charakterystyka klasy V integracyjnej. Szkoła Podstawowa nr 17 z oddziałami integracyjnymi w Częstochowie ma 4 oddziały klas integracyjnych. Klasa liczy siedemnastu uczniów; - czterech uczniów z niedorozwojem umysłowym i jeden uczeń z elementami autyzmu. Są w klasie również uczniowie reprezentujący wysoki poziom intelektualny,charakterystyka. Sprostowanie błędu i oczywistej omyłki. Akty normatywne szkoły - uchwały Rady Pedagogicznej i zarządzenia Dyrektora szkoły. Dokumentacja Nauczyciela. Dokumentacja Wychowawcy klasy. Dokumentacja związana z nowym modelem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla Ucznia.V. Przedsięwzięcia podjęte w klasie w I półroczu/ II półroczu VI. PODSUMOWANIE ZADAŃ WYCHOWAWCY KLASY ( realizacja zadań ujętych w programie wychowawczym, programie profilaktyki, koncepcji pracy szkoły) - BARDZO WAŻNE ZADANIE WYCHOWAWCY - ZADANIA PODEJMOWANE W KLASIE A NIE OGOLNIE PRZEZ SZKOŁĘ.c/ w wypadku specyficznych trudności w uczeniu się - charakter popełnianych błędów i ich częstotliwość, występujące trudności w nauce różnych.


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz