• szkolnasciaga.pl

Podsumowanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia

22 grudnia 2019 13:28


PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych. Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Sylwoterapia - program dla uczniów specjalnej szkoły podstawowej.ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Obszar funkcjonowania PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Mocne.PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania. Samodzielność Szczególne uzdolnienia1 Stan zdrowia ucznia (w tym przyjmowane leki)2. obciążający wywiad okołoporodowy, opieka kardiologiczna.ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA (podstawa opracowania dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego) Imię i Opis funkcjonowania ucznia w danym obszarze. Potrzeby wynikające z opisu funkcjonowania ucznia.Arkusz wielospecjalistycznej-oceny-funkcjonowania-ucznia (1). Strona 1 z 2ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIAZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMIGimnazjum nr XX w Poznaniu, ul.Wielospecjalistyczna. ocena poziomu. funkcjonowania ucznia. Pod opieką lekarza. Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Lubaniu ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko.Plik arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia 1.doc na koncie użytkownika kamaa34 • folder IPET • Data dodania: 15 cze 2013.

Download: arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia_1.doc.

Pobierz. 77 KB.ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA. Imię i nazwisko ucznia: xxxxxxxx Numer orzeczenia: xx/xxx/xxxxx z dnia xxxxxxxx. Informacje zebrane od rodzica/opiekuna xxxxxxx jest chłopcem energicznym i pogodnym.Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna Kategoria: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017 Data publikacji: 5 Sierpień 2015.FUNKCJONOWANIA UCZNIA Opracowała - Anna Gątkowska. Imię i nazwisko ucznia: Klasa I rok szkolny 2014/2015 wiek 8 lat Wychowawca: Nauczyciel wspomagający: Anna Gątkowska Nr orzeczenia: PPP nr ….Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia. DIAGNOZY CZĄSTKOWE. Źródło informacji Analiza funkcjonowania. Analiza orzeczenia, opinii. Informacje od rodziców ucznia. Obserwacje wychowawcy i nauczycieli. Funkcjonowanie społecznie uczniaArkusz analizy dokumentacji ucznia - opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej, inna dokumentacja dostarczona przez rodziców lub opiekunów prawnych. Arkusz dostosowania wymagań edukacyjnych dla ucznia klasy II SP z ryzykiem dysleksji - przykład.Należą do nich min.:  przeprowadzanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,  opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego,  tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi warunków sprzyjających efektywności procesu.Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (tabelka II - kolumny) Motoryka duża utrzymanie równowagi - ma problemy/nie maogólna sprawność fizyczna - odbiega/nie odbiega od poziomu rówieśnikówkoordynacja ruchów kończyn - zła/dobrasprawność w grach.12.

Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia dokonuje się, w zależności od.

PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz czstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikajce z diagnozy dziecka Mocne.Przykładowy arkusz wspomagający pracę zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach, szkołach i placówkach.Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny opracowuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.Konstruowanie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) oraz Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego (IPET).

Szkoła ma obowiązek opracowania programu pracy z uczniem (IPET), w zależności od jego indywidualnych.

W tym celu zespół.Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.pdf (95.82 KB). Zgoda na wycieczke.docx (16.12 KB). Plan pracy zespołu wychowawczego (18.24 KB).Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią.Kubala-Kulpińska, Aleksandra. Temat : Uczniowie psychologia.6. Struktura wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia119. Specjalne potrzeby edukacyjne powinny być postrzegane nie tylko jako wynik działania czynników tkwiących w samym uczniu, ale także jednoczesnego oddziaływania tych uwarunkowań, które składają się na kontekst.Spotkanie zespołów ds. wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz IPET. godz.13.20. Spotkanie dyrekcji szkoły z Radą Rodziców-podsumowanie pracy szkoły oraz podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018, przedstawienie informacji o.1 Zacznik nr 6 do procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imi i nazwisko uczniaZałącznik 6 - Arkusz wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Załącznik 7 - Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.Spotkania ws. oceny funkcjonowania uczniów. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 14 informuje i zaprasza rodziców (opiekunów) uczniów oraz nauczycieli na spotkania zespołów ds. wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania uczniów, które odbędą się wg. następującego harmonogramuDokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i na jej podstawie opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Zapewnienie uczniowi udziału w niezbędnych zajęciach rewalidacyjnych..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz