• szkolnasciaga.pl

Podsumowanie wiadomości o pochodnych węglowodorów

28 grudnia 2019 19:28


Pochodne węglowodorów: alkohole, kwasy karboksylowe, estry, aminy i aminokwasy to związki chemiczne, z którymi spotykamy się każdego dnia. Ocet, który służy m.in. do konserwowania żywności, zawiera kwas octowy. Etanol wykorzystuje się również do produkcji napojów alkoholowych.Pochodne węglowodorów - to związki chemiczne powstałe po zastąpieniu atomu wodoru w węglowodorze grupą funkcyjną np. -OH, - Cl, - COOH, -NH 2. Grupa funkcyjna - to grupa atomów, która przyłączona do alkilu nadaje związkowi chemicznemu charakterystyczne właściwości, określa przynależność do danego typu związku chemicznego.Temat: „Podsumowanie wiadomo ści o pochodnych węglowodorów" Zadanie 1 Uzupełnij tabelę: Rodzaj Przedstawiciel o 3 atomach węgla w cząsteczce związku chemicznego Wzór ogólny związku Charakterystyczna grupa funkcyjna Wzór sumaryczny Wzór strukturalny Alkohole Kwasy karboksylowe Estry Zadanie 2 W podanym niżej zbiorze pochodnych .Podsumowanie wiadomości o pochodnych węglowodorów dokumenty dydaktyczne. Diagnoza stopnia opanowania materiału z zakresu pochodnych węglowodorów. Lekcja ma charakter turnieju. Przedstawiona jest praca uczniów w małych grupach. Uczniowie losują pytania i odpowiadają na nie .Pochodne węglowodorów. Związki chemiczne w żywieniu. Układ Okresowy Pierwiastków. 01 Podsumowanie wiadomości o roślinach. 02 Zależność roślin od środowiska wodnego.Podsumowanie wiadomości o kwasach i wodorotlenkach scenariusze lekcji.

Lekcja ma charakter powtórzeniowy.

Dotyczy wiadomości o kwasach i wodorotlenkach.Podsumowanie wiadomości o pochodnych węglowodorów - karta pracy ucznia Zadanie 1. Odpowiedz na losowo wybrane pytanie. Pytania za 1 punkt: Jaki jest wzór grupy funkcyjnej alkoholi? Jaki będzie wzór sumaryczny alkoholu zawierającego w cząsteczce 3 atomy węgla i 1 grupę hydroksylową? Podaj wzór grupy funkcyjnej kwasów karboksylowych.Definicja kwasów i zasad Arrheniusa : A ) KWASY - elektrolity , które ulegają dysocjacji na kationy wodoru i aniony reszt kwasowych .Podsumowanie wiadomości o pochodnych węglowodorów - scenariusz lekcji Magdalena Czubaszek Podsumowanie wiadomości o solach Magdalena Czubaszek Podsumowanie wiadomości o solach Magdalena CzubaszekSole to .Zestawienie wiadomości o pochodnych węglowodorów. REKLAMA. REKLAMA. podziel się .Magdalena Bloch Konspekt lekcji chemii w klasie trzeciej. Dział: Pochodne węglowodorów. Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości o pochodnych węglowodorów. Cele operacyjne: Uczeń: - wie, że poznane pochodne węglowodorów to: alkohole, kwasy karboksylowe, estry, aminy i aminokwasy, - zna wzory ogólne i wie jakie są grupy funkcyjne pochodnych węglowodorów, - zna nazewnictwo i budowę .Konspekt do lekcji chemii w klasie III gimnazjum. Temat lekcji: "Podsumowanie wiadomości o pochodnych węglowodorów".

Jest to lekcja powtórzeniowa w formie gry dydaktycznej "Gra w okręty chemiczne".

Do konspektu lekcji dołączone są zasady gry i pytania dla nauczyciela.Podsumowanie wiadomości o pochodnych węglowodorów - scenariusz lekcji. Otwórz PDF w nowym oknie. Zgłoś błąd Wyświetleń: 3021. Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.Podsumowanie wiadomości o pochodnych węglowodorów - scenariusz lekcji diagnozującej w klasie III gimnazjum. Cele lekcji. Wiadomości. Remin, Podsumowanie wiadomości o pochodnych węglowodorów [w:],Scenariusze zajęć edukacyjnych, Chemia dla gimnazjum część trzecia, Nowa .Podsumowanie wiadomości o pochodnych węglowodorów Author: ekawaler Last modified by: Nazwisko Created Date: 2/12/2007 6:13:00 PM Company: OSI CompuTrain Other titles: Podsumowanie wiadomości o pochodnych węglowodorówPochodne węglowodorów zawierające azot - aminy i aminokwasy 1:02:55 6. Podsumowanie 1:10:15 Od wielu lat uczę chemii, ale interesuję się również filmem, fotografią, jak czas pozwala to .Podsumowanie wiadomości o alkoholach. CEL LEKCJI: Uczeń wymieni właściwości i zastosowania gliceryny. Uczeń ma świadomość szkodliwego działania alkoholu etylowego na organizm człowieka.Pochodne węglowodorów - powtórzenie wiadomości.

Grupy funkcyjne alkoholowa (hydroksylowa, wodorotlenowa) kwasowa (karboksylowa) estrowa (mostek tlenowy).

Jakie i ile znanych Ci grup funkcyjnych znajduje się we wzorze: O NH 2Zestawienie wiadomości o pochodnych węglowodorów - kompleksowe opracowanie tematu - Opracowania.plPowtórzenie wiadomości o pochodnych węglowodorów - konspekt lekcji chemii w klasie III gimnazjum Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!Podsumowanie wiadomości o pochodnych węglowodorów. CEL LEKCJI:. Uczniowie utrwalą nazwy oraz wzory pochodnych węglowodorów. Wyświetlamy zadania interaktywne przygotowane w .Sprawdzian wiadomości z działu Pochodne węglowodorów 1 Substancje o znaczeniu … Home - Nasze Sprawdziany | Nasze Sprawdziany Nasze Sprawdziany - już dziś przygotuj się na test! - gimnazjum/liceum/technikum1 Grupaa Pochodne w glowodorów I Zaznacz dokoƒczenia (A ) podanych wyra eƒ (I IV), tak aby zdania zawierały prawdziwe informacje. Grupà funkcyjnà alkoholi jest A / B. Pochodne w glowodorów sà zbudowane z C / D. Estry w swoich czàsteczkach zawierajà grup E / F. W skład czàsteczki kwasu karboksylowego wchodzi grupa G /.W zestawie znajdują się definicje jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów (np.

etanol, metanol, fenol, gliceryna) oraz związanych z nimi pojęć (np.

fermentacja alkoholowa, próba Tollensa). Ich znajomość przyda się każdemu, kogo czeka sprawdzian lub matura z chemii na poziomie podstawowym.PLAN NAUCZANIA CHEMII W GIMNAZJUM SPORTOWYM NR 11 W CHORZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Plan nauczania chemii dla klas I i II oparty jest na „Programie nauczaniaAlkohole to ciecze o charakterystycznym ostrym zapachu, bezbarwne, bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie, lotne, palne, nie dysocjujące w roztworach wodnych. Kwasy karboksylowe to substancje o intensywnym ostrym zapachu, dysocjujące w roztworach wodnych, reaktywne, palne, reagujące z metalami lekkimi lub z tlenkami dając sole.Podsumowanie wiadomości o pochodnych węglowodorów : 45: Sprawdzian wiadomości i umiejętności o pochodnych węglowodoru : Substancje o znaczeniu biologicznym: 4 6: Tłuszcze : 47: Białka: 48: Sacharydy: 49: Glukoza i fruktoza - monosacharydy : 50: Sacharoza - disacharyd: 51: Skrobia i celuloza - polisacharydy: 52: Podsumowanie .Ćwiczenia utrwalające wiadomości o jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów. Sprawdzian wiadomości. Izomeria optyczna. Porównanie budowy glukozy i fruktozy. Dwucukry redukujące i nieredukujące. Polisacharydy - budowa i właściwości. Aminy i amidy - budowa i właściwości. Sprawdzian wiadomości. Budowa i właściwości aminokwasów.Sprawdzian wiadomości. Pochodne węglowodorów (10 godz) Etanol jako pochodna węglowodorów. Inne alkohole. Glicerol - alkohol wielowodorotlenowy. Kwasy karboksylowe w przyrodzie. Kwas mrówkowy i octowy. Wyższe kwasy tłuszczowe. Estry produkty reakcji kwasów z alkoholami. Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym.-aminokwasy białkowe ----- 1 22 POCHODNE WĘGLOWODORÓW Podsumowanie wiadomości o pochodnych węglowodorów 1 23 POCHODNE WĘGLOWODORÓW Sprawdzian wiadomości 1 24 SUBSTANCJE O ZNACZENIU BIOLOGICZNYM Poznajemy składniki żywności p -wymienia składniki żywności oraz przykłady ich występowaniaBadanie właściwości skrobi, wykrywanie skrobi w produktach spożywczych 26 Podsumowanie wiadomości o substancjach o znaczeniu biologicznym. 1 Razem 35h + 1h do dyspozycji nauczyciela Podaje wzór sumaryczny sacharozy, bada i opisuje właściwości fizyczne sacharozy, zapisuje równanie reakcji sacharozy z wodą za pomocą wzorów .Scenariusz lekcji w technikum z działu Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów ( 1 godz.). Podsumowanie wiadomości o pochodnych węglowodorów. CELE OPERACYJNE LEKCJI: Cele operacyjne: Uczeń wie: - co to. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI O WĘGLU I WĘGLOWODORACH AUTOR SCENARIUSZA: mgr Ewa ..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz