Podsumowanie pracy przedszkola 2018

29 września 2019 15:12


Karta aktywności pracy nauczyciela w I semestrze 2018/2019r. Przedstawienie sprawozdań pracy za pierwsze półrocze działalności wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu w poszczególnych oddziałach przedszkolnych. Informacje dyrektora o nadzorze pedagogicznym sprawowanym w I semestrze. 8.Wnioski do dalszej pracy 3.Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej za pierwsze półrocze roku szkolnego 2018/2019 (I- 2019 ) Opracowanie raportów o stanie grupy Określenie kierunków pracy na drugie półrocze Podsumowanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze 4. „Kodowanie to działanie" (IV- 2019)Dokumenty na rok szkolny 2018/2019. Koncepcja pracy przedszkola na lata 2018-2021; Program wychowania przedszkolnego PWN; STATUT PRZEDSZKOLA; Plan Pracy Przedszkola na rok szkolny 2018/2019; Kalendarz imprez ,uroczystości i akcji; Koła zainteresowań w roku szkolnym 2018/2019; Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnioskówPodsumowanie pracy przedszkola w roku 2016/2017 - 5 zadań dyrektora. Rewolucyjne zmiany w prawie 2017/2018 księgowość i podatki UWAGA: JPK - zmiany od 1 września 2017 r. oraz wskazówki jak radzić sobie z już obowiązującymi przepisami.Podsumowanie nadzoru. do planu nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola nr 334 na rok szkolny 2016/2017 Uwzględniono również plan pracy przedszkola na rok 2016/2017 oraz koncepcję pracy przedszkola, program wychowawczy.

Joanna Strzałkowska mianowany 01.09.2015 01.05.2018 4.

Anna .Podsumowanie pracy przedszkola za I półrocze. Jolanta Wasilewska dyrektor przedszkola nr 8 w Skierniewicach. Data publikacji: 10 stycznia 2017 r. Stażyści z roku szkolnego 2018/2019 bez zasiłku na zagospodarowanie i dodatku na start.Podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej w II półroczu roku szkolnego 2005/2006 w grupie II Misie.Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany miesięczne.PODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 W GRUPIE „SŁONECZKA" Grupa „SŁONECZKA" liczy 24 dzieci w tym 15 chłopców i 9 dziewczynek. Grupa złożona jest w całości z dzieci 6letnich.SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ za rok szkolny 2014/2015 GRUPA 3,4 LATKI. We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola. Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które .Grupa „Kotki" w roku szkolnym 2018/2019 liczy 29 dzieci: 12 dziewczynek i 17 chłopców. Prowadzona jest przez Izabelę Woźniak, Martę Akus. Praca dydaktyczno-wychowawcza w grupie będzie obejmowała realizację treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego "Hop do góry" wydawnictwa PWN.Nowe przepisy obowiązujące od początku roku szkolnego 2017/2018 wprowadziły tak wiele zmian, że tegoroczne podsumowanie półrocza może wymagać więcej pracy niż zwykle.

Co ważne, w ocenie efektów półrocznej pracy należy również uwzględnić stopień realizacji zadań.

Grupa liczy 26 dzieci, 14 dziewczynek i 12 chłopców. Adaptacja nowych dzieci w grupie przebiegła dobrze, choć dla wszystkich była to trudna sytuacja. W bieżącym roku szkolnym pracujemy na książkach wydawnictwa PWN „Trampolina".Sprawozdanie z pracy w grupie 3-4-latków za rok szk. 2011/2012 Przedszkole Gminne w Skawie 1. Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty Grupa 3-4-latków liczyła 21 osób (6 dziewczynek i 15 chłopców, a podKONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2015/2018 I PODSUMOWANIE ROKU 2015/2016 30.08.2016 21:15. Podsumowanie Koncepcji Pracy Przedszkola nr 23 Stokrotka w roku szkolnym 2015/16 Główne kierunki pracy placówki w roku szkolnym to : 1) „Jestem samodzielny w domu i przedszkolu" .Praca z tak małymi dziećmi wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie samodzielności, uspołecznianiem, a także oddziaływaniem na pozostałe funkcje rozwojowe, które pozwolą dzieciom bezproblemowo funkcjonować w najbliższym środowisku.b) Zarządzenie dyrektora w sprawie przyjęcia „Regulaminu oceny pracy nauczyciela Przedszkola nr 6 w Świeciu" - R ozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji.

przedszkole z oddziaŁami integracyjnymi im. jana pawŁa ii w supraŚlu.podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za okres 09.2010 - 12.2010 w grupie popoŁudni Podsumowanie półrocznej pracy przedszkolnej grupy popołudniowej Kalendarz stałych imprez i uroczystości zaplanowanych w ciągu całego roku szkolnegoa) diagnoza pracy przedszkola: diagnoza pracy przedszkola jako zadanie nauczyciela - wybór metod i narzędzi diagnozy, wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci - troska o psychospołeczne i fizyczne zdrowie dziecka, wspomaganie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, osiągnięcia rozwojowe sześciolatka.Kalendarz organizacji pracy przedszkola w roku szkolnym 2017/2018; Przedszkole Nr 4 w Bydgoszczy funkcjonuje cały rok szkolny, który rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku. W okresie szkolnych przerw przedświątecznych, ferii zimowych i wiosennych przedszkole funkcjonuje bez przerw.Podsumowanie nadzoru pedagogicznego sprawowanego w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019 w zakresie wychowania patriotycznego 0 278 Z pewnością 9 listopada 2018 r.

o godz.

11.11 w wielu przedszkolach w Polsce odśpiewano cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.Praca wychowawczo - dydaktyczna w grupie 4 latków obejmowała realizację treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego „Razem w przedszkolu" Wydawnictwa a także rocznym planie pracy wychowawczo - dydaktycznej .W bieżącym roku szkolnym pracujemy na kartach pracy „ Razem w przedszkolu".Roczny cykl 4 płyt CD z kompletną dokumentacją niezbędną do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania. Podsumowanie I półrocza 2018/2019 - sprawozdania, raporty, sprawy pracownicze. dokumentacja pracy .podsumowanie pracy przedszkola w i semestrze roku szkolnego 2017/2018 zebranie z rodzicami 12.02.2018r. przedszkole z oddziaŁami integracyjnymi im. jana pawŁa ii w supraŚlu.Podsumowanie pracy po pierwszym półroczu jest równie ważne, jak to na zakończenie roku. przeprowadzić analizę dokumentacji nadzoru oraz zebrać informacje od osób odpowiedzialnych za różne aspekty pracy przedszkola. Rewolucyjne zmiany w prawie 2017/2018 księgowość i podatki .MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PRZEDSZKOLA NR 208 13.06.2018 r. Nr 11/147/2018 Przedszkole Specjalne Nr 208, ul. Dzielna 1a, Warszawa; str.1 Podsumowanie pracy dydaktyczno -wychowawczej i nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018 Każdy rok mija nam corazGrupa dzieci 5 letnich pracuje na pakiecie książek" Nasze przedszkole „ w oparciu o program „Nasze przedszkole" Jest to roczne przygotowanie dzieci 5 letnich do nauki w szkole. Pakiet składa się z 5 książek -kart pracy i książki „Prace plastyczne."Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.To ciężka praca, wytrwałość, pokora i NAUKA. W dniu 11 stycznia 2018 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste spotkanie celem podsumowania pracy dydaktyczno - wychowawczej w I półroczu, w którym wzięli udział: Wójt Gminy Stara Biała p. Sławomir Wawrzyński, Prezes Banku Spółdzielczego w Starej Białej p..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz