• szkolnasciaga.pl

Podsumowanie oceny funkcjonowania ucznia na podstawie diagnoz cząstkowych

18 października 2019 15:34


PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA. na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna ucznia2 nadzwyczajna wierność szczegółów, Inne źródła PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Ogólna sprawność fizyczna (motoryka duża) Sprawność rąk dziecka (motoryka mała) Zmysły (wzrok, słuch, czucie, węch, równowaga) i .PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych; Obszar funkcjonowania: Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze: Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze: Mocne strony: Słabe strony: Ogólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża) Sprawność rąk ucznia (motoryka mała)PROPOZYCJA ARKUSZA WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA. PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA. na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna ucznia29.09.2016 Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.

Założenie IPET.

Wg tabeli na str. poprzedniej DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza funkcjonowania Analiza orzeczenia, opinii Aktualnie rozwój intelektualny dziecka znajduje się na poziomie przeciętnym i przebiega harmonijnie (na poziomie górnej granicy .funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu szkolnym, przedszkolnym PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA cd. Załącznik nr 6 na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar fu nkcjonowania Opis funkcjonowania ucznia w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy ucznia w danym obszarze Mocne stronypodsumowanie oceny funkcjonowania ucznia na podstawie diagnoz cząstkowych w różnych obszarach funkcjonowania Mocne strony ucznia (przyczyny niepowodzeń edukacyjnych,PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA (na podstawie diagnoz cząstkowych) Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża) Sprawność rąk ucznia (motoryka mała) ZmysłyARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym ŚwiętowieData podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia XX DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza funkcjonowania Analiza orzeczenia, opinii Chłopiec z zespołem Aspergera.

Rozwój intelektualny na poziomie normy wiekowej powyżej przeciętnej.

Prawidłowa motywacja zadaniowa, gotowość do podejmowania wysiłku .PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA. na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna dziecka. Komunikowanie się z innymi. Sfera poznawczaPODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych w różnych obszarach funkcjonowania Mocne strony ucznia (predyspozycje, uzdolnienia, dobrze opanowane umiejętności) Obszary wymagające wsparcia (przyczyny niepowodzeń edukacyjnych, trudności w funkcjonowaniu, bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i .ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko ucznia Data urodzenia Dane szkoły klasa/grupa Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza funkcjonowania Analiza orzeczenia, opinii Informacje od rodziców uczniaPODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA: na podstawie diagnoz cząstkowych: Obszar funkcjonowania. Mocne strony dziecka. Zainteresowania. zdolnienia. Trudności, bariery. i ograniczenia oraz inne czynniki. utrudniające osiąganie sukcesów edukacyjnych oraz mające wpływ na funkcjonowanie .posiadanego przez ucznia Drugi krok Przeprowadzenie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania.

10.Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także - za zgodą rodziców ucznia - z innymi podmiotami, zgodnie z .ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Obszar funkcjonowania PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Mocne. Bardziej szczegółowo. Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w LubaniuPodsumowanie oceny funkcjonowania ucznia na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża) Sprawność rąk ucznia (motoryka mała) ZmysłyTa strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej polityce prywatności.• drugą stronę dotyczącą wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia - na podstawie informacji zawartych w treści orzeczenia i obserwacji własnych oraz nauczycieli uczących.

• trzecią stronę zakresu, w której uczeń wymaga pomocy psychologiczno-indywidualne potrzeby rozwojowe i.

Podsumowanie oceny funkcjonowania ucznia na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowaniaOcena rozwoju społecznego ucznia na podstawie bezpośredniej obserwacji. Oceny cząstkowe notowane po zajęciach w ciągu dnia; Dokumentacja , na podstawie której redaguje się ocenę opisową:. Teczki prac plastycznych i technicznych. Zeszyty uczniowskie do pracy indywidualnej w czasie .PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym Mocne strony Słabe strony obszarze Ogólna sprawność fizyczna (motoryka duża) Dziewczynka sprawna fizycznie Czasami niechętnie podejmuje aktywnośćPODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA. na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża) Sprawność rąk ucznia (motoryka mała) ZmysłyPODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA. na podstawie diagnoz cząstkowych w różnych obszarach funkcjonowania Mocne strony ucznia (predyspozycje, uzdolnienia, dobrze opanowane umiejętności) Słabe strony ucznia (przyczyny niepowodzeń edukacyjnych, trudności w funkcjonowaniu, bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i .PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych w różnych obszarach funkcjonowania Mocne strony ucznia (predyspozycje, uzdolnienia, dobrze opanowane umiejętności) Słabe strony ucznia (przyczyny niepowodzeń edukacyjnych, trudności w funkcjonowaniu, bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i .ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Obszar funkcjonowania PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Mocne. Bardziej szczegółowo .o którym mowa w punkcie 2 opracowuje wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, w tym .Diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytami w rozwoju do 12 roku życia, w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP-R. 8 MARZEC 2019r.Podsumowanie oceny funkcjonowania ucznia na podstawie diagnoz cząstkowych Ogólna sprawność fizyczna (motoryka duża) Mocne strony dziecka: hłopiec samodzielnie się przemieszcza, biega i skacze. Słabe strony dziecka: Występują kłopoty z utrzymaniem równowagi czy koordynacją ruchową, np. ze skakaniem na dwóch nogach jednocześnie ..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz