Podsumowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły podstawowej

22 października 2019 16:37


Pobierz: podsumowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły podstawowej.pdf
Szkoła Podstawowa im.św.Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej Jesteś tutaj: Strona główna » Dokumenty » Ogólne wnioski wynikające z realizacji planu nadzoru Misja szkoły "Nasza szkoła fundamentem Twojej przyszłości, bowiem ad maiora natus sum".Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018. Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z nadzoru pedagogicznego. za rok szkolny 2017/2018. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. z 2018 r. 996).SPRAWOZDANIE DYREKTORA SZKOŁY Z REALIZACJI NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2013/2014 przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 26 sierpnia 2014 roku Podstawa prawna : art. 40 ust. 7 UoSO z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.1 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZYGACH NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Plan nadzoru pedagogicznego przyjęty do realizacji dnia 12.09.2019 r.Do 31 sierpnia dyrektor szkoły i przedszkola musi przedstawić na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. W tym roku szkolnym należy zwrócić uwagę na podsumowanie monitorowania pracy szkoły. Jeśli jeszcze nie udało się podsumować nadzoru, przedstawiamy przykładowy wzór sprawozdania.SPRAWOZDANIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.

MIKOŁAJA KOPERNIKA W SŁOBITACH.

Z REALIZACJI NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. W roku szkolnym 2013/2014 nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły był sprawowany w oparciu o: - Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (dz. z 2004 r. nr 256. 2572, z późn. zm.);Przebieg nadzoru W roku szkolnym 2018/2019 dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzygach sprawował nadzór pedagogiczny zgodnie z opracowanym przez siebie planem nadzoru pedagogicznego. Plan ten został przedstawiony na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 14.09.2018 r., radę rodziców zapoznano - 14.09.2018r.Dyrektor szkoły opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego. Plan nadzoru pedagogicznego jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole lub placówce w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa.Zadanie Wyniki i wnioski Wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu ich zadań statutowych poprzez przedstawianie wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego Dyrektor w ramach sprawozdania z nadzoru pedagogicznego przedstawił wnioski z pełnionego nadzoru, podając informację do protokołu rady.Dyrektor szkoły nie ma obowiązku pisania sprawozdań z pełnionego nadzoru pedagogicznego. Natomiast obowiązkiem Dyrektora szkoły jest: przedstawić Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,Sprawozdanie z nadzoru sprawowanego prze Dyrektora Szkoły w roku 2013/14.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015.

Plan nadzoru pedagogicznego Małopolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015. Wnioski wynikające z prowadzonego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014,Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa. Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w I okresie roku szkolnego 2016/2017 .Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 oraz informacja o pracy szkoły Last modified by: SP PIGŻASprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego - I semestr roku szkolnego 2014/2015. 40.7. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej ni. podstawowych wiadomo ści na temat stosowania IZ na lekcjach oraz wymiana do świadcze ń.Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej im prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Informacje ogólne o szkole (stan na 30 czerwca 2013 r.):. podsumować zajęcia, rozegrano konkurs pod hasłem „Energię czerpiemy z naturyPodsumowanie nadzoru pedagogicznego sprawowanego w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019 w zakresie wychowania patriotycznego 0 293 Z pewnością 9 listopada 2018 r.

o godz.

11.11 w wielu przedszkolach w Polsce odśpiewano cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.Witryna Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły za I półrocze roku szkolnego 2016/2017. Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2014/2015.Prezentowane sprawozdanie jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym oraz z ustawy o systemie oświaty. Prezentuje wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w bieżącym roku szkolnym (cz. I) oraz podaje informacje o działalności szkoły (cz. II).Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno Programowego w Środzie Śląskiej Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły podsumowanie, planowanie, nowości. Przygotowała: Maria Węglowska - Wojt Należy ją rozumied jakoPLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZAWIERA TEMATYKĘ ZADAŃ. dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,. nadzoru 3. Podsumowanie pracy za II półrocze - wyniki .Nadzór dyrektora szkoły. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole z Oddziałami Przedszkolnymi i Sportowymi został przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 14 września 2017 roku i obowiązuje w roku szkolnym 2017/2018.dyrektora Zespołu Szkół im.

Jana Pawła II w Dębem wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności.

31 pkt 1 i art.33 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.u. z 2004r.Plan nadzoru dyrektora Szkoły Podstawowej. Prezentacja planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2017/2018 2. Analiza wyników sprawdzianu w klasie szóstej. Wychowawca klasy koordynatorem pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Luty Podsumowanie półrocznej pracy szkołysprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego 2017/2018. wspomaganie rozwoju i wczesnĄ edukacjĘ dzieci od trzeciego roku Życia do rozpoczĘcia nauki w klasie pierwszej szkoŁy podstawowej. przedszkole jest instytucjĄ wychowawczo - dydaktyczno -opiekuŃczĄ. .Podsumowanie nadzoru pedagogicznego i innych zadań realizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jelenia Góra - 25 sierpnia 2015 r. Wałbrzych - 26 sierpnia 2015 r. Legnica - 27 sierpnia 2015 r. Wrocław - 28 sierpnia 2015 r. 1SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCANCE- ZA ROK SZKOLNY 2015/16 Wyniki ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego: A. Ewaluacja zewnętrzna- grudzień 2015- wyniki w Raporcie B. Ewaluacja wewnętrzna- kwiecień, maj 2016- wyniki w Raporcie C. Efekty pracy dydaktycznej: ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW .1 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUSZKOWICACH ZA ROK SZKOLNY 2013/14 Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014 zostały wykonane następujące działania w zakresie: 1. Ewaluacji: Analiza organizacji procesów edukacyjnych w szkole, sprzyjających uczeniu się.Szkoła Podstawowa im.św.Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej Jesteś tutaj: Strona główna » Dokumenty » Analiza i podsumowanie pracy edukacyjnej Misja szkoły "Nasza szkoła fundamentem Twojej przyszłości, bowiem ad maiora natus sum".Program Wychowawczy i Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Boguszynie Plan opracowany został w oparciu o: a) Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018. b) Plan nadzoru pedagogicznego Kuratora oświaty na rok szkolny 2017/2018. c) Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej w Boguszynie.Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna: Art.35 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.).


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz