Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych

29 października 2019 22:10


Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (lipiec 2019) 05.08.2019. Od 2014 roku, gdy przetransferowana do ZUS została część dłużna OFE, wyniki funduszy emerytalnych zależą głównie od spółek notowanych na warszawskiej giełdzie - zwłaszcza tych o wyższej .Aktywa funduszy emerytalnych. Wartość środków zgromadzonych w OFE wzrosła o 5,6 mld zł do 161,8 mld zł na koniec czerwca. To pokłosie dobrych wyników funduszy w czerwcu. Ujemny wpływ na bilans zmiany aktywów miały natomiast przepływy pomiędzy ZUS a OFE.Indeks MSCI AC World stracił -7,2%. To głównie efekt pogorszenia koniunktury na rynkach rozwiniętych, w tym przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Znacznie lepiej było na krajowym rynku, choć i tak główne indeksy zakończyły miesiąc z niewielką stratą. Wyniki funduszy emerytalnych Indeks WIG, po bardzo dobrym listopadzie .Mimo dobrego miesiąca, średni 12-miesięczny wynik spadł do -0,8% (efekt bazy), ale 3-letni wzrósł do +22,3%. Ranking OFE W kwietniowym rankingu funduszy emerytalnych zaszło niewiele zmian. Na prowadzeniu z najwyższą notą 5a w horyzoncie 12-miesięcznym utrzymały się Nationale-Nederlanden OFE oraz Aegon OFE. Przy tym, pierwszy z .Podsumowanie miesiąca - maj 2019. Podsumowanie miesiąca - maj 2019. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne).

Towarzystwo liczy na spory udział w rynku PPK, w określonym segmencie.Marzec 2019 r.

- podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (wg portalu Analizy.pl) Strona główna » Marzec 2019 r. - podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (wg portalu Analizy.pl) Za nami udany I kwartał 2019 roku. Wszystkie OFE zakończyły go z dodatnim .Październik był nieco lepszym miesiącem od poprzedniego dla warszawskiej giełdy, głównie za sprawą solidnych danych płynących z polskiej gospodarki. Na warszawskim parkiecie nadal panuje „kapryśna" hossa - rosły notowania blue chipów, a traciły małe i średnie spółki. Indeks .zbiorowego lokowania środków: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych). W zakres analiz rynku funduszy wchodz ą między innymi rankingi funduszy, ocena efektywno ści działa ń zarz ądzaj ących oraz analiza ich wpływu na polski rynek finansowy.Aktywa funduszy emerytalnych. Odbicie na warszawskiej giełdzie, a co za tym idzie dodatnie wyniki funduszy emerytalnych, przyczyniły się do wzrostu wartości aktywów zgromadzonych w OFE. Na koniec września wyniosła ona 154,3 mld zł, czyli o +1,1% więcej niż miesiąc wcześniej. Ujemny wpływ na dynamikę aktywów miał tzw. „suwak".Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych 08.05.2018 10:13 Giełda Po trudnych dwóch miesiącach kwiecień przyniósł lekką poprawę nastrojów na globalnych rynkach kapitałowych.letnim).

Obecnie najni ższe noty otrzymuje Aegon OFE, i to nieprzerwanie od 8 miesi ęcy.

Aktywa funduszy emerytalnych Słabsza koniunktura na krajowym rynku akcji nie mogła nie wywrze ć negatywnego wpływu na warto ść zarz ądzanych środków. Zmniejszyła si ę ona o -0,6 mld zł (-0,3%), do 181,1 mld zł.Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (sierpień 2017) - W sierpniu OFE zyskały średnio +2,3% - Przeciętne wyniki od początku roku wynoszą +18,2% - Wartość aktywów OFE w sierpniu wzrosła o +4 mld złPODSUMOWANIE MIESIĄCA - KWIECIEŃ 2019. które miały miejsce w kwietniu na rynku funduszy. LEGISLACJA ORAZ STANOWISKA ORGANU NADZORU. Pocztylion-Arka PTE zarejestrowało w Rejestrze Funduszy Emerytalnych 8 funduszy z serii PPK Pocztylion DFE (2025-2060). .Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (październik 2017) 07.11.2017 12:40 Emerytury Październik był nieco lepszym miesiącem od poprzedniego dla warszawskiej giełdy, głównie za sprawą solidnych danych płynących z polskiej gospodarki.Wiadomością miesiąca była w lipcu niewątpliwie zapowiedź zmian w systemie emerytalnym. Jednak poza tym na rynku funduszy ponownie mieliśmy do czynienia ze zmianami personalnymi, zmianami prawnymi oraz innymi istotnymi wydarzeniami.Grzegorz Pułkotycki, Starfunds o wpływie ostatnich miesięcy na obecną kondycję rynków finansowych: 01:03 - co istotnego wydarzyło się w okresie letnim, 03:38 - koniunktura na rynkach .W najnowszym odcinku BILANSu, Grzegorz Pułkotycki, Starfunds analizuje wydarzenia na rynkach finansowych w listopadzie 2017: 00:41 - globalna gospodarka ze s.Podsumowanie zmian na rynku funduszy inwestycyjnych jakie miały miejsce w kwietniu.

LEGISLACJA.

06.04. opublikowana została Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest wdrażenie do polskiego porządku wymogów wynikających z dyrektywy MiFID II.Podsumowanie miesiąca na rynku UFK (grudzień 2009) 2009 rok był dobrym rokiem dla inwestorów lokujących na rynku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, szczególnie dla tych, którzy nie stronili od ryzyka. W minionym roku najsilniej wzrosła m. giełda rosyjska (+128,6%), chińska .Po kilku bardzo dobrych miesiącach na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, lipiec przyniósł zdecydowane odwrócenie tendencji. Co prawda początek miesiąca przywitał inwestorów .W najnowszym odcinku Grzegorz Pułkotycki, Starfunds podsumowuje kwiecień: 01:05 - pierwszy kwartał 2018 w amerykańskich spółkach, 03:30 - sytuacja na polskim rynku akcji, 05:42 - sprawa GetBack.O najciekawszych wydarzeniach października na globalnych rynkach akcji, które mogą mieć istotne znaczenie z perspektywy inwestycji w fundusze oraz o tym, dlaczego warto obserwować działania .Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Wprost" na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu jest zabronione.Grzegorz Pułkotycki, Dyrektor Inwestycyjny Starfunds w podsumowaniu października oraz o perspektywie dla rynków finansowych.Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Wprost" na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyraźnie zastrzega, że dalsze .Po 2 miesiącach ostrych spadków, wrzesień dał nieco odetchnąć inwestorom. Chociaż indeksy warszawskiej giełdy odnotowały spadki, to były one niższe niż w miesiącach wakacyjnych. Przed .Najnowsze wpisy. 6 kluczowych czynników SEO dla strony www funduszu; Co zrobi Izba? Odpowiedź UKNF na propozycję IZFiA ws realizacji zleceń zamiany/konwersjiNowe produkty w grudniu Liczba funduszy dostępnych dla szerokiego kręgu odbiorców powiększyła się w grudniu o trzy nowe subfundusze. W dalszym ciągu powstają kolejne fundusze zamknięte o charakterze niepublicznym, ale dynamika jest nieco mniejsza ze względu na świąteczny charakter ubiegłego miesiąca.Maj 2018 w podsumowaniu Grzegorza Pułkotyckiego, Starfunds: pokaz siły amerykańskich indeksów akcji i wysoka dochodowość amerykańskich obligacji, ryzyka geopolityczne, perspektywy na .BILANS, czyli podsumowanie miesiąca na rynku funduszy inwestycyjnych: I. 2019. dodaj. Firmy i rynki. WPROST.pl Firmy i rynki Finanse i inwestycje inwestorzy.tv; BILANS, czyli podsumowanie miesiąca na rynku funduszy inwestycyjnych: I. 2019..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz