Podsumowanie indywidualnej terapii logopedycznej

8 października 2019 13:28


Podsumowanie terapii logopedycznej 2015/2016. Terapia logopedyczna w II półroczu przebiegała wg indywidualnych programów terapii. Na bieżąco były one modyfikowane i dostosowywane do możliwości dziecka, efektywności metod oraz czasu poświęcanego przez dziecko na ćwiczenia w domu.indywidualnych i rozwojowych właściwości dziecka, od czasu rozpoczęcia postępowania logopedycznego, regularności zajęć, doboru metod postępowania, współpracy rodziców dziecka z logopedą, współpracy dziecka z terapeutą. Metody ogólne stosowane w terapii logopedycznej: Logopedyczne - stosowane tylko w postępowaniu logopedycznymartykulacyjnej w obrębie głosek dentalizowanych. Terapię logopedyczną tego typu prowadzę głównie z uczniami klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej. Z mojego doświadczenia logopedycznego wiem, że jej pozytywne efekty mają szybkie odzwierciedlenie nie tylko w mowie, ale również w piśmie dzieci.Opracowałam indywidualne plany terapii logopedycznych i rewalidacji wad wymowy. Do terapii logopedycznej zakwalifikowanych zostało 56 uczniów, z czego 27 z nich to uczniowie kontynuujący terapię ( zapoczątkowaną w poprzednim roku szkolnym). Zdeklarowanych uczestników zajęć było 54.W czasie I semestru roku szkolnego 2013/2014 zajęcia logopedyczne w przedszkolu odbywały się w środy i czwartki w wymiarze 4 godzin tygodniowo.

Od września 2013 do połowy października przeprowadzono przesiewowe badania logopedyczne, na podstawie.

Zasada wczesnego rozpoczynania terapii. Należy jak najszybciej rozpocząć terapię logopedyczną, gdyż wczesna interwencja skraca jej czas i zwiększa efektywność. Zasada indywidualizacji. Program terapii powinien być opracowany dla konkretnego dziecka i pod katem jego problemu. 3.Diagnozowanie logopedyczne oraz - odpowiednio do jego wyników - organizowanie pomocy. logopedycznej. Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma (podać dokładne dane)Terapia logopedyczna wymaga sformułowania zasad postępowania, jakimi powinien kierować się logopeda, aby zrealizować zamierzone cele. Zasady terapii logopedycznej: 1. Zasada wczesnego rozpoczynania terapii. Należy jak najszybciej rozpocząć terapię logopedyczną, gdyż wczesna interwencja skraca jej czas i zwiększa efektywność.

2.Kompetencje komunikacyjne negatywnie wpływają na relacje z rówieśnikami.

Od wczesnego okresu dziecięcego jest pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej, bierze udział w zajęciach wspomagających rozwój dziecka, m.in. integracja sensoryczna, terapia pedagogiczno-logopedyczna oraz zajęcia ruchowe. Mocne strony:Terapia logopedyczna wymaga sformułowania zasad postępowania, jakimi powinien kierować się logopeda, aby zrealizować zamierzone cele. Zasady terapii logopedycznej: 1. Zasada wczesnego rozpoczynania terapii. Należy jak najszybciej rozpocząć terapię logopedyczną, gdyż wczesna interwencja skraca jej czas i zwiększa efektywność. 2 .Plan indywidualnej pracy rewalidacyjnej opracowano na okres nauki w gimnazjum w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.Podstawowe elementy terapii logopedycznej Terapia logopedyczna może czasem przypominać zabawę z dzieckiem (szczególnie w przypadku stymulowania rozwoju mowy przy jego opóźnieniu), zabawą samą w sobie jednak nie jest. W zależności od rodzaju zaburzeń mowy, terapia logopedyczna jest mniej lub bardziej czasochłonną pracą: logopedy,Pakiet programów do diagnozy i terapii logopedycznej autorstwa firmy Young Digital Planet - znanej z doskonałych programów edukacyjnych takich jak EuroPlus+ i eduROM. W skład pakietu wchodzą różnego rodzaju programy i gry (m.in.

Logo-gry, Sfonem, Echokorektor, Mówiace obrazki), a także .Terapię rozpoczynamy od dwiczeo.

Metody stosowane w terapii logopedycznej W terapii logopedycznej rzadko stosuje się tylko jeden rodzaj metod. Wynika to z konieczności realizowania zasady kompleksowych oddziaływao.Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma 4. Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 5.W przypadku postawionej identycznej diagnozy, terapia logopedyczna przebiega jednak odmiennie. Często podejmowane porównania rodziców kolejnego dziecka w rodzinie w stosunku do jego starszego rodzeństwa są bezpodstawne, co wynika właśnie z różnic indywidualnych każdego osobnika.Po wnikliwej analizie wyników badań, utworzyłam indywidualne programy logopedyczne. Każdy uczeń, który został zakwalifikowany do udziału w zajęciach, otrzymał zestaw ćwiczeń artykulacyjnych do samodzielnej terapii w domu. Rodzice tych uczniów również otrzymali zestawy ćwiczeń logopedycznych.Natomiast w Szkole Podstawowej w Lipie troje uczniów nauczyo si poprawnie wymawia zaburzone goski w wyrazach, zdaniach i mowie kontrolowanej, natomiast jeden ucze wymaga dalszej systematycznej terapii logopedycznej, która moe by kontynuowana w poradni psychologiczno-pedagogicznej.Terapeuci i rodzice powinni być otwarci na nowe metody terapii, w miarę jak stają się one dostępne.

Należy pamiętać, że to, co jest korzystne dla jednego dziecka, może nie być wskazane dla drugiego.

Decyzje odnośnie rodzaju terapii należy podejmować indywidualnie. PRZYKŁADY ZABAW Z DZIEĆMI AUTYSTYCZNYMI W TERAPII PEDAGOGICZNEJ:Terapia pedagogiczna trwa 9 miesięcy (X 2012r. - VI 2013r.) Od października do grudnia 2012 roku zrealizowanych zostanie 12 godzin zajęć terapii pedagogicznej, zaś od stycznia do czerwca 2013 roku - 18 godzin. Łącznie: 30 godzin. Zajęcia terapii pedagogicznej trwają 45 minut i odbywają się w gabinecie pedagoga szkolnego ( sala nr 6).Indywidualna karta diagnozy terapii pedagogicznej. Analiza wytworów ucznia (zeszyty, prace plastyczno-techniczne). Dzieci objęte programem terapii" pedagogicznej wykazują: zaburzenia funkcji wzrokowych, zaburzenia funkcji słuchowych, opóźnienia i zakłócenia rozwoju ruchowego, w tym zakłócenia procesu lateralizacji,Terapia logopedyczna u dziecka z autyzmem Osoby z zaburzeniami autystycznymi jak żadne inne potrzebują ustrukturyzowanego planu działania na każdy kolejny dzień, miesiąc a wręcz na całe życie. Potrzebują jasno określonych reguł, które wprowadzą ład i poczucie bezpieczeństwa w ich życie.Jak podsumować terapię logopedyczną z dzieckiem? Czytaj dalej "Dyplom na zakończenie zajęć logopedycznych. Czy to dobry pomysł?" Dodaj komentarz. Najczęściej czytane. Zajęcia logopedyczne dla dzieci Bielsko-Biała ZAPISY. Zeszyt bez nudy! Pierwsza strona zeszytu logopedycznegoZaproponowane w programie ćwiczenia i zabawy logopedyczne znajdą zastosowanie na różnych zajęciach, zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej. Przedstawione proste ćwiczenia logopedyczne, mogą i powinny być wykorzystane przez rodziców (opiekunów). Do prawidłowego przebiegu terapii logopedycznej niezbędna jest systematyczna,Analiza indywidualnych teczek pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ocena efektywności terapii logopedycznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. W zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zakończono pracę wyrównawczą w grupach starszych na podstawie indywidualnych programów. zapisy pracy z dziećmi - w dziennikach zajęć.Podsumowanie efektów terapii logopedycznej i opracowanie wniosków oraz kierunku dalszego przebiegu terapii Przygotowanie dyplomów dla dzieci 6-letnich, za uzyskane efekty w terapii logopedycznej, w czasie edukacji przedszkolnej.Serwis logopedia.net.pl powstał z myślą o szerzeniu wiedzy w zakresie problematyki logopedycznej - rozwoju i zaburzeń mowy, a także dziedzin pokrewnych. Na stronach serwisu znajdują się informacje - teoretyczne i praktyczne - przydatne dla rodziców, logopedów, nauczycieli, studentów.Przed rozpoczęciem terapii logopedycznej dziecka z autyzmem, musimy przyjąć specyficzną postawę, bowiem u dzieci z tym zespołem terapia ma charakter dwutorowy. Logopeda musi traktować mowę oraz komunikację, jako dwa odrębne tory, ponieważ najczęściej nauka komunikacji nie wiąże się bezpośrednio z nauką mowy. Dziecko nieTerapia Klaudii, trwająca od stycznia 2009, aktualnie zbliża się ku końcowi z pełnym sukcesem. Pracę logopedyczną z elementami bajko terapii podjęto na podstawie indywidualnego programu terapii w roku szkolnym 2009/2010 i kontynuowano w zespołowym programie z innymi dziećmi w roku szkolnym 2010/2011..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz