Podsumowanie ankiety dla rodziców

7 stycznia 2020 13:19


Sprawozdanie z analizy ankiety przeprowadzonej wśród rodziców we wrześniu 2012 roku. Opracowała: mgr Ilona Dwojakowska Cele ankiety : -Poznanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola-Zwiększenie udziału rodziców w planowaniu pracy i działalności przedszkola -wytyczenie kierunku zmian dla polepszenia przedszkola.Podsumowanie wyników ankiety dla rodziców „Promocja zdrowia" W .Ankietę rozdano 16 stycznia 2019 r. dla 49 rodziców uczniów naszej szkoły (klasy I-VIII). Wypełnionych ankiet przez rodziców wróciło 35, co daje nam wynik 71,4 %. Ankieta była całkowicie anonimowa i miała za zadanie poznać opinie i oczekiwania rodziców dotyczące różnych sfer działalności szkoły.Sprawozdanie z analizy ankiety przeprowadzonej wśród rodziców we wrześniu 2012 roku. Opracowała: mgr Ilona Dwojakowska Cele ankiety : -Poznanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola-Zwiększenie udziału rodziców w planowaniu pracy i działalności przedszkola -wytyczenie kierunku zmian dla polepszenia przedszkola.Podsumowanie ankiety dla rodziców Chcąc włączyć się w toczcąą się dzisiaj dyskusj zapoznamy Paę ństwa z wynikami ankiety dla rodziców opracowanej przez zespó pedagogów naszej ł placówki. Naszym celem było zebranie informacji o szkole i pozalekcyjnych zajciach ę wychowawczych prowadzonych w sanatorium przez pedagogów. AnalizaPodsumowanie wyników ankiety dla rodziców „Promocja zdrowia" W ankiecie wzięło udział 75 rodziców z Przedszkola Samorządowego nr 3 „Jarzębinka" w Rzepinie.

Celem ankiety było zdiagnozowanie środowiska rodziców w sprawach dotyczących promocji zdrowia oraz.

Ankieta dla rodziców składa się z 20 pytań, na które można odpowiedzieć poprzez dokonanie wyboru spośród podanych odpowiedzi oraz 1 pytania otwartego.Opracowanie ankiety Jak wykonać? Przykładowe opracowanie. Aby zademonstrować w jaki sposób wykonywana jest przez nas analiza ankiety, stworzyliśmy krótki, przykładowy kwestionariusz pytań. Problemem badawczym owego hipotetycznego sondażu, było sprawdzenie czy przyswajanie wiedzy z zakresu statystyki zależne jest od profilu klasy ucznia.Podsumowanie ankiety dla rodziców prezentującej opinie rodziców na temat realizowanego w roku szkolnym 2014/2015 projektu Poznajemy świat wokół nas - przygoda przedszkolaka pod "gołym niebem" Badanie ankietowe przeprowadzono w okresie od 16 czerwca do 16 lipca 2015 roku.Ankieta dla rodziców Drodzy Rodzice ! Niniejsza ankieta ma pomóc mi w pracy wychowawczej z Waszymi dziećmi, jak również ułatwić kontakty na linii rodzic- wychowawca - uczeń. Proszę o szczere odpowiedzi.Analiza ankiety to wieloetapowy proces, którego zwieńczeniem jest syntetyczny raport.

Raport z wynikami ankiety jest formalnym dokumentem, którego zadaniem jest przedstawienie w sposób pełny.

W raporcie prezentujemy wszystkie wyniki, które udało się zebrać.Podsumowanie ankiety dla rodziców na temat: ,,Oczekiwania wobec Przedszkola". Podsumowując ankietę - rodzice są zadowoleni z pracy przedszkola, spełniamy oczekiwania rodziców, wychodzimy naprzeciw pomysłom dzieci i rodziców, indywidualnie podchodzimy do dzieci, rozwijamy ich .Rodzice -rola codziennej aktywności fizycznej i racjonalnego żywienia dzieci -zainteresowania i zdolności naszych dzieci -problem uzależnień -postępowanie z dorastającym nastolatkiem Wyniki ankiety dla rodziców Szkoła Podstawowa klasy I - III Jakie działania podejmowane w szkole pomagają Państwa dziecku w prowadzeniu na co dzień .ANALIZA ANKIETY DLA RODZICÓW - OPINIA O SZKOLE JEJ KLIENTÓW Celem ankiety było poznanie opinii rodziców na temat naszej placówki. Otrzymali ją do wypełnienia wszyscy rodzice, wróciło wypełnionych 100. Pytanie1. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze szkoły, do której uczęszcza Pana(i) dziecko? odpowied ź tak niePodsumowanie ankiety ewaluacyjnej. 01.03. W dniu 19 stycznia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Ciemnem odbyło się spotkanie otwarte na temat zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu Nowy Janków.1 PODSUMOWANIE ANKIETY .1 PODSUMOWANIE ANKIETY EWALUACYJNEJ Ankieta ewaluacyjna (ZAŁĄCZNIK NR 1) skierowana została do rodziców lub opiekunów prawnych wszystkich niepełnosprawnych dzieci, będących głównymi beneficjentami projektu Możemy jeszcze więcej.

Każda z rodzin, biorących udział w projekcie, została poproszona o wypełnienie ankiety jeden.

Badania polegały na przeprowadzeniu ankiety wśród rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Wykorzystane w procesie badawczym ankiety zawierały pytania: zamknięte i otwarte.Podsumowanie ankiety dla rodziców W naszej szkole była przeprowadzona ankieta badająca elektroniczną komunikację między szkołą ZSJP2 w Sokołowie Małopolskim a rodzicami. Poniżej przedstawiamy wyniki tej ankiety.Załącznik nr 2 Podsumowanie ilościowe ankiety dla rodziców PROJEKT ERASMUS+ „Szkolenie i rozwój drogą do Europy" 1. Czy w ciągu ostatnich dwóch lat zwiększył się zasób słownictwa w zakresie językaPodsumowanie ankiety dla rodziców na temat:,,Oczekiwania wobec Przedszkola" W ankiecie wzieło udział 35 ankietowanych na 80 rozdanych ankiet. Jej celem było zebranie informacji na temat oczekiwań rodziców wobec Przedszkola w nowym roku szkolnym 2016/2017. Jeżeli chodzi o oczekiwania rodziców wobec Przedszkola:ankieta dla wychowanków ankieta dla rodziców/opiekunów ankieta dla wychowawców. PODSUMOWANIE BADAŃ EWALUACYJNYCH. Zebrane i poddane analizie informacje na temat sposobu planowania i organizacji pracy bursy oraz oceny oferty placówki, pozwoliły naswoich uwag.

Wykorzystało to dwoje rodziców, którzy oczekują wzbogacenia oferty zajęć pozalekcyjnych (nawet płatnych).

PODSUMOWANIE ANKIETY: 1. Rodzice wybrali dla swojego dziecka naszą szkołę głównie ze względu na bliskość miejsca zamieszkania oraz dobrą opinię o szkole w środowisku. 2.Służą temu ankiety, które zostały przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły. Zastosowane ankiety zostały przygotowane dla każdej z grup badanych osobno: 1. Ankieta dla rodziców składała się z 10 pytań, w tym 2 otwarte. Ankieta dla nauczycieli składała się z 11 pytań w tym również 2 otwarte. 3.PODSUMOWANIE ANKIETY DLA UCZNI. Na pytanie pierwsze, czy rodzice rozmawiali z Tobą na temat zagrożeń po 56 uczniów twierdzi, że rozmawiali na temat alkoholu i papierosów, 51osób nt. narkotyków/dopalaczy (Wykres 1) NiePodsumowanie ankiet Wyniki ankiety dla uczniów, rodziców, nauczycieli: Bullying - kwestionariusz doświadczeń cyberprzemocy - ankieta dla uczniów SP w Leśnicy Bullying - kwestionariusz doświadczeń cyberprzemocy - ankieta dla nauczyciela SP w LeśnicyPodsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej. z nauczycielkami, polecałyśmy artykuły zamieszczone na stronie internetowej przedszkola. Prosiłyśmy o wypełnienie ankiety - „Moje dziecko". Występowały z programem artystycznym dla Mikołaja, Rodziców oraz Babć i Dziadków. W .Podsumowanie ankiety dla rodziców; Oddolne inicjatywy edukacyjne w Szkole w… Prezentacja projektu "Oddolne… PROJEKT "WŁĄCZ MYŚLENIE" Wielkanocne dzieła maluchów z Królewa; Certyfikaty; Młodzi dla wolności "Kto ty jesteś?" Kl.0 "Polak mały" Jesteśmy patriotami. Gen wolności; Jestem obywatelem i świadomym wyborcą .PODSUMOWANIE Ankieta ewaluacyjna stworzona została na potrzeby projektu „Przystanek Nauka". Badaną grupę stanowili rodzice i opiekunowie uczniów, którzy są uczestnikami projektu. Ankieta została rozdana podczas spotkania informacyjnego dla rodziców i opiekunów na temat projektu w dniu 16 września 2009r.Raport z ewaluacji wewnętrznej Adaptacja dzieci 3-letnich do warunków przedszkolnych. Przedszkole nr 180 30-838 Kraków ul.Telimeny 7 Opracowała: Rok szk. 2010/2011 Dorota Kulwicka W bieżącym roku szkolnym w placówce realizowano program adaptacyjny ułatwiający dzieciom najmłodszym przekroczenie progu przedszkolnego oraz skrócenie okresu ich adaptacji.Jesteś tutaj: Start / DLA RODZICÓW / "Oczekiwania rodziców wobec szkoły" analiza ankiety dla klas IV - VI "Oczekiwania rodziców wobec szkoły" analiza ankiety dla klas IV - VI Poniżej przedstawiamy Państwu wyniki ankiety przeprowadzonej w naszej szkołe wśród rodzicówANKIETY DLA RODZIÓW ( ) W ankiecie wzięło udział 134 rodziców uczniów z badanych klas: I A i I C, II B, II C, II E oraz III A i III C. Odpowiadali oni na 4 pytania: nr 1-3 były wielokrotnego wyboru i pyt. 4 - jednokrotnego. W pytaniu 1 maksymalna liczba odpowiedzi była 9 (wybór od a do h) oraz brak wyboru której-.


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz