Plan wydarzeń „Nad Niemnem" Tom I 1. Powrót z kościoła Marty Korczyńskiej i Justyny Orzelskiej. Wizyta Różyca i Kirły w domu Korczyńskich. Losy rodu Korczyńskich. Rozmowa Benedykta i Emilii - wzajemne pretensje. Przybycie do dworu Korczyńskich przedstawicieli .Nad Niemnem - streszczenie, plan wydarzeń. Streszczenie. Tom I. Akcja powieści toczy się w latach 80. XIX wieku na Litwie, w okolicach Korczyna. W pierwszej scenie widzimy Martę i Justynę Orzelską powracające z kościoła do dworu w Korczynie. Po drodze mija je powóz Teofila Różyca i .Zobacz 4 odpowiedzi na zadanie: Napisz plan wydarzeń SZCZEGÓŁOWY do tekstu Nad Niemnem Legenda o Janie i Cecylii ( Eliza Orzeszkowa)Nad Niemnem - Plan wydarzeń. 1.Justyna Orzelska i Marta Korczyńska wracają z kościoła do Korczyna. Mija ich powóz z Kirłą …