Pochodzenie imienia Julian, cechy charakteru (charakterystyka), zdrobnienia i daty imienin. Mobilna baza imion (imiennik) używanych w Polsce (pochodzenie (etymologia), cechy charakteru osób o imieniu). Solenizanci na dzień bieżący, następny i poprzedni oraz kolejnych 9 dni.Julian: charakterystyka imienia. Julian to człowiek pełen godności. Z rezerwą odnosi się do innych. Bywa władczy. Jest ciekawy świata. Lubi zdobywać góry. Osiąga z łatwością wyznaczone cele. Nie znosi obłudy. Otacza się sprawdzonymi przyjaciółmi. Jest wierny ideałom, które wyznaje. Julian: zdrobnienie imienia. Julek, Julianek.Julian jako czynnik determinujący wybór imienia przy narodzinach. Rodzice ulegają przejściowej modzie czy trendowi i na przykład takie imię jak Julian mogło byś właśnie takim przykładem. Warto prze…