'Tren XIV' jest jednym z elementów całego cyklu 19 utworów napisanych przez Jana Kochanowskiego pod wpływem śmierci córki. Powszechnie uważane są za utwory ukazujące żal związany z odejściem Urszulki. Jednak nie jest to do końca prawda. Śmierć córeczki jest jedynie punktem wyjścia do napisania trenów.Jan Kochanowski „Treny" - „Tren XIV" - interpretacja i analiza trenu. Jan Kochanowski, jak przystało na człowieka renesansu, cechował się doskonałą znajomością kultury antycznej. W swoim cyklu dziewiętnastu „Trenów", który poświęcił zmarłej córce zawarł liczne aluzje .Tren XIV przynosi kolejny raz w cyklu odwołanie do mitologii greckiej.Poeta zastanawia się, gdzie są wrota do krainy podziemia, które przekroczył Orfeusz.Tak jak mityczny bohater, poszukujący ukochanej Eurydyki, Kochanowski c ...