Jan Kochanowski „Treny" - „Tren XIV" - interpretacja i analiza trenu. Jan Kochanowski, jak przystało na człowieka renesansu, cechował się doskonałą znajomością kultury antycznej. W swoim cyklu dziewiętnastu „Trenów", który poświęcił zmarłej córce zawarł liczne aluzje .Interpretacja Trenu XIV. W tym fragmencie trenu możemy odnaleźć ogromny żal, a nawet poczucie beznadziejności położenia poety. Nagle Kochanowski uświadamia sobie, że odzyskanie córki jest niemożliwe. Nikt i nic mu jej nie zwróci.Jan Kochanowski - „Treny" - „Tren XIII" - interpretacja i analiza trenu. W „Trenie XIII" podmiot liryczny opłakujący swoją maleńką córeczkę, ostatecznie zdaje sobie sprawę z tego, że nic nie jest już w stanie przywrócić jej życia. We wcześniejszych utworach tego cyklu .Jan Kochanowski - „Treny" - ...