Wyniki wyszukiwania dla: studium przypadku

Charakterystyka dziecka z autyzmem studium przypadku

Poradnia wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z autyzmem, a rodzice wystąpili o przyznanie nauczania indywidualnego z uwagi na stan zdrowia utrudniający uczęszczanie do szkoły z całą grupą klasową. Od połowy listopada 2012 roku Tomasz objęty był nauczaniem indywidualnym na teranie szkoły.Wczesne zdiagnozowanie autyzmu jest bardzo ważne zarówno dla ucznia, jego rodziców jak i dla nauczyciela. Zamyka bowiem okres niepewności i daje szansę na skoncentrowanie wysiłków w celu znalezienia dla dziecka jak najlepszych form pomocy. Poniżej przedstawiam studium przypadku dziecka z autyzmem.Opis i analiza przypadku chłopca z niepełnosprawnością sprzężoną, upośledzeniem w stopniu umiarkowanym, autyzmem dziecięcym i niepełnosprawnością ruchową. ćwiczenia stymulu…

Czytaj więcej

Charakterystyka osoby badanej studium przypadku

Studium przypadku - opis i analiza przypadku dziecka przejawiającego trudności w nauce. które ma problemy w nauce spowodowane zaburzeniami słuchu fonematycznego. 2.CHARAKTERYSTYKA BADANEGO DZIECKA. analiza opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej W wyniku badania psychologicznego .Studium przypadku Henryka. Charakterystyka osoby badanej - Henryka S. Henryk ma 53 lat i jest żonaty od 33 lat. Ma dorosłą córkę w wieku 33 lat. Mieszka z żoną w Kaliszu w bloku. Z wykształcenia jest technikiem mechanikiem ze specjalnością budowy maszyn. W zawodzie nigdy nie pracował.Studium przypadku - opis i analiza przypadku dziecka przejawiającego trudności w nauce 1.Charakterystyka badanego dziecka Dziecko wykazujące problemy w nauce to Kasia - uczennica 2 klasy Szkoły Podstawowej. Kasia urodziła się w…

Czytaj więcej