Wyniki wyszukiwania dla: podatek

Interpretacja indywidualna podatek vat

UZASADNIENIE. W dniu 09 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją inwestycji pn.Moc wiążąca interpretacji indywidualnych. Należy mieć na uwadze, że wydana interpretacja indywidualna nie ma mocy wiążącej ani wobec podatnika, ani wobec organu podatkowego. Nawet jeżeli wydana interpretacja w całości potwierdza stanowisko prawne podatnika, nie ma on obowiązku stosowania się do jej treści.Wiążąca informacja stawkowa (WIS) a indywidualna interpretacja podatkowa. Aktualizacja: 04.10.2019. Już od 1 listopada 2019 r. podatnicy będą mogli korzystać z nowej instytucji w podatku od towarów i usług, czyli wiążącej in…

Czytaj więcej

Scharakteryzuj podatek vat

Podatek VAT należny to podatek od sprzedaży, natomiast VAT naliczony to podatek od zakupu. Skutkiem tego ta sama wartość podatku wykazana na fakturze dla sprzedawcy będzie podatkiem należnym a dla nabywcy stanowić będzie kwotę podatku naliczonego. Podatek VAT a obowiązek złożenia deklaracji VAT. Podatek VAT zaliczany jest do .Podatek od towarów i usług jest podatkiem zaliczanym do podatków pośrednich, których ciężar ponoszą nie podmioty na które został on nałożony ale przez osoby trzecie w praktyce najczęściej są to finalni konsumenci którzy muszą nabyć dane dobro.Podatek od towarów i usług (VAT od ang. - Value Added Tax - podatek od wartości dodanej) - jest podatkiem pośrednim, obciążającym w ostatecznym rachunku konsumenta finalnego. Z założenia podatek VAT miał być neutralny dla przeds…

Czytaj więcej