Szanowni Państwo, Podaję charakterystykę każdej głoski. To ważny opis, który warto znać, gdyż codziennie używamy tych dźwięków. Od razu podpowiem, że proszę nie utożsamiać głosek z literami, bowiem głoska to dźwięk, najmniejsza, niepodzielna słuchowo cząsteczka wyrazu wymówionego, natomiast litera jest jej graficznym odpowiednikiem, na piśmie.Wszystkie głoski możemy podzielić na następujące grupy, biorąc pod uwagę różne kryteria głoski dźwięczne b, d, g, w, z, ź, ż, l, ł, r, m,.Logopedia - Charakterystyka i sposoby realizacji głosek /sz/,/ż/, /cz/, /dż/ Wnikliwa i rzetelna diagnoza to postawa do konstruowania programu terapii logopedycznej u dzieci. Celem pracy korekcyjnej prowadzonej przez logopedę z dzieckiem z wadą wymowy jest uzyskanie możliwie prawidłowej .Głoski ustne to głoski, ...