Kamil Kaźmierski - uczeń klasy III Technikum - kierunek geodezja. Uczeń wzorowy, o wysokiej kulturze osobistej, sumienny, zdyscyplinowany. W bieżącym roku szkolnym bierze udział w Ogólnopolskiej XXX Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Natalia Skrzypczak jest uczennicą klasy IV Technikum - kierunek architektura krajobrazu.Opinia o uczniu Jan - uczeń Zespołu Szkół Nr ., klasy z rozszerzonym programem nauczania: historii, języka polskiego i języka niemieckiego podczas trzech lat nauki dał się poznać jako uczeń, który zawsze wzorowo wypełniał obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły. Jan prezentował wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią, nigdy nie uległ szkodliwym wpływom i .REGULAMIN ODZNAKI WZOROWEGO UCZNIA § 1 CHARAKTERYSTYKA ODZNAKI 1. Odznaka Wzorowego Ucznia ma form ...