Wyniki wyszukiwania dla: automatyka

Charakterystyka skokowa automatyka

Pochodna odpowiedzi skokowej jest zatem oryginałem transmitancji operatorowej. Charakterystyka skokowa przedstawia przebieg sygnału wyjściowego układu w stanie nieustalonym. Wraz z charakterystyką impulsową oraz charakterystykami częstotliwościowymi stanowi podstawowy opis działania układu.CHARAKTERYSTYKI CZASOWE PODSTAWOWYCH CZŁONÓW LINIOWYCH UKŁADÓW AUTOMATYKI Przy analizie elementów układów automatyki spotyka si ę elementy o ró żnej naturze fizycznej (elementy elektryczne, mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne, itp.), ale są one opisane takimi samymi typami równa ń ró żniczkowych lub algebraicznych.W tym blogu zostały przedstawione zagadnienia, które po ich rozwiązaniu i zrozumieniu, pomogły mi w zaliczeniu wykładów z przedmiotu Podstawy Automatyki Zachęcam do zapoznania się z zadani…

Czytaj więcej

Charakterystyka dynamiczna automatyka

Charakterystyka statyczna - w automatyce, zależność między sygnałem wyjściowym a sygnałem wejściowym w stanie ustalonym. W odróżnieniu od wykresów charakterystyk dynamicznych (skokowej, impulsowej), wykres charakterystyki statycznej nie jest zależny od czasu.Natomiast charakterystyka statyczna nominalna to charakterystyka statyczna uzyskana, gdy zakłócenia posiadają ściśle .Charakterystyki statyczne i dynamiczne Charakterystyki dynamiczna Charakterystykę dynamiczną elementu lub układu otrzymuje się jako odpowiedź sygnału wyjściowego y(t) na wymuszenie w postaci zmiennego w czasie sygnału wejściowego x(t). Przed podaniem wymuszenia sygnały y(t) i x(t) są w stanie ustalonym.Podstawy automatyki Wykład 2 Obiekty regulacji. Układ regulacji Obiekt w układzie regulacji obiektd regulacji w e u y …

Czytaj więcej

Charakterystyka częstotliwościowa automatyka

Charakterystyka częstotliwościowa - charakterystyka reprezentowana przez wykres transmitancji widmowej uzyskiwana w ten sposób, że pulsacja staje się na wykresie zmienną niezależną i przebiega od do ∞. Charakterystyki częstotliwościowe w praktyce można uzyskać dokonując pomiaru na wyjściu układu, na którego wejściu podano sygnał harmoniczny, odpowiednio przy tym .CHARAKTERYSTYKI CZ ĘSTOTLIWO ŚCIOWE PODSTAWOWYCH CZŁONÓW LINIOWYCH UKŁADÓW AUTOMATYKI Do podstawowych form opisu dynamiki elementów automatyki (oprócz równa ń ró żniczkowych) zaliczamy transmitancj ę operatorow ą K(s) oraz transmitancj ę widmow ą K(j ω).Charakterystyki częstotliwościowe określają zachowanie się elementu (układu) pod wpływem ciągłych sinusoidalnych sygnałów wejściowych, więc teoretycznie trwających od t = −∞. W an…

Czytaj więcej

Charakterystyka impulsowa automatyka

Charakterystyka impulsowa, odpowiedź impulsowa, funkcja odpowiedzi impulsowej - charakterystyka czasowa, która wraz z charakterystyką skokową oraz charakterystykami częstotliwościowymi stanowi podstawowy opis działania układu regulacji. Charakterystyka impulsowa to odpowiedź układu liniowego na wymuszenie w postaci bardzo wąskiego i bardzo wysokiego impulsu o powierzchni .Charakterystyka impulsowa (odpowiedź impulsowa) g(t) to w automatyce odpowiedź układu na wymuszenie w postaci delty Diraca przy zerowych warunkach początkowych. Wraz z charakterystyką skokową stanowi podstawowy opis działania układu. Z definicji transmitancji operatorowej mamy Y(s) = G(s)X(s).CHARAKTERYSTYKI CZASOWE PODSTAWOWYCH CZŁONÓW LINIOWYCH UKŁADÓW AUTOMATYKI Przy analizie elementów układów automatyki spotyka si ę …

Czytaj więcej

Charakterystyka liniowa automatyka

Układ liniowy - matematyczny model układu regulacji oparty na przekształceniu liniowym.Będąc matematyczną abstrakcją i swoistą idealizacją, układ liniowy charakteryzuje się znacznie prostszymi własnościami niż układ nieliniowy. W świecie fizycznym układy liniowe faktycznie nie istnieją - bardzo surowe warunki jakie implikuje model liniowy nie są realizowalne - w .CHARAKTERYSTYKI CZASOWE PODSTAWOWYCH CZŁONÓW LINIOWYCH UKŁADÓW AUTOMATYKI Przy analizie elementów układów automatyki spotyka si ę elementy o ró żnej naturze fizycznej (elementy elektryczne, mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne, itp.), ale są one opisane takimi samymi typami równa ń ró żniczkowych lub algebraicznych.CHARAKTERYSTYKI CZ ĘSTOTLIWO ŚCIOWE PODSTAWOWYCH CZŁONÓW LINIOWYCH UKŁADÓW AUTOMATYKI Do podstawowych form opisu …

Czytaj więcej

Charakterystyka statyczna automatyka

Charakterystyka statyczna - w automatyce, zależność między sygnałem wyjściowym a sygnałem wejściowym w stanie ustalonym. W odróżnieniu od wykresów charakterystyk dynamicznych (skokowej, impulsowej), wykres charakterystyki statycznej nie jest zależny od czasu.Natomiast charakterystyka statyczna nominalna to charakterystyka statyczna uzyskana, gdy zakłócenia posiadają ściśle .Charakterystyki statyczne układów automatycznej regulacji Podstawy automatyki ZAiUL WML WAT 3 równań liniowych, które z pewnym przybliżeniem opisują własności analizowanego układuCharakterystyki statyczne i dynamiczne Charakterystyki statyczne Metoda analityczna (obliczeniowa) - polega na graficznym przedstawieniu zależności pomiędzy sygnałem wejściowym i wyjściowym, przy wykorzystaniu matematycznego opisu procesów fiz…

Czytaj więcej