Henry Fuseli Koszmar. Określ kolorystykę płótna 5.Scharakteryzuj nastrój przedstawionej sceny 6.Wykaż powiązania obrazu ze światopoglądem romantycznym. Ostatnia data uzupełnienia pytania: 07.09.2014 o 15:42. Odpowiedz 0 ocen .Henryk Fuseli "Koszmar" OPIS OBRAZU. Scharakteryzuj nastroj przedstawionej sceny. Wykaż powiązania obrazu ze światopoglądem romantyzmu. Liczę na szybkie odpowiedzi, zadanie mam na jutro, wszystkim co pomogą dziękuję.Henryk Fuseli "Koszmar" OPIS OBRAZU. Wskaż trzy określenia charakteryzujące kompozycję dzieła i uzasadnij swoją odpowiedź. A) Centralna, B) Dynamiczna, C)Otwarta, D)Statyczna, E)Symetryczna, F) Zamknięta 2. Opisz, co znajduje się na płótnie (nie zbyt długie mam przeznaczone 11 linijek a5) 3.ona06. Obraz Henry Fusseli Koszmar. Obraz Henry Fusseli Koszmar. …