Mamy tu do czynienie z niechcianą tułaczką, odbywaną z przymusu. Dotychczasowe rozważania potwierdzają stwierdzenie, że „Wyprawa, wędrówka,tułaczka…-podróż nie jedno ma imię. Może być zarówno wycieczką, wyprawą jak i tułaczką. Bardzo często pojawia się ona w życiu każdego człowieka i odgrywa w nim ważną rolę.Napisz rozprawkę na temat: ''Wyprawa, wędrówka, tułaczka. - podróż niejedno ma imię''. Uzasadnij trafność podanego stwierdzenia, odwołując się do co najmniej trzech przykładów z literatury lub historii, ewentualnie z obu tych dziedzin.Napisz rozprawkę na temat: Wyprawa, wędrówka, tułaczka. - podróż niejedno ma imię. Uzasadnij trafność podanego stwierdzenia, odwołując się do wielkiej emigracji po powstaniu listopadowym i co najmniej dwóch przykładów z literatury lub hisNapisz rozprawkę…