Otoczenie marketingowe to środowisko w jakim funkcjonuje przedsiębiorstwo, to co znajduje się wewnątrz jak i na zewnątrz firmy. Wpływa na podejmowanie decyzji operacyjnych i strategicznych przez przedsiębiorstwo. Otoczenie marketingowe oddziałuje na gospodarkę, rynek, środowisko, podejmowane decyzje marketingowe ale także na różnorodne inne aspekty dotyczące funkcjonowania .Elementy otoczenia marketingowego - uwarunkowania działalności firmy. MAKROOTOCZENIE - otoczenie ogólne tworzą czynniki determinujące działania wszystkich podmiotów funkcjonujących w makrootoczeniu. Należą do nich czynniki: - demograficzne (wielkość struktura wg płci, wieku, tempo jej przyrostu, gęstość zaludnienia, struktura wykształcenia, grupy etniczne, struktura .Również otoczenie rynkowe ma wpływ na podejmowanie d…