Powtórzenie wiadomości dotyczących działań na ułamkach zwykłych. Scenariusz lekcji matematyki w klasie 5 z elementami oceniania kształtującego. Kartkówka - klasa 5. Anna Filus-Solarz. Biecz. Wykorzystanie wiedzy przyrodniczej z zakresu wiadomości z klasy piątej i szóstej do .5. Matematyka i my. Pola figur. Liczby całkowite. Figury przestrzenne. NACOBEZU Z MATEMATYKI KLASA 5 I LIZY I DZIAŁANIA potrafię wykonywać działania pamięciowe. znam kolejność wykonywania działań. potrafię zapisywać i odczytywać cyfry rzymskie. potrafię dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić sposobem pisemnym.1. Kolejność wykonywania działań: krzyżówka 2. Działania pisemne na liczbach naturalnych: ćwiczenie 1 ćwiczenie 2 ćwiczenie 3 ćwiczenie 4 ćwiczenie 5 3. Potęgi: ćwiczenie 1 4. Działania na ułamkach dziesiętnych: ...